Omgangsvormen

Privacy:

Uw gegevens verstrekken we niet aan derden. Verder houden we ons aan de regels van het College bescherming persoonsgegevens en uiteraard aan de wet.

Anonimiteit:

Er zijn omstandigheden waarin anonimiteit noodzakelijk is, ook al leven we in een redelijk vrij land. Een open vizier, dat wil zeggen reageren onder eigen naam, is moediger en heeft onze voorkeur. De namen van de redactieleden vindt u hier, onderaan.

Omgang:

We gaan uit van goede omgangsvormen, dat wil zeggen: wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. En: het is de toon die de muziek maakt. Daar hebben we, hopen we, geen kabinet voor nodig En verder houden we ons aan de wet, net als u uiteraard. En we lachen liever dan dat we boos worden.

Wie echt geen raad weet met het eigen gedrag kan deze waslijst van de bekende collega’s raadplegen.

Redactiestatuut

Leugens.nl werkt naar de principes van het model webredactiestatuut van de NVJ. Samengevat komt dit neer op het weren van commercií«le invloeden of andere belangen van eigenaren en derden op de inhoud van de publicaties, en/of zichtbare scheiding van reclame en herkenbare reclame. Kortom: inhoudelijke onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

Redactie Leugens.nl