Niet zo hard hakken op de leugens 

Ontmaskeringsmaatschappij

Een lesje voor de verongelijkten en complotdenkers, ook op Leugens.nl. We moeten het hebben van, en doen met ficties.

Volkskrant: 5 gedachten voor het vaderland, uit Stand-up filosoof van Wilma de Rek

“We leven in een ontmaskeringsmaatschappij. Er duiken steeds schandalen op waarover dan diepe verontwaardiging ontstaat: zijn we er toch weer ingetuind. Gelukkig is er weer een fictie doorgeprikt, zeggen we dan; nu blijft het echte over.

Tot ook dat veronderstelde ‘echte’ een fictie blijkt en we díe weer moeten doorprikken. Dat schiet niet op. De truc is dat we inzien dat we bepaalde ficties hébben en dat die er ook zullen blijven, sterker: dat we altijd in ficties leven.

Ook dat wij nu een concurrentiemaatschappij hebben waarin continue krachtmetingen ervoor moeten zorgen dat het beste komt bovendrijven, is een fictie. Dat is niet een beschrijving van de werkelijkheid, maar een strategie.

Als je je dat eenmaal realiseert, dan weet je dat er naast die ene fictie ook andere ficties mogelijk zijn. Je kunt naast de fictie van de harde, sportieve concurrentiemaatschappij heel goed de fictie zetten van een samenleving waarin mensen geen ruzie maken. Waarin we ferm tegen elkaar zeggen dat we geen tegenspraak dulden.

Een vuistregel is dat je altijd beter méér ficties kunt hebben dan maar één; dus het is ook niet goed om nu een andere fictie te verzinnen en die voor tien jaar vast te zetten. Het fenomeen ‘ruimdenkendheid’ betekent dat je niet in de koker van één methode blijft zitten, maar dat je zegt: we pakken er eentje bij.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen