Website Quote veroordeeld om fotojokken 

Quote en de middelvinger van Nina

Duimen werden middelvingers en de beoordelaars van de journalistieke ethiek kunnen er de humor niet van inzien.


Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek, Quotenet

Het gaat om de het volgende fotojokken, waarvan publicatie in het kader van dit artikel functioneel en noodzakelijk is, ter illustratie van de veroordeling:

Nina middelvingers Quotenet veroordeling

De samenvatting van de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek: “Bij drie artikelen die in de periode van 27 november 2009 tot en met 19 maart 2010 op de website Quotenet.nl zijn verschenen, is een foto geplaatst waarop klaagster is afgebeeld met twee omhoog wijzende middelvingers.

Nadat klaagster haar klacht bij de Raad had ingediend is de foto nog geplaatst bij een artikel van 31 mei 2010 met de kop “Nina Brink geeft Quote de vinger”, waarin aandacht wordt besteed aan de klacht van klaagster. In het artikel is onder meer het volgende vermeld: “Nina Storms-Vleeschdrager (”¦) kan nog steeds niet lachen om onze bewerking van haar iconische foto, waarbij we onze beroepsklager penvriendin niet haar duimen maar haar middelvingers op laten steken.”

Klaagster heeft gesteld dat ten onrechte een foto van haar is geplaatst die op een voor haar grievende wijze is gemanipuleerd. Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.

Onbetwist is dat de foto een manipulatie betreft van een eerder gemaakte foto van klaagster, die blijkens het artikel van 31 mei 2010 door verweerder is bewerkt. Voor zover verweerder meent dat de publicatie van de gemanipuleerde foto gerechtvaardigd is vanwege het humoristische karakter daarvan – hetgeen de Raad opmaakt uit het artikel van 31 mei 2010 en de door klaagster overgelegde stukken – volgt de Raad dit standpunt niet. Een afbeelding met een of twee omhoog wijzende middelvingers kan algemeen als grievend worden ervaren.

De foto is herhaaldelijk geplaatst bij artikelen met een verschillende inhoud, zodat de foto in zoverre niet een voor een bepaald artikel kenschetsende toevoeging vormde. Bovendien is de foto geplaatst bij nieuwsartikelen. Naar het oordeel van de Raad is door de context en het onvermeld laten van de bewerking onvoldoende kenbaar dat de gewraakte foto een bewerking of satire betreft. (zie punten 4.1. en 4.2. van de Leidraad van de Raad)

Alles in aanmerking genomen is de Raad van oordeel dat verweerder met de herhaaldelijke plaatsing van de gemanipuleerde foto grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen