Hardnekkige leugen over mislopen Europese post

Jeroen Dijsselbloem, Juncker en drankprobleem

De Nederlandse pers schreef dat Jean-Claude Juncker, aantredend Commissievoorzitter, Dijsselbloem niet als eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken wilde, omdat de laatste Juncker ‘een verstokte drinker’ had genoemd. Dit is onzin.
Lees meer »

Henk kamp steekt kop in het zand

Windenergieleugen

De wereld gaat naar zonne-energie, maar Nederland verspilt honderden miljarden aan windenergie en verziekt er het land en de kust mee.

Lees meer »

Pers versus Stichting Lezen en Schrijven

Prinses Laurentien en Marja van Bijsterveldt

Beschuldigingen van verspilling en cliëntelisme. Lees meer »

Betichten elkaar van leugens

Gerard Aalders en Cees Fasseur

Eminent historicus Fasseur probeert tevergeefs blazoen van hofschrijver glad te strijken ten koste van querulant Gerard Aalders. Een heuse Historikerstreit, compleet met neiging tot fysiek geweld. Lees meer »

Zuurstofgebrek bij media die Twitter volgen

Zuurstofmasker

Lees meer »

Regeren met halve waarheden

Trucs van de lobby in De Haag

Arco Timmermans en Rinus van Schendelen duiden het politieke lobbycircuit.

Lees meer »

Bedrog met factuur niet aangetoond

Vrijspraak Edwin de Roy van Zuydewijn

Het gerechtshof in Amsterdam sprak hem in hoger beroep vrij van fraude in de vastgoedfraudezaak Klimop.

De Roy van Zuydewijn werd door het Openbaar Ministerie verdacht van, en door de rechtbank veroordeeld voor het sturen van een valse factuur in juli 2001 van 238.000 gulden. Maar volgens het Amsterdamse hof is niet bewezen dat De Roy de valse factuur heeft opgemaakt of opzettelijk hierbij betrokken was.

De Roy kreeg in augustus 2013 van de rechtbank een veroordeling te horen van een taakstraf van honderd uur. Hij ging in hoger beroep, waar het OM had een taakstraf van 120 uur tegen hem eiste.

De Roy verrichtte van 1998 tot 2002 advieswerk voor Bouwfonds. Hij werd door Jan van Vlijmen ingehuurd om de buitenlandse mogelijkheden van het vastgoedbedrijf te onderzoeken.

Zie hier het uitgebreide dossier De Roy van Zuydewijn met de vraaggesprekken van Ton Biesemaat

Dapoxetine of Priligy

‘Bedrog pil tegen te vroeg klaarkomen’

Belgen kapittelen Johnson & Johnson

Gelezen: Researchgate

In vervolg op Medicijn tegen voortijdig klaarkomen. Dus Dapoxetine heeft al een roerig leven als medicijn achter de rug met vele twijfel aan de werking.

Maar het wordt in 30 landen verkocht voor zo’n 8 euro per stuk, na goedkeuring door de Amerikaanse waakhond en ‘onze’ European Medicines Agency en er wordt flink reclame voor gemaakt:

Seksuoloog en onderzoeker Frederik Feys en zijn professor Dirk Devroey van de Vrije Universiteit Brussel geloofden niets van alle positieve uitkomsten van onderzoek. De methoden deugden niet omdat de onderzoekers wilden aantonen dat je niet kon zeggen dat het middel niet werkte. Een vorm van statistisch jokken.

Feys draaide het om, zoals het hoort: laten aantonen dat het wel werkt. Hij vond bij 95 proefpersonen geen enkel effect. Lees hier zijn relaas waarin hij ook het spotje voor het middel toont, dat hem aanzette tot onderzoek.

Rijksrecherche stuit op malversaties

Nurten Albayrak terecht ontslagen

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft zijn algemeen directeur Nurten Albayrak in 2012 terecht ontslagen. Rechter wijst op jokken over dienstauto.

Gelezen: Vonnis rechtbank Den Haag

In vervolg op:

Albayrak en NOS ‘trial by media’ van Ferdinand Grapperhaus

Grapperhaus had NOS al berecht van Marcel Gelauff

Grapperhaus vs. NOS over Albayrak

Uitgebreide klacht Albayrak tegen NOS

Nurten Albayrak verliest zaak tegen NOS

“De civiele rechter van de Haagse rechtbank geeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gelijk in de rechtszaak die het COA had aangespannen tegen zijn voormalig algemeen directeur Albayrak. Op 1 april 2012 werd Albayrak op non-actief gesteld door het COA. Het oordeel van de rechtbank is dat het COA dit mocht doen.

Tegelijkertijd heeft de Haagse kantonrechter in een tweede door Albayrak tegen het COA aangespannen procedure geoordeeld dat het aan Albayrak gegeven ontslag niet kennelijk onredelijk is. Verder is er geen aanleiding voor toewijzing van een contractuele beëindigingsvergoeding en immateriële schade.

Zowel de civiele rechter als de kantonrechter oordelen dat het COA voldoende bewijs heeft geleverd dat Albayrak op drie punten in strijd heeft gehandeld met de eisen van integriteit die mogen worden gesteld aan een algemeen directeur in publieke dienst. Deze punten zijn: het doen van onware mededelingen aan (medewerkers van) de minister, het privégebruik van de dienstauto en het laten verhullen van dit privégebruik van de dienstauto door ondergeschikten.

Op basis van getuigenverklaringen bij de rechter-commissaris en de kantonrechter acht de rechtbank in beide zaken bewezen dat Albayrak tegenover (medewerkers van) de minister en leden van de raad van toezicht – in strijd met de waarheid – meermalen heeft verklaard dat zij de dienstauto niet voor privédoeleinden gebruikte. Dit was indertijd relevant omdat Albayrak als algemeen directeur en voorzitter van het bestuur van het COA bovenop haar salaris een compensatie ontving voor de fiscale bijtelling wegens privégebruik van de dienstauto. Om de hoogte van haar salaris – inclusief bijtelling – binnen de Balkenendenorm te houden, was dat privégebruik onderwerp van gesprek.

Verhullen van privéritten en het daarbij betrekken van ondergeschikten

Uit de verklaringen leidt de rechtbank in beide zaken af dat Albayrak in de periode rond 18 september 2011 met enkele personeelsleden van het COA heeft besproken dat haar agenda moest worden aangepast in verband met haar privégebruik van de dienstauto en dat Albayrak instructies gaf om dat via aanpassingen in haar agenda te verhullen. Daarmee heeft het COA bewezen dat Albayrak heeft verhuld dat zij de dienstauto ook voor privédoeleinden gebruikte en dat zij daarbij ondergeschikten heeft betrokken.”

Bondgenoten zand in de ogen gestrooid

De trukendoos van de defensiebegroting

Overal blaatten media de regering na dat er ‘100 miljoen euro extra naar Defensie gaat’. Wie rekent er mee? De komende vijf jaar gaat er 1,4 miljard euro minder naar Defensie.

Lees meer »

Toch gejokt over telefoontje als rechter in Chipshol-zaak

Hans Westenberg

Drie keer is scheepsrecht. In beroep wordt Westenberg alsnog een leugenaar. Om met Toren C te spreken: dat wordt betalen.

Lees meer »

Foppen met reality-programma’s

Ewout Genemans

Ewout GenemansExploiteert kwetsbare deelnemers op TV, maar wil ze beschermen tegen journalistiek onderzoek dat Genemans zelf als bedrieger ontmaskert.

Lees meer »

Draaien voor geld

Rhino Rescue Project

Geld voor waardeloos maken van de neushoornhoorn door impregnatie met verf en chemicaliën.

Lees meer »

Te goed voor Nederland

Corine de Ruiter 3

Treedt in het voetspoor van Jomanda, expert in analyse op afstand.

Lees meer »

70 jaar Operation Market Garden leugen

Fout in campagne, geschiedenis herschreven

De tv-, radio en p.r. campagne voor de viering deze week van 70 jaar Market Garden operatie bevatte een grove historische fout. De spotjes zijn aangepast. Maar wie googlet vindt vele websites met de ongecorrigeerde fout. Lees meer »