Meeste profeten hebben commerciële banden 

Psychiatriebijbel

Het woord ‘bijbel’ zegt het al, ingegeven door een hogere macht. En dat is in deze de pillenindustrie.


Gelezen: PLoS Medicine, Volkskrant

Het wereldwijde handboek voor psychiatrische stoornissen, DSM-5, zal worden gepubliceerd over ongeveer 14 maanden. Zolang rest de maker ervan, de Amerikaanse club voor psychiatrie APA nog om te voldoen aan de eigen voorwaarden, te weten een ‘transparant proces van ontwikkeling voor de DSM’, en een inhoud die onbevooroordeeld is, louter gebaseerd op wetenschappelijk valide bewijs en vrij van eventuele belangenconflicten.

Dat concluderen de onderzoekers die nagingen hoe het zit met de banden tussen de wetenschappers die bijdragen aan de psychiatriebijbel en de industrie. Tweederde van hen ontvangt in geld of natura bijdragen.

De Volkskrant citeert Henk Jan Out, bijzonder hoogleraar farmaceutische geneeskunde in Nijmegen en vicepresident klinisch onderzoek bij geneesmiddelenfabrikant MSD. Hij waarschuwt dat het op veel terreinen bijna onmogelijk is om nog deskundigen te vinden die vrij zijn van commerciële banden.

Toch zijn ze volkomen betrouwbaar: “Ze worden door de industrie geraadpleegd omdat ze expert zijn. Onafhankelijkheid kan ook synoniem worden met minder kennis van zaken, dus minder kwaliteit.”

In de Volkskrant komen tegen die laatste opmerking twee medici in het geweer, Michael Kuipe te Leeuwarden, neuroloog-intensivist, en Clasien van der Houwen te Heerenveen, gynaecoloog: “Dit is een schandalige opmerking, die de bewust onafhankelijke deskundigen, zij die nooit geld aannemen van de farmaceutische industrie, diskwalificeert.”

Pim van Gool, hoogleraar neurologie bij het AMC, Amsterdam: “De leerstoel van Out wordt gefinancierd door de Saal van Zwanenberg Stichting, vernoemd naar de oprichter van de NV Organon, sinds 2009 onderdeel van MSD.

Een dergelijke vorm van academische aanstelling getuigt van zakelijk vernuft en plaatst de verzuchting van Out ‘onafhankelijkheid kan ook synoniem worden met minder kennis van zaken’ in een nieuw licht. Advisering over gezondheidsvraagstukken echter, vraagt niet zozeer om kennis van zaken, maar vooral om kennis van de geneeskunde.”

  • Reacties

  • Peter | 20/03/12 om 14:02

    Dank voor dit commentaar, de laatste zin van van Gool lijkt me nu al een klasssieker!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen