Joris Demmink, roddel en pedofilie - deel 6 

Onderzoek rijksrecherche en herbenoeming

Velen gehoord in ‘oriënterend onderzoek’. Officieel bericht herbenoeming laat op zich wachten.

In vervolg op Deel 5

De woordvoerder van Justitie zei eerder dat het bericht over de herbenoeming van Joris Demmink om nog twee jaar de positie van secretaris-generaaal van Justitie te vervullen ‘gewoon’ openbaar is op Rijksoverheid.nl. We konden het daar niet vinden.

Dus belden we het ministerie van Veiligheid en Justitie. De voorlichter zou het bericht sturen. Dat zou ook onze vragen beantwoorden. Zo zit Demmink nu negen jaar op de toppositie en zeven jaar is het maximum. Daar komt nog twee jaar bij, terwijl hij met pensioen zou gaan in 2012.

Ook verkreeg Leugens.nl belangrijke informatie over het onderzoek van de Rijksrecherche (*) naar de verdenkingen aan het adres van de heer Demmink. Dat moeten we niet onderschatten. Rechercheurs doen hun werk graag goed.

Probleem is wel om de getuigenissen op waarde te schatten. De Rijksrecherche stelt kritische vragen, net als Leugens.nl deed. We beledigen daarmee niet de Turkse jongens, maar doen niet anders als wat je moet doen in zulke gevallen: heel kritisch kijken en luisteren naar de details.

Wel betreft het een ‘oriënterend onderzoek’ en dat heeft bij het Openbaar Ministerie een lage status. Helemaal ongebruikelijk is het niet, maar de opstap naar een strafrechtelijk onderzoek is niet eenvoudig.

Demmink heeft met dat OM geregeld overleg. Dat vindt ook plaats op het hoogste niveau, met het College van procureurs-generaal, gevormd door de belangrijkste aanklagers van Nederland.

Recent werd Herman Bolhaar voorzitter. Hij is de opvolger van Harm Brouwer en wil het beter gaan doen dan zijn voorganger. Dat is boeiend, ook in dit geval-Demmink. Zijn getuigenissen betrouwbaar genoeg? En als de uitkomst van de rijksrecherche aanleiding geeft om stappen te nemen, hoe onafhankelijk kan en wil Bolhaar zich opstellen?

Bolhaar kan niet uitgaan van complotten op internet, maar enkel van feiten. Hij beloofde gedegen waarheidsvinding door het OM. Geldt dat ook in deze zaak? En is het wellicht een idee om de bevindingen van de rijksrecherche in dit geval openbaar te maken?

*) Over de Rijksrecherche: “Rijksrecherche-onderzoeken richten zich primair op opsporingsonderzoeken tegen (semi-)overheidsfunctionarissen (ambtenaren) die verdacht worden van strafbare gedragingen (misdrijven), waarbij de integriteit van de rechtspleging en/of die van het openbaar bestuur (de overheid) in het geding is.

…De Rijksrecherche draagt daarmee bij aan de bewaking en behoud van een integere overheid. Onze rechtstaat, elke betrokkene, elke burger, maar ook de overheid zelf, heeft daar recht op en het grootste belang bij.”

 • Reacties

 • Paul | 18/12/11 om 13:51

  ‘Linda Woudstra, directeur van Regeltante bv en Yellow & Blue Consultancy bv, schrijft in de rubriek ‘Optiek’ in Het Financieele Dagblad van 13-12-2011: “Wat zijn we toch een schijnheilig land”. Daarin gaat ze in op het falende overheidsbeleid bij de bestrijding van kindermisbruik en kinderporno… en het feit dat de hoogste justitie-ambtenaar, Joris Demmink, ondanks beschuldigingen van precies dié gruwelijke zaken, nog altijd in functie is.

  Ze besluit haar column met: “Hoeveel geld heeft kinderporno Nederland tot nu toe opgeleverd? En waarom is het hoofd van Justitie, Joris Demmink, nog steeds in functie? Iemand tegen wie al sinds 1998 verdenkingen bestaan over pedofilie en tegen wie inmiddels tweemaal aangifte is gedaan wegens seksueel misbruik van twee minderjarige jongens. De verdenkingen zijn niet ontvankelijk verklaard en dus is Demmink formeel onschuldig, maar twijfels blijven terugkomen en waarom iemand handhaven die niet boven alle twijfel verheven is? Ik wil wel even het moralistische vingertje opsteken als niemand anders het doet: er is slechts één ding wat de heer Demmink te doen staat voor hij ontslag neemt of krijgt en dat is dat hij er persoonlijk voor gaat zorgen dat ervoor de veroordeling van Robert M. een wet komt tegen penetratie (met wat dan ook) van minderjarige kinderen. Van Bijsterveldt en Donner mogen hem wat mij betreft daartoe met hun beider vingertjes persoonlijk aansporen!”‘

  Bron: https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/wat-zijn-we-toch-een-schijnheili.html

 • Marieke | 18/12/11 om 17:08

  Waarom geeft leugens.nl niet een overzicht van alle aangiftes/verklaringen tegen Demmink tot nu toe? Als je kritisch en systematisch werkt, geef je een overzicht van alle bewijslast en dan kijk je welke blijft staan na kritisch kijken.

  1) Klacht van chauffeur Mosterd, die daarna overlijdt.
  2) 2 Turkse jongens, gesteund door getuigen die verhaal bevestigen, waaronder een Turkse politie-man die de jongens regelde voor Demmink. Een 3e Turkse jongen overweegt om nu ook aangifte te doen.
  3) Frank Leenders als slachtoffer, duidelijk verhaal.
  4) Demmink zelf geeft aan dat ie `niet altijd de leeftijd vroeg´.
  5) Diverse SG’s van andere departementen getuigen dat Demmink op buitenlandse reizen ‘afhaakte’ voor prive-activiteiten met jongens.
  6) Heel veel anonieme getuigen hebben aangegeven Demmink gezien te hebben in pedoclubs, seksfeestjes etc.
  7) Anonieme getuige heeft gezien dat Demmink op het jacht was, waar Manuel Schadwald werd misbruikt en gedood.

  Als we ons puur baseren op wat officieel is ingediend bij de politie/justitie als melding/getuigenis/aangifte (1-3) dan komen we op minimaal 3 slachtoffers en meer dan 6 getuigen daarvan. Dan gaan we er even vanuit dat alles wat gemeld is bij politie, ook in de media is terecht gekomen. Het zou me niet verbazen als er veel meer is gemeld bij politie…

 • Jack | 18/12/11 om 18:28

  Laten we maar hopen dat het orienterend onderzoek naar de aanklachten tegen Joris Demmink, en de goede werken van Herman Bolhaar niet dezelfde kant opgaan als de zogenaamde degelijke sollicitatieprocedure naar de functie van vice-president van de Raad van State; waarbij vanaf het begin al duidelijk was dat het beslist Donner diende te worden, en die hele sollicitatieprocedure slechts een publiciteitsstunt bleek te zijn.

 • Pieter | 18/12/11 om 18:42

  @Ton&Peter, jullie stellen:

  “Recent werd Herman Bolhuis voorzitter. Hij is de opvolger van Harm Brouwer en wil het beter gaan doen dan zijn voorganger.”

  Vragen:

  1. Heeft hij dat tegen jullie gezegd of verzinnen jullie dit zelf?

  2. Overigens is het Bolhaar en niet Bolhuis. Hij is benoemd na goedgekeurd door de hoogste ambtenaar Justitie, de heer Joris Demmink: denken jullie dat Demmink iets van hem te vrezen heeft en zo ja waarom?

 • Pieter | 18/12/11 om 18:51

  Demmink opereert als hoogst verantwoordelijke ambtenaar en eerste adviseur van de minister en de staatssecretaris op het ministerie van Justitie (de SG). Zijn netwerk bestaat uit topfunctionarissen bij de rechterlijke macht (ZM en OM), de politie en de AlVD. Een groot aantal van de personen in dat netwerk zijn ooit op hun positie gekomen met bemoeienis van Demmink als directeur Politie, DGR en later SG.
  Ten tijde van die benoeming door CDA minister Donner lopen er al volop discussies over de persoon van JD, waarbij de volgende (niet bewezen) verdachtmakingen de hoofdmoot vormden.

  a. 1994 Politieonderzoeken in verband met misbruik van kinderen, waarbij de naam van JD wordt genoemd in het dagblad De Telegraaf;
  b. 1998 Uitzending van Netwerk rapporteert over een grootscheeps onderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel in Kinderen), Het HIK team vond een escort-club van jonge jongens vanuit Oost Europa naar o.a. Nederland. Een Duitser wordt voor zijn betrokkenheid gestraft en er is tevens sprake van een zekere topambtenaar Joris, die ook wordt veroordeeld. Later wordt gesteld dat die Joris wel bestaat, maar dat niet gaat om JD van het MvJ,
  c. 1998 In Amsterdam spelen het z.g. “Rolodex” en “Embargo”onderzoek naar een pedo-netwerk met hooggeplaatsten Ook de naam van JD wordt hierin genoemd, nl. als degene die het onderzoek frustreert via het PG parket zou het onderzoek hebben “geneutraliseerd”.
  d. 2000 JD trekt de aandacht van de researchredactie van het NOS journaal dat onderzoek doet naar vertakkingen van het Dutroux netwerk in Nederland, Ook hier stuit men op het doodgelopen “Embargo-onderzoek”.
  e. 2002 De Turk Baybasin wordt veroordeeld tot levenslang. Volgens zijn advocaat op basis van een gemanipuleerd dossier, waarin JD de hand heeft gehad.

  Hoe komt een minister van Justitie in vrijheid tot een voordracht en benoeming van JD, waarover zoveel geruchten gaan?

 • Peter Olsthoorn | 18/12/11 om 20:09

  @pieter
  Idd Bolhaar zoals er twee keer stond en niet Bolhuis een keer. Excuses.
  Hij heeft bij zijn benoeming gezegd de ‘waarheidsvinding’ meer accent te zullen geven.

  Dan je rijtje: het is belangrijk om feiten en geruchten te scheiden. Dat proberen we nu te doen en vergt tijd. Natuurlijk hebben anderen veel werk gedaan. Dat heeft echter weinig effect gesorteerd behalve een hoop geschreeuw. Bescheidenheid past ons dus.

 • Jinke | 19/12/11 om 08:41

  Daar hebben we Marieke weer met haar ‘bewijzen’. Elke verklaring en elk gerucht wordt op voorhand weer serieus genomen. Alles zijn zogenaamd ‘feiten’. Geen enkele kritische vraag. Het is weer een mooi voorbeeld van bevestigingsdenken, wat niets maar dan ook niets met waarheidsvinding te maken heeft.

 • Ramon | 19/12/11 om 10:39

  En dan nog het bewijs, van de telefoontaps die uitgezonden werden door 2 vandaag. Daarbij had hij telefonisch contact met Lothar Glandorg, een kinderhandelaar. Daarin hoor je duidelijk dat hij kinderen besteld. Dan nog mensen die geintimideerd zijn zoals bijvoorbeeld Adam Curry, op Arrow Classic Rock. Dan heb je bijvoorbeeld ook nog de chauffeurs van Demmink die een boekje open wilde doen. De weduwe heeft geld gekregen om te zwijgen, net zoals die redacteur van de gaykrant. Dus iedereen is omkoopbaar met poen, vooral de gewetenlozen.

 • Jaap | 19/12/11 om 10:54

  @ramon
  Beter kijken, er zijn geen telefoontaps! Alleen de suggestie dat ze er zijn, broodje aap taps!

 • Wim Dankbaar | 19/12/11 om 11:12

  “maar de opstap naar een strafrechtelijk onderzoek is niet eenvoudig.”

  Snap ik niet. Waarom is dat niet eenvoudig?

  Orienterend vooronderzoek? Rijksrecherche? Laat me niet lachen! Dat kennen we allemaal al van de Deventer Moordzaak. In een Rijksrechercheonderzoek (valt onder het OM) werd onderzocht of het schrijfonderzoek over de anonieme briefjes (van de vriendin van de klusjesman) vervalst was. Met andere woorden: We laten onderzoeken of we inderdaad zo crimineel zijn dat we de bak in moeten draaien. We zullen het eerlijk doen, mensen, en niemand onder druk zetten om vals te verklaren, dan wel valse PV’s op te maken. “Het recht moet zijn loop hebben”, aldus Joris Demmink.

  Dit zijn gewoon synoniemen voor: Hoe stoppen we het in de doofpot?
  En : We laten onze huisslager ons vlees keuren.

  Als je je afvraagt waarom er niets gedaan wordt met aangiftes van kinderverkrachting tegen de topman van justitie, compleet met gefilmde getuigenissen, terwijl het land op zijn kop staat als een zwembadleraar kleuters betast, dan besef je dat er iets grondig mis is hier. De echte hamvraag bij de Deventer Moordzaak is of er iets zodanig mis kan zijn in justitieland dat onschuldigen erbij gelapt worden ten gunste van schuldigen, waarbij bewijzen worden gemanipuleerd en/of achtergehouden. In feite kennen we het antwoord al vanuit Schiedam, maar we sluiten liever onze ogen.

  Hoe kun je nu optimistisch zijn dat zo’n justitie-apparaat de Deventer Moordzaak tot klaarheid wil brengen? En al haar misdaden, malversaties en leugens bloot gaat leggen? Hoe kun je überhaupt geloven in een ministerie met een pedofiel aan het hoofd? Of laat ik het formeel correct zeggen: Met een van pedofilie verdachte/betichte Secretaris-Generaal aan het hoofd. Een samenleving die dit gedoogt heeft ook helemaal geen respect voor haar justite-apparaat. Een samenleving die dit toestaat, is hypocriet om te geloven in een zelf-corrigerend vermogen van de rechtsstaat. Zo’n samenleving respecteert zichzelf niet eens. Die heeft haar integriteit allang verkocht voor …. ja waarvoor eigenlijk?

  Dat Demmink en Brouwer er niks tegen in kunnen brengen, dat snap ik nog. Maar dat de maatchappij als geheel het niet kan, en het blijkbaar gewoon normaal vindt, dat is nog veel kwalijker.

  Wim

 • Jaap | 19/12/11 om 11:28

  Telefoonopnames zijn er ook niet, wat de makers ook zelf aangeven het gaat om een in scene gezet gesprek met stemacteurs . Jd heeft zelf niks toegegeven.

  Wim Dankbaar: niemand neemt je ooit serieus, doe de groeten aan jouw vriendjes van Klol.proof is in the pudding

 • Jaap | 19/12/11 om 11:39

  Dus de heren die zich respectievelijk Micha Kat en Wim Dankbaar laten noemen, verwerken pertinente leugens in amateuristische “onderzoekswerk”. Met google in de hand neppen ze het ganzenland.

 • Marieke | 19/12/11 om 11:49

  Die telefoontaps zijn gewoon overal te beluisteren op internet. Kijk eens op de site van klokkenluidersonline.nl

  Of hier:
  http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2065&p=4

  Het is een schande dat Nederland dit niet wil weten.

 • Jaap | 19/12/11 om 11:55

  @marieke
  Wat is het verschil tussen een telefoontap en en het naspelen met acteurs van een gesprek? Zoals de makers van de documataire zelf aangeven. Er is dus alleen een toneelstukje te beluisteren. Mijnheer de uil is ook geen echte uil.

 • Marieke | 19/12/11 om 11:59

  Ik heb gehoord dat de telefoontaps de echte taps zijn en dat je de stem van JD kan herkennen zelfs. Dit ontkent Justitie. Daarom heeft Justitie gezegd in een persconferentie dat de telefoontaps wel echt bestaan, maar dat dit geluidsfragment een nagespeelde versie ervan is.

  Jaap, je bent te doorzichtig. Ik hoop dat ze niet teveel belastingcenten aan je betalen. Je weet kennelijk niet eens wat je collega’s zelf al formeel toegegeven hebben.

 • Jaap | 19/12/11 om 12:11

  Koefnoen figuren als Dankbaar en Marieke onderschatten en minachten het begrijpend lezen van lezers en commenters, ook al een zwaktebod. Dankbaar: Jaap is iemand die je in de smiezen heeft(zoals anderen ook) dat is tevens de oorzaak van jouw scheldpartijen jegens andersdenkenden . Jouw show is over, storytellert die je bent ha ha ha zeg ik maar, kom er maar weer in.

 • Jinke | 19/12/11 om 12:26

  Ach, Marieke, wat maak je er weer een potje van: De Tweede Vandaag telefoontaps van alweer jaren her zijn nagespeeld, dat wordt zelfs in de uitzending gezegd, dus de stem is niet die van Demmink en de Joris die bedoeld wordt is een andere ambtenaar. Zo slecht zit je dus in dit dossier En dat boek van Oortwijn heb ik inmiddels gelezen (was gratis): een en al onzin.

 • Jaap | 19/12/11 om 12:29

  Kat +Dankbaar + Marieke = telefoontap fabeltjeskrantvertellers willens en wetens liegen , meer doen ze niet. Iedereen kan dit feit zelf constateren. Good and bad guy spelletjes, amme hoela.

 • Marieke | 19/12/11 om 12:41

  Joh, de telefoontaps bestaan dus wel, daar zijn de trollen en de normale mensen het nu samen over eens. Discussie is alleen welke ambtenaar er kindertjes bestelde: JD of toch een andere hoge ambtenaar. Jullie denken een andere hoge ambtenaar, maar wie dat dan is maakt niet zoveel uit voor jullie. Als Demmink maar niet aangepakt wordt. Ach, Demmink is ook maar een bliksemafleider: er zijn vele ambtenaren…

  Jaap en Jinke zijn duidelijk trollen: door justitie betaalde sletjes.

 • Maud | 19/12/11 om 12:51

  @Jinke

  Wil je me hier uitleggen waarom en op basis waarvan je zeker bent dat de verhalen van DAG LICHT onzin zijn? Welke gegevens heb je om dit te kunnen beweren? Je zit kennelijk dichtbij Justitie, als je ‘insider knowledge’ hebt over dit verhaal: of doe je dat op basis van ‘intuitie’, iemands verhaal omver blazen?

  Ik vraag me af wie die Jinke is. Wie in Nederland heeft er belang bij om dergelijke verhalen bij voorbaat als ‘onzin’ af te doen, zonder ook maar enig inhoudelijk bewijs naar voren te brengen?

 • Wim Dankbaar | 19/12/11 om 12:52

  De tap bestaat wel degelijk, zowel in geluid als in verslag op schrift. Dat verslag is inderdaad nagesproken door andere stemmen, acteurs zo je wilt.

  Of het om Joris Demmink gaat of een andere Joris, dat is inderdaad een interessante vraag. Lothar is in elk geval nagesproken met een duits accent (dat het hier om de veroordeelde kinderhandelaar Lothar Glandorf gaat, wordt door niemand bestreden) en “Joris” is nagesproken met een bekakt aardappel-in-de-keel accent.

  Joris: “Is er nog wat leuks aanwezig dit weekend?”
  Lothar Glandorf: “Wat wil je hebben dan?”
  Joris: “Ik dacht misschien is er nog wat nieuws gearriveerd.”
  Lothar Glandorf: “Nee… wat nieuws..”
  Joris: “Er was toch sprake van dat er uh.. twee Duitsers zouden komen.”
  Lothar Glandorf: “Ja, maar die heb ik al naar Henk toegestuurd.”
  Joris: “Nou, dan weet ik al genoeg. (lacht) Tjongejonge wat een mooi zootje. En Ricardo?”
  Lothar Glandorf: “Dat is nog een verhaal apart. Die is nog niet zover.”
  Joris: “Nee?”
  Lothar Glandorf: “Nee, volgende week. Vandaag is Omar er. En Michael en Brian.”
  Joris: “Is dat dan ook eens wat voor mij?”
  Lothar Glandorf: “Heb je die nooit gehad dan?”

  Het gaat duidelijk om iemand die zeer bekend is in het wereldje en steeds nieuwe jongetjes wil, maar er ook al een heleboel heeft gehad. Zoveel, dat de leverancier (Lothar) het niet precies meer weet. Hij kent blijkbaar ook andere klanten uit het circuit (zoals “Henk”). Hier past een bepaald budget bij, wat ik erg onwaarschijnlijk vind voor een midden-kader ambtenaar. Joris 2 was geen hoge ambtenaar. Maar wat doet een lagere ambtenaar dan helemaal in Polen om lekkere jongetjes de grens over te smokkelen (hierbij gecoached door de kindermakelaar Lothar Glandorf)?

  Of het hier om Joris Demmink gaat, zou alleen bekend worden als we de ORIGINELE tap zouden mogen kennen. Maar het HIK onderzoek werd “van hogerhand gestopt”. Waarom? Als Lothar Glandorf en het ambtenaartje Joris gewoon veroordeeld zijn, waarom moest het onderzoek dan gestopt worden?

  En waarom komt zo’n veelvuldig kindermisbruikend ambtenaartje er vanaf met een taakstrafje van 240 uur, met behoud van overheidsbaan?

  Dat is nog eens andere koek dan Robert M.!

 • Jinke | 19/12/11 om 12:52

  @Marieke

  Er lopen heel wat van jullie Jehova typjes rond bij Klokkenluider en Argusoog. Alles wat daar staat geloven ze. Elke kritiek wordt tegengesproken en de critici zijn gelijk weer van justitie. Een en al complotten. Maar ik ben bang dat je buiten je eigen beperkte kringetje niet snel serieus wordt genomen.

 • Jaap | 19/12/11 om 13:05

  Dankbaar
  Leuk ouwe namedropper die jij bent,onbetrouwbare storyteller en draaikont. Je toont nu zelf aan hoe onbetrouwbaar je bent. Op KLOL schold je mensen de huid vol die de telefoontap op echtheid bekritiseerde.Dit verhaaltje is door een iedere fantast te reproduren in elke variant die je maar hebben wilt, nonsens op nonsens, baarlijke nonsens verweven , om vervolgens met de bekende stupide oratorische vraag te eindigen. Waarom wil jij toch iedere keer de identiteit van mensen weten, waarom wil jij baarlijke nonsens in standhouden?

 • Peter Olsthoorn | 19/12/11 om 15:43

  Reacties moeten iets toevoegen. Al die oude verdachtmakingen keer op keer herhalen heeft geen zin. Hoe harder geschreeuwd, des te minder geluisterd.
  http://www.leugens.nl/over/

 • Maud | 19/12/11 om 16:21

  Het getuigt van kwaliteit als jounalisten kritisch zijn ten aanzien van bewijsmateriaal dat ze aangereikt krijgen. Wat dat betreft mijn complimenten aan deze site. Ik zie echter ook hoe “scheldende trollen” als commentators niet gedelete worden en tegelijk vandaag commentators die met serieuze berichten inhoudelijke bewijzen aandragen juist wel gedelete worden (prima als je de bewijzen wilt toetsen, maar potentiele bewijzen deleten lijkt me niet goed). Dat is vandaag gedaan met nieuwe en met oude getuigenissen/bewijzen. Overigens vindt ik persoonlijk het argument van “oude verdachtmakingen” zwak. Het is ernstig genoeg dat de kwestie al jaren sleept, laten we dat de oude getuigen niet kwalijk nemen. De jarenlang genegeerde getuigen/bewijzen zijn juist een kenmerkend onderdeel van het probleem van Justitie. Als de getuigenissen vals zouden zijn, is negeren door Justitie immers ook een probleem.

 • Jaap | 19/12/11 om 17:31

  Frank L. is een “oude getuige” is door de mand gevallen veroordeling aan zijn broek wegens afleggen valse verklaringen. Next

  Bewijs van aanwezigheid van telefoontaps is nergens aangetoont. Next

  In de buurt van een topambtenaar komt iemand te overlijden, men wil dit onderzoeken , belachelijk zonder aanleiding
  Next

  Anonieme getuige is geen getuige. Next

  Neus van Paay en Currie lijkenlucht? Next

  Moord met dildo? Er is geen lijk er is geen moordwapen. Next

  Er is dus helemaal niets wat in de verste verte in de buurt van bewijs komt. Alleen spookverhalen.

  Los van het feit dat onderzoek via google absoluut geen enkele waarde heeft om een feitenconstellatie weer te geven, waar zulke zware beschuldiging uit voorkomen. Dit zou m.i. Strafbaar moeten zijn, deze hetze zal je maar overkomen.

 • Jinke | 19/12/11 om 18:20

  @ Maud. Ik neem aan dat je de Maud bent van het boek. Ik heb het gelezen: ik zie alleen maar pagina’s paranoia die helemaal geen verband hoeven te houden met het voorval dat je noemt: dat je een Nederlandse minister hebt zien spelen met een kleuter in Thailand. In gezelschap nota bene van tientallen anderen getuigen, gewoon in een koffietent. Lijkt me al niet erg slim van een pedofiel om dat in het openbaar te doen als er gerede kans is dat je door Nederlandse toeristen wordt herkend, want die lopen overal rond. Bovendien heb jij geen zekerheid over zijn identiteit omdat je de man niet eens kende, laat staan herkende. En hoeveel mensen waren er wel niet betrokken bij al die intimidaties? Logistiek slaat het al nergens op. En waarom zijn al die andere getuigen dan niet gevolgd of geïntimideerd? Het feit dat je alweer denkt dat ik van justitie ben, zegt denk ik toch wel heel veel over jezelf.

 • Marieke | 19/12/11 om 18:23

  Ik stel voor dat we vanaf heden niet meer reageren op trollen, zoals Jaap en Jinke. Die zijn zonde van de tijd en verdienen geen aandacht.

 • Jaap | 19/12/11 om 18:36

  Marieke
  Lezers bepalen zelf of het zonde is, ook al een waanvoorstelling. Maar je geeft ook Jinke geen antwoord. Wist je trouwens dat er in Thailand allerlei Europese agenten ook in uniform rondlopen? Juist Thaise overheid is niet mals, op criminelen. Jouw belevingswereld kan wel wat minder angst en meer logica gebruiken . Je komt niet echt serieus over. Feiten spelen zich nu eenmaal niet tussen onze oren af.

 • Jaap | 19/12/11 om 19:23

  Het boek der boeken?

 • Jaap | 19/12/11 om 19:53

  MAUD

  Potentiele kopers van jouw boekje met Jip en Janneke vergelijken lijkt mij geen functionele eigenschap, ook niet als je een boodschap wilt uitdragen. Geen uitnodiging om te lezen, of om te betalen. Nog heel veel verder succes verder.

 • Peter J. | 19/12/11 om 20:06

  Het selectief modereren op deze site geeft velen het gevoel dat dit een witwas operatie is t.b.v. JD.

  Alle nuttige toevoegingen worden verwijderd of beschimpt.
  De losse flodders en holle kreten van Jaap en Jinke laten we staan, want die voegen toe…….?

  Jinke: “Daar hebben we Marieke weer met haar ‘bewijzen’”
  Terwijl je haar uitspraken niet weerlegd. (waar zijn jouw bewijzen Jinke?)

  Jaap: “Beter kijken, er zijn geen telefoontaps! Alleen de suggestie dat ze er zijn, broodje aap taps!” Was het uit de duim gezogen sketch dan?

  Jaap, ongefundeerde kritiek kun je niet tegen maar zelf schrijf je: “Dus de heren die zich respectievelijk Micha Kat en Wim Dankbaar laten noemen, verwerken pertinente leugens in amateuristische “onderzoekswerk”. Met google in de hand neppen ze het ganzenland.”

  Trieste figuren die 2 die alleen maar anderen neerzetten als fantasten zonder dit te kunnen of willen bewijzen. Maar zij vinden Kat, Dankbaar en Marieke fantasten terwijl die in deze toch veel meer in de discussie brengen dan deze 2 trollen zelf.

  Waarom zou je inhoudelijke posts modereren en deze 2 lutsers onbeperkt spreektijd geven? Wat voegen zij nou helemaal toe?

 • Peter J. | 19/12/11 om 20:09

  Vandaar dat velen deze site als JD witwas site zien!
  Mocht dat jullie doel zijn, dan wens ik jullie veel sterkte toe!
  Zijn jullie bedoelingen echt integer dan laat je dat verrotte slecht blijken!

 • John | 19/12/11 om 20:16

  Kan het zijn dat Maud en Marieke dezelfde persoon zijn? Wat doen ze toch hun best om dat boekje te spammen.

 • Wim Dankbaar | 19/12/11 om 20:28

  Peter Olsthoorn,

  “Al die oude verdachtmakingen keer op keer herhalen heeft geen zin. Hoe harder geschreeuwd, des te minder geluisterd.”

  Het is niet duidelijk welke verdachtmakingen je bedoelt, noch wie je aanspreekt. Gaarne toelichting.

  Wim

 • rik | 19/12/11 om 21:05

  goed gezegd Maud :Maud | 19/12/11 om 16:21

  Het getuigt van kwaliteit als jounalisten kritisch zijn ten aanzien van bewijsmateriaal dat ze aangereikt krijgen. Wat dat betreft mijn complimenten aan deze site. Ik zie echter ook hoe “scheldende trollen” als commentators niet gedelete worden en tegelijk vandaag commentators die met serieuze berichten inhoudelijke bewijzen aandragen juist wel gedelete worden (prima als je de bewijzen wilt toetsen, maar potentiele bewijzen deleten lijkt me niet goed). Dat is vandaag gedaan met nieuwe en met oude getuigenissen/bewijzen. Overigens vindt ik persoonlijk het argument van “oude verdachtmakingen” zwak. Het is ernstig genoeg dat de kwestie al jaren sleept, laten we dat de oude getuigen niet kwalijk nemen. De jarenlang genegeerde getuigen/bewijzen zijn juist een kenmerkend onderdeel van het probleem van Justitie. Als de getuigenissen vals zouden zijn, is negeren door Justitie immers ook een probleem.

 • Peter Olsthoorn | 19/12/11 om 21:11

  @Wim Dankbaar @rik
  Graag nieuwe argumenten en niet bestaande meuk niet nog een keer herhalen en (dus) linken. Denk niet dat lezers al die links gaan volgen. Die kennen ze wel.

  Bovendien is het prettig als we een beetje respect hebben voor elkaars meningen. Ik kan me best voorstellen dat sommigen in een armzalige mentale situatie verkeren, maar zoek dan svp een andere plek.

  Anders moet ik het afsluiten, ook niet leuk.

 • Peter J. | 19/12/11 om 21:21

  @Peter Olsthoorn

  Liever ouwe meuk dan dat getrol van Jaap en Jinke. Dat was niet oud, niet nieuw, dat was eigenlijk helemaal niks.
  Maar daar hoor ik jullie niet over klagen?

  Zie je hier liever oud nieuws of trollen?
  Cold case teams beginnen toch ook met het herbeoordelen van oud nieuws? Of vragen die raad aan de eerste de beste trol die een berichtje achterlaat?

 • karel | 19/12/11 om 22:17

  @jaap
  Een normaal mens zou ertegen optreden (smaad,laster)
  J.d doet dat niet.
  We kunnen het ook omdraaien,weerleg jij maar alles !!

 • Peter J. | 19/12/11 om 23:49

  @Jaap

  Wat Karel zegt; hij kan zich prima verdeidgen. Sterker nog, ik denk dat hij uit hoofde van zijn functie dit gratis geregeld kan krijgen. Sterker nog, ik vind dat hij uit hoofde van zijn functie zelfs verplicht is dit te doen.

  We praten hier over de hoogste ambtenaar op justitie, niet over een of andere garnalenpeller uit Wubbenga. Van onbesproken gedrag.

  Demmink is op z’n minst onbesproken. Hij is veel besproken en heeft meerdere aangiftes tegen zich gezien.
  Zelfs advocate Adele v/d Plas durft hardop te insinueren dat Demmink gechanteerd werd met zijn kindermisbruik.

  En over die telefoontaps; die hebben ze nagespeeld n.a.v. de tap-transcripties.

  En dan zitten jij en Jinke hier alles te bagatelliseren?

 • ldbroersma | 20/12/11 om 09:07

  Kan iemand mij uitleggen waarom de integriteit van Coutinho een staatszaak is en een rechtszaak waard, terwijl de integriteit van Demmink, die al jaren ter discussie staat, zowel in de media als in het parlement, nimmervoor de rechter komt?

 • Wim Dankbaar | 20/12/11 om 11:29

  @ Peter Olsthoorn,

  Ik begrijp het steeds minder.

  Het hoofdartikel bevat toch ook geen nieuws? Althans niets nieuws voor insiders die de zaak een beetje volgen.

  Ik vind het natuurlijk prima dat de schijnwerper er weer eens op wordt gericht, maar voor mij is het oude meuk, zoals jij het noemt. Zelf gebruik ik dat woord liever niet want meuk betekent zoveel als “oude troep” en zo qualificeer ik jullie verhaal toch niet.

  Is het voor jou ook oude meuk dat Demmink en Brouwer de moordenaars van Marianne Vaatstra hebben weggesluisd via de instanties waar we met zijn allen belasting voor betalen? Dat Brouwer liegt over zijn vertrekdatum als HovJ van Leeuwarden? Zo nee, wat is dan de reden dat je vindt dat dit niet onder de aandacht gebracht hoeft te worden? Zo nee, waarom toon je geen interesse in de bewijsvoering?

  Is de reden wellicht dat je het maar moeilijk kunt geloven? In dat geval zou je toch op zijn minst argumenten, dan wel “kritische vragen” moeten kunnen/willen aanvoeren om de stelling in twijfel te trekken. Daar zijn mijn beschuldigingen toch ernstig genoeg voor, dunkt me.

  Vind je het op zijn minst niet nieuwswaardig dat Demmink en Brouwer niets ondernemen? Wat zou jij zelf doen als je in een open brief van dergelijke feiten en plein public wordt beschuldigd? Dan ben jij nog niet eens rechter, voorzitter van het College PG’s of Secretaris-Generaal van Justitie.

  Leg nu eens uit waarom mijn Open Brief aan Joris Demmink “oude meuk” is, die maar beter niet gelinkt kan worden, omdat die toch niet gelezen wordt. Weet jij dan zo goed hoe je publiek in elkaar zit?

  Hoor jij dan bij die 5% die hem niet ondersteunen?

  Groet,

  Wim

 • wim | 20/12/11 om 12:13

  Kan iemand mij uitleggen waarom Joris Demmink die totaal onschuldig is zonder ook maar enig bewijs zoveel perversiteiten oproept bij een bepaalde overeenkomstige groep mensen?

 • draaisma | 20/12/11 om 12:58

  @wim dankbaar
  Wellicht wekt u teveel valse indrukken op, en tevens dat u een groot autoriteit zou zijn, wat natuurlijk niet zo is. Ik ook niet trouwens. Een ongelezen brief geeft geen recht op verder reclameren.

 • Jelle k. | 20/12/11 om 13:22

  @dankbaar idee
  Stuur uw brief naar Joris Linssen van Joris Showroom , krijgt u de mogelijkheid om in zijn programma te komen, dan is uw zeer intensieve hobby aan een breed publiek kenbaar te maken.

 • ldbroersma | 20/12/11 om 14:08

  Beste Wim om 12:13
  Mijn vraagstelling is feitelijk en haakt aan op de integriteitskwestie in bovenstaand artikel. Uw reactie op mijn vraagstelling is niet meer dan het opboeren van uw onderbuikgevoelens. Jammer.

 • D.Snuifmans | 20/12/11 om 14:46

  @wd
  Ik denk dat veel mensen dergelijke voorstellingen zien als standaardhersengespin, los van de inhoud. Solliciteer bij de recherche, of regel een soort erkenning van vakbekwaamheid en bevoegdheid, van waaruit het
  ook al een hele kunst is om resultaat te boeken. Het lijkt mij overigens onhaalbaar voor leugens.nl om directief jouw karretjes te gaan trekken.
  Deze euforische voorstelling lijkt me iets te simpel gedacht.

 • moisander | 20/12/11 om 14:46

  Wanneer er van een gewone burger vanavond aangifte wordt gedaan van misbruik, zonder bewijs zit je vanavond op het bureau.. deze kontelikker krijgt contractverlenging van 2 jaar.. de vraag is niet of hij het heeft gedaan, de vraag is nog meer; wat weet demmink van ons koninklijk huis(pedofiele contacten) en van opstelten en donner?

 • Wim Dankbaar | 20/12/11 om 14:58

  Je kunt toch al op je klompen aanvoelen dat Demmink vaak in Turkije was na 1986? Hij was DG van vreemdelingenzaken, en als zodanig ook de topman van het COA.

  Uit welk land komen de meeste immigranten? Uit welk land komt de directrice van het COA die nu op non actief is gesteld?

  Uit welk land komt Baybasin? Uit welk land komen Feik Mustafa en Ali Hassan, de stiekem weggesluisde moordenaars van Marianne Vaatstra?

  Harm Brouwer zegt dat hij op 1 mei 1999 (de dag dat Marianne werd gevonden) HOvJ van Leeuwarden af was. Dus claimt hij niet te weten wat er met Ali Hassan en Feik Mustafa is gebeurd, laat staan dat hij daar verantwoordelijkheid voor had. Wie dat wel had, zegt hij niet te weten.

  Het bewijs is echter glashard dat het een leugen is. Aan de hand van krantenartikelen van destijds is het bewijsbaar dat hij tot 12 mei 1999 HOvJ van Leeuwarden was.

  Daarom zal Harm Brouwer, ook al zou hij willen, niets kunnen ondernemen tegen mijn open brief.

 • wim | 20/12/11 om 15:02

  @moisander
  Met uw Kafkaanse waanvoorstelling geeft het u geen enkele bevoegdheid om anderen zoals Demmink of wie dan ook onterecht te beschuldigen.

 • draaisma | 20/12/11 om 15:06

  @wim dankbaar
  Men neemt uw brieven waarschijnlijk niet serieus of leest ze niet eens, helaas pindakaas voor u.

 • draaisma | 20/12/11 om 15:37

  @wim dankbaar
  In uw laatste alinea krijgt de hele wereld door u ook nog de schuld in de schoenen geschoven, verwacht dan ook geen begrip, of wilt u dat juist. Uw onderhavige stemmingswisselingen lijken hopeloos, om uw zogenaamde objectieve betrouwbare feitenconstellaties serieus te nemen. Werk daar eens aan, vergroot uw kans om succes te hebben.

 • Wim Dankbaar | 20/12/11 om 15:42

  Waar is “Jaap” nu? Die anomieme lafaard die mij hier wel voor een “Koefnoen fantast”, die “baarlijke nonsens” uitkraamt, mag uitmaken, “Jaap”, die de van pedofilie betichte Demmink, “onze” baas van Justitie, de “hoeder van het recht” verdedigt, maar die ik niet voor anonieme lafaard mag uitmaken?

  Peter Olsthoorn, De Leeuwarder Courant heeft net een beleidslijn uitgevaardigd dat reacties alleen mogen gegeven worden onder eigen naam. En elke journalist is het daarmee eens, omdat dit de kwaliteit van de reacties waarborgt. Is dat dan niet ook iets voor jouw website?

  Wim

 • ldbroersma | 20/12/11 om 15:56

  Het opheffen van de anonimiteit heeft het voordeel dat de opruiende elementen minder snel hun activiteiten in het openbaar zullen ontplooien. Daar staat tegenover dat klokkenluiders minder gelegenheid krijgen om inside informatie open baar te maken. En dat laatste is jammer. Dus nee ik ben niet zo voor het opheffen van anonimiteit.

 • Jaap | 20/12/11 om 15:59

  @wim dankbaar
  Ausweis bitte? Is het weer zover? Kom gewoon met plain simple facts. Leesbaar,controleerbaar zonder oeverloze fragmentarische herhalingen van zetten of heftige dingen die zich alleen tussen jouw oren afspelen.

 • ldbroersma | 20/12/11 om 16:00

  En voor het waarborgen van de kwaliteit is nog wel iets meer nodig dan de identiteit van de schrijver kenbaar maken.

 • ldbroersma | 20/12/11 om 16:06

  Ik vrees beste Jaap dat je de materie nu toch wel heel erg aan het verengen bent.

 • Jaap | 20/12/11 om 16:08

  @ldbroersma anonimiteit
  Mensen hebben ook geen zin in spuitbusacties op hun voordeur
  Of intimidatie aan de voordeur, anonimiteit geeft nog een beetje garantie.
  Of ik Demmink verdedig moet hij zelf bepalen, iedereen zonder veroordeling is onschuldig en heeft alle recht op verdediging zo hoort het te blijven.

 • ldbroersma | 20/12/11 om 16:18

  Beste Jaap, ik heb het in mijn reactie naar jou niet over anonimiteit.

 • ldbroersma | 20/12/11 om 16:28

  Neemt niet weg Jaap dat jouw angst bij het prijsgeven van de anonimiteit, bij heel veel mensen tussen de oren zit, terecht of onterecht. Ik begrijp het wel.

 • Jaap | 20/12/11 om 16:42

  @ldbroersma
  Beste
  Verengen ontken ik niet, maar als Jan Rap en zijn maat via google onderzoek gaat doen, naar delicate zaken als moord en doodslag, dan is m.i. het hek van de dam. Einde internet zou ik bijna zeggen. Het is geweldig als misstanden via het web worden opgelost, maar in en in triest als onschuldigen door een hel moeten veroorzaakt door bungholios.
  Enscenering van een telefoongesprek, om daarna stoicijns als zelfverklaarde justitiemedewerker inclusief jargon, te beweren dat het om een telefoontap gaat, vereng ik door te vragen : waar is die o.a. door een RC geaccodeerde telefoontap, inclusief bewijs? Dat eerste lijkt mij veel enger, in de letterlijke betekenis. Het zou je zelf maar eens overkomen. Dit staat ook nog eens los van de JDhetze.

  Het staat allemaal haaks op de wens van vrijheid en openheid.

 • ldbroersma | 20/12/11 om 18:32

  Jaap toch, moord en doodslag als delicate zaken. :-) je bent me de een.

 • Jaap | 20/12/11 om 19:17

  Hierboven mooi voorbeeld van de belevingswereld van een pedojager. En maar niet begrijpen waarom niemand ze serieus kan nemen. De bewijzen ontstaan en malen 24 uur per dag tussen de oren. Ik krijg steeds meer respect voor JD.

Helaas, het is niet (meer) mogelijk om te reageren.