‘Handel in ritueel slachten’

Handelswijze opperrabbijn niet kosjer volgens Gidi Markuszower.

Gelezen: Volkskrant, ingezonden brief Nieuw Israëlietisch Weekblad

Gidi Markuszower, die de PVV-lijst verliet na opspraak, brengt in een ingezonden brief geplaatst onder de kop ‘Een afwijkende mening’ het volgende naar voren:

De weerzin in de joodse gemeenschap over het verbieden van onverdoofd
slachten is huichelachtig en draait om macht en geld, ondermeer in vleeshandel volgens Markuszower.

De orthodox-joodse opperrabbijn Aryeh Ralbag (foto) van Amsterdam en New York – waar hij woont – betoonde zich in Nederland een felle tegenstander van een slachtmethode waarbij dieren direct worden verdoofd nadat hun keel is doorgesneden, maar staat dit in New York wel toe volgens Markuszower.

“De opperrabbijn van de NIHS verbiedt in Nederland post cut stunning (de verdoving vindt direct na de slacht plaats) maar staat dit in zijn woonplaats New York toe. Als de Nederlandse Joodse gemeenschap in een vroeg stadium bereid was geweest een compromis op post cut stunning te sluiten, had de discussie heel anders kunnen aflopen.

Hoe zit het met geld? Van de circa 3000 te slachten dieren is ongeveer zeventig procent voor de export. Nederland is een van de weinige landen waar niet zomaar kosjer maar ‘glatt kosjer’ wordt geslacht. Door die status kan er meer worden verdiend aan de export. Ook vermeerdert het ‘glatt’-label het aanzien van de betrokken rabbijnen. Gevolg: hogere opbrengsten.

Gezien het feit dat het overgrote deel van de circa 3000 geslachte dieren wordt doorverkocht, is maar een heel klein gedeelte, een kleine duizend, voor de eigen consumptie. De vermeende beperking van godsdienstvrijheid geldt dus maar voor 900 koeien.

Maar als er kosjer – en dus niet ‘glatt kosjer’ – zou worden geslacht, zoals bijna alle Joodse gemeenschappen in de wereld doen, zou het om slechts 450 dieren voor eigen consumptie gaan. De genoemde aantallen zijn zo klein dat ook hier, zeker in combinatie met het toestaan van post cut stunning, ruimte voor een compromis was geweest.”

Conclusie: ” De godsdienst- vrijheid van de gemeenschap wordt niet door de overheid ingeperkt. De opgelegde restricties zijn grotendeels te wijten aan de starheid van de gemeenschap zelf. Maar zelfs al zou de ruimte die de gemeenschap wordt gegund op onderdelen wat kleiner zijn geworden: de grondwet kent helemaal geen absolute godsdienstvrijheid toe. Elk westers land legt beperkende maatregelen op aan gelovigen binnen hun landsgrenzen.”

Aryeh Ralbag was niet bereikbaar voor commentaar maar dat zal snel volgen. Hij staat op internet als chef van Triangle K., een club die kosjer voedsel certificeert.

Naschrift:
Verschillende pogingen om commentaar te krijgen bij Ralbag en de Joodse Gemeente Amsterdam sorteerden geen succes.

Uit de Volkskrant: “Ronnie Eisenmann, de voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam – en pleitbezorger van het onverdoofd slachten – zegt dat Markuszower provoceert en onzin verkoopt. ‘Wij maken jaarlijks 60 duizend euro verlies op het onverdoofd slachten. Ralbag krijgt niet betaald om hier opperrabbijn te zijn. Ik denk dat Markuszower dit vooral zegt omdat hij PVV’er is.”

Gidi Markuszower gaf wel commentaar en sprak ondermeer over een ruime onkostenvergoeding van 50.000 euro aan vaste reis- en verblijfskosten die Ralbag volgens hem ontvangt voor zijn diensten voor de Joodse Gemeente ofschoon hij er weinig is. “En de handel in licenties is wel degelijk lucratief voor het bedrijf van meneer Ralbag.”

  • Reacties

  • Kloof | 06/07/11 om 09:42

    Die gemeenschap zal ons nog wel poosje met ons collectief schuldgevoel blijven gijzelen naar ik vrees. Zo ben ik ook van mening dat christenen gratis naar de dierentuin zouden moeten kunnen gaan om eens lekker op die leeuwen te kunnen schelden en zijn die misbruikte kinderen vast de straf van satan voor de inquisitie. Heb nog wat lege religies op de plank, voor wie zich buiten de wet wil plaatsen. Over de prijs worden we het wel eens als leed er tenminste niet toe doet.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen