Motivatie en regeltjes

Regels

* Leugens.nl heeft als uitgangspunt de Code voor de Journalistiek en conformeert zich voor zover van toepassing aan de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek.

* We gaan uit van ter zake doende reacties die waarde toevoegen aan artikelen en discussies, met normale omgangsregels. Voor wie dat niet snapt, bijvoorbeeld:
* niet beschuldigen zonder bewijs;
* onderling niet spelen op de man maar op de bal;
* geen e-mail citeren;
* niet linkdumpen; goed taalgebruik;
* niet je standpunt herhalen, zeuren, stokpaardjes berijden.

Kortom, fris en de lezer indachtig in plaats van je eigen frustraties als uitgangspunt. We behouden ons het recht voor reacties te schrappen die hier niet aan voldoen.

Maatschappelijke motivatie

* Meer en meer richt deze site zich ophet schermergebied van wat voor waarheid en leugen moet doorgaan. Zekerheden brokkelen af en we weten het kennelijk niet meer zo goed. Zelfbedrog is wellicht de belangrijkste constante op deze website

* Leugens.nl heeft een positief doel: het verminderen van het jokken en het dichterbij brengen van feiten die ‘de waarheid’ benaderen;

* Er wordt wat afgelogen door en vooral in kranten en tv-programma’s (interviews!), maar ook op weblogs, dating-, product- en beurssites. Leugens.nl gaat over onwaarheden en verzwijging door en in deze media: journalistieke fouten, valse getuigenissen, vonnissen, wetenschappelijke claims en politieke uitspraken

* Leugens.nl ontmaskert, met haar publiek en ook als podium voor journalistiek onderzoek. Fris, ironisch dan weer hard, doch strevend naar betrouwbaarheid en goede omgangsvormen online.

* Leugens.nl is als domein in 1998 geregistreerd om leugens in media te behandelen, maar pas in 2007 kwam het tot daden. In 2000 pakte de Vara dit thema op met ‘De Leugen Regeert’ op tv.

* Leugens.nl is breder: Leugens.nl biedt niet enkel ruim baan aan fouten en rectificaties, maar ook aan onthullingen en ontmaskeringen door de media in de breedste zin, dus ook op internet. En natuurlijk aan grove zelfoverschatting, ontwijking en weglatingen in de talloze oeverloze interviews, gedraai en overdrijving.

* Bezoekers dragen bij, reageren en oordelen. De redactie selecteert, weegt af en concludeert soms.

Persoonlijke motivatie

* In de jaren tachtig leerde ik als journalist in Midden-Europa hoe de leugen consequent de samenleving beheerste onder communistische regimes. In december 1989 versloeg ik in Roemenië de opstand tegen heerser Ceaucescu. Voor het eerst zag ik hoe ook in Westerse media de waarheid op grote schaal moest wijken voor de leugen in de mallemolen van de jacht op sensatie. Rechtzetten achteraf? Nou nee…

* In 1997 berichtte ik over het grootste technische lek van internet in Nederland. Dat was bij World Online, een leugenachtig bedrijf. De bazin, Nina Brink, zei: “Leugenaar, het is niet waar.” In 2000 is de balans opgemaakt van de genoemde mevrouw in een artikel in Management Team. Een proces hierover was de langst lopende mediarechtszaak in Nederland.

* En iets te vaak geveld door valsheid en bedrog, maar wie eigenlijk niet die hoopte dat waarachtigheid sterker was?

* En o ja, Leugens.nl is niet de opperscherprechter: wij maakten ook fouten als journalist, als ieder ander. Maar die worden rechtgezet, mogen we hopen. En anders: leugens@leugens.nl

* Redactiestatuut (wellicht ten overvloede): aan de berichtgeving liggen journalistieke belangen en afwegingen ten grondslag. Adverteerders, sponsoren, partners, uitgevers etc. oefenen geen invloed uit op de berichtgeving, tenzij duidelijk anders vermeld.

Peter Olsthoorn Peter bij Leugens.nl