Geloof in ‘de paashaas’ 

Massale subsidies voor windmolens

Helpen de mondiale vermindering van co2-uitstoot allerminst. In tegenstelling tot  wat wordt beweerd in het Nederlandse klimaatakkoord en protagonist minister Kamp.

 

Gelezen: Bjørn Lomborg in de Volkskrant, 27 december 2014

 

Directeur van het Copenhagen Consensus Center. Dit orgaan noemt zich ‘denktank’ – klinkt altijd goed – die regeringen en filantropen adviseert hoe ze het best hun geld kunnen uitgeven. Bjørn Lomborg is een omstreden zelfbenoemde klimaatwetenschapper. Dat alles vermeldt de Volkskrant niet even. Maar zijn beweringen in dit stuk zijn verre van onzinnig:

“De laatste twintig jaar is de traditionele klimaataanpak duidelijk en eensgezind geweest: we moeten hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines en zonnecellen subsidiëren om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit is het verminderingstraject. Toch haalt de wereld vandaag de dag, ondanks eindeloze klimaattoppen en goede bedoelingen, slechts 0,4 procent van zijn energie uit zonne- en windenergie. De CO2-uitstoot blijft maar toenemen…

Zelfs in het buitengewoon optimistische scenario waarin alle overheden hun groene beloftes nakomen, zullen zon en wind over 26 jaar slechts 2,2 procent van de energie voor hun rekening nemen. Zoals Jim Hansen, klimaatadviseur van Al Gore en werkzaam bij de NASA, zegt: ‘Denken dat hernieuwbare energie ervoor zal zorgen dat we snel van fossiele brandstoffen zullen afstappen in de VS, China, India, of in de hele wereld, is hetzelfde als geloven dat de paashaas of de tandenfee echt bestaan.’…

Het probleem is dat de huidige groene energie veel te duur is. Dit geldt voor Nederland, het Westen en al helemaal voor ontwikkelingslanden. We helpen arme landen aan zonnepanelen en windturbines en die landen hebben daar inderdaad profijt van. Maar als we in plaats daarvan gas hadden gebruikt, hadden we voor hetzelfde bedrag vier keer zo veel mensen van elektriciteit kunnen voorzien….

Het probleem met de huidige klimaataanpak is dat we alle grote landen proberen over te halen hun eigen economische belangen tegen te werken. Duitsland geeft meer dan honderd miljard euro uit aan zonnepanelen terwijl de opwarming van de aarde daar tegen het einde van de eeuw slechts 37 uur mee zal worden uitgesteld. Dat is moeilijk te verkopen…”

Verder lezen bij de Volkskrant of andere artikelen van Lomborg.

 

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen