Een nerveuze en een onderkoelde getuige 

Joris Demmink, roddel en pedofilie – deel 5

Verschillende verhalen met dezelfde beschuldiging: verkracht door Joris Demmink.

In vervolg op Deel 4

De Bakker Schut Foundation publiceerde in haar dossier Demmink videofragmenten van de getuigenissen annex verhoren van de jonge Turken ‘Mustafa’ en ‘Osman’. Zij beweren, apart van elkaar, rond de eeuwwisseling als jonge tieners te zijn verkracht door Joris Demmink. Dankzij de beelden zijn het de zwaarst wegende beschuldigingen aan het adres van Demmink in een lange reeks.

Bij advocatenkantoor Bakker Schut & Van der Plas bekeken we op 8 december 2011 de video’s met de gezichten in beeld. De getuigenissen duren ongeveer een uur. Van ‘Osman’ konden we de hele video bekijken, van ‘Mustafa’ door tijdsgebrek slechts de tweede helft.

Adèle van der Plas is de advocaat van Huseyin Baybasin. Hij zit volgens haar onterecht vast voor moord en heroïnehandel. De Koerd is volgens haar het slachtoffer van een complot waarin Demmink het Openbaar Ministerie en mogelijk ook rechters heeft bewogen om Baybasin tot levenslang te veroordelen omdat Demmink chantabel is voor Turkije wegens pedoseksuele misdaden gepleegd aldaar.

Vooralsnog behandelen we de twee zaken los van elkaar: de veroordeling van Baybasin op dubieuze gronden en de verdachtmakingen aan het adres van Demmink. Immers, ook één van beide beschuldigingen kan juist zijn: ofwel de valse veroordeling ofwel het kindermisbruik door de topambtenaar. Ze kunnen beide juist zijn of beide onjuist, of het kan onderdeel zijn van een reeks bijzondere gebeurtenissen dan wel van een justitiële cultuur in Nederland.

Verhoren beperkt

We vonden de video’s niet schokkend, maar dat doet niets af aan de kernvraag: zijn ze geloofwaardig? Of beter: vinden we ze geloofwaardig? In termen van deze site: hebben ze een slecht geheugen, liegen ze of spreken ze de waarheid? In elk geval hadden we niet de indruk te maken te hebben met acteurs of fantasten. Maar dat is een subjectieve waarneming.

Onbetwist is dat na twaalf jaar er onbewuste verdichting kan optreden, zeker met een traumatische gebeurtenis als kindermisbruik. Een tweede probleem vormt het interviewen. Op verzoek van Van der Plas deed dat Klaas Langendoen, bekend geworden als chef van de Criminele Inlichtingen Dienst Kennemerland en de IRT-affaire (vraagbaak) begin jaren negentig. De toon is voorkomend, begrijpelijk daar het niet om verdachten maar om slachtoffers gaat.

Niettemin ontbreekt node een iets kritischer opstelling op cruciale momenten. De belangrijkste daarvan is de poging om vast te stellen of de vermeende dader al dan niet Joris Demmink was. Langendoen toont een boek met foto’s – waarin ook Ernst Hirsch Ballin, Piet Hein Donner en Fred Teeven staan – en een video met Demmink. Beide jongemannen wijzen Demmink aan, Mustafa doet dit door aangedaan de foto van Demmink doormidden te scheuren.

Direct na die beperkte identificatie is de dader ‘Demmink’ geworden. Langendoen vraagt – althans op video, wellicht is er meer – veel te weinig door over de realiteit en omgang met Demmink, noch wordt duidelijk of de naam eerder wellicht bekend was bij de heren. Dat is geen terughoudendheid vanwege de daad want Langendoen vraagt wel of ze gepenetreerd zijn

Scherpte ontbreekt ook in een vergelijking van beide verdenkingen. Zo vertelt Mustafa (Y.) een afschrikwekkend verhaal over achtervolging en marteling nadat hij met de Turkse journalist in deze kwestie, Burhan Kazmali, had gesproken. Er is ondermeer een scheermes in zijn tong gezet, met de dreiging die helemaal af te snijden.

De suggestie is dat de Turkse autoriteiten niet willen dat er over Demmink wordt getuigd daar hij hun handlanger is in de zaak tegen Baybasin en wellicht andere zaken. Echter, Osman (B.) verhaalt in het geheel niet van repressie of achtervolging. Waarom zou hij daar dan van gevrijwaard zijn gebleven en Mustafa niet?

Vraagtekens en aanknopingspunten

Mustafa maakt op de video een erg nerveuze indruk, schudt voortdurend met de knieën, heeft geldproblemen, een zieke vrouw en problemen om aan het werk te blijven. Het scheuren van de foto hoort erbij.

Osman schetst meer het beeld van de verlegen, maar wel nieuwsgierige jongen die nog steeds beschaamd is door het misbruik en het zijn familie niet durft te vertellen. Hij verschaft belangrijke details die na te trekken moeten zijn:

* Zijn verkrachter heeft hem eerst ‘vijf tot tien keer’ bezocht in de wijk in Istanbul, hem over de bol geaaid, snoep en geld en nog niets gedaan;

* Dader en slachtoffer hadden conversaties;

* De verkrachting vond plaats in een hotel in Edirne waarheen dader en slechtoffer zijn gebracht door de chauffeur die ook de hotelkamer regelde;

* Mustafa wilde niet, probeerde te vluchten en is vervolgens door de chauffeur gedwongen op de hotelkamer te blijven;

Het is twaalf jaar geleden, 1999, toen Mustafa 14 jaar was. Hoe heeft de Nederlandse topambtenaar eerst een aantal versierpogingen kunnen ondernemen? Was hij er zo frequent, want naar eigen zeggen heeft hij sinds 1987 geen voet meer op Turkse bodem gezet? Was dat het waard, want jongens waren ook eenvoudiger te ‘regelen’? Hoe converseerden ze, qua taal?

De bemiddelende politieman ‘Mehmet’ is ook uitgebreid gehoord. Hij ‘regelde’ beide jongens op gebod van hoger in de politieorganisatie in Istanbul. In de stukken van Van der Plas komt het ronselen van Mustafa wel voor, maar van Osman niet.

Mehmet spreekt in het algemeen van straatkinderen die in ruil voor geld veel deden. Ze waren ook tevoren op de hoogte van wat zich ging voltrekken, beweert Mehmet. Dit staat in contrast tot wat Osman beweert, namelijk dat hij is ‘versierd’ en tegen zijn wil in een hotelkamer en in bed met de dader belandde.

Zo is er een aantal onduidelijkheden. Dat neemt niet weg dat de Justitie in Nederland met de aangiften en het aangereikte materiaal serieus onderzoek moet doen. Er vinden heel wat onderzoeken, rechtszaken en veroordelingen plaats met veel minder zwaar materiaal. Demmink kan zich ook verdedigen tegen de getuigenverklaringen aan de hand van oneffenheden en vraagtekens.

Rechtsstaat onwaardig

We vinden deze kwestie een rechtsstaat onwaardig. De heer Demmink wordt al jaren op internet zwaar beschuldigd van kindermisbruik zonder veroordeling. Welk leven moet je dan leiden? Echter, Een juridische zaak blijft uit, zowel wegens smaad als vanwege de verdenkingen.

Demmink beantwoordde wel enkele vragen over de beschuldigingen tijdens het getuigenverhoor in Amsterdam over het bedrog van de familie Poot door Justitie in de Chipshol-zaak.

Zoals we schreven: er moet justitieel onderzoek komen en Demmink moet zich kunnen verweren. Dat zou betekenen dat hij wordt geschorst. De ambtstermijn van Demmink is juist met twee jaar verlengd, terwijl hij reeds twee jaar over het maximum van de normale termijn van zeven jaar heen was. Dit roept het zoveelste vraagteken op.

 • Reacties

 • Wim Hohage | 11/12/11 om 13:33

  Als hij zich zou gaan verweren dan gaat de beerput helemaal open en dat wil men ten koste van alles voorkomen aangezien dan een groot deel van de rechterlijke macht ook in het vizier komt. Hij zal een keer gezien zijn leeftijd zijn functie toch neer moeten leggen maar dan zal hij niet lang van zijn ‘pensioen’ kunnen genieten denk ik.

 • Micha Kat | 11/12/11 om 14:10

  Dit is een malicieus en volledig vals artikel. Waarom? Er wordt louter twijfel gezaaid over de schuld van Demmink terwijl deze reeds lang vast staat. ONGELOFELIJK dat dit op deze site kan verschijnen. Geen woord over De Demmink Doofpot, geen woord over zijn bekentenis uitgezonden door het NOS Journaal, geen woord over het Anne Frank Plantsoen en al helemaal geen lettergreep over ‘Demmink I’: de Rolodex-zaak met de bewezen linken naar Marc Dutroux (Netwerk 1998). Zowel Olsthoorn als ook Biesemaat maken zich met dit ‘artikel’ dat de schijn moet wekken van ‘journalistiek en onafhankelijk onderzoek’ compleet belachelijk. Wat is hier aan de hand? Zijn de heren krankzinnig geworden? Gechanteerd door de pedo-mafia e/o met de dood bedreigd zoals eerder:
  -Henk Krol
  -Sinan Can (Zembla)
  -Jeroen de Jager
  -Bart Mos
  -Joost de Haas
  -Stan de Jong
  -Sander ‘t Sas
  -Jan Born
  -Bas Paternotte
  en ongetwijfeld nog vele anderen?

 • Niquote | 11/12/11 om 15:30

  Geachte heer Kat
  Uw drijfveer en motivatie worden zo langzamerhand nog interessanter dan de zaak Demmink zelf. Gaat het u om de mogelijke daden van Demmink of om de rechtsongelijkheid? Welaan, de daden (neem voor het gemak zijn “schuld” maar even aan) zijn verre van uitzonderlijk. Sinds onze geschiedschrijving en dat is niet wat zoal in het onderwijs of Hollywood gangbaar wordt geacht, is seks naast water en voedsel de belangrijkste motivatie van de mens zich door het leven te slepen. Menen wij iets te weten van wat er in de tijd van de Grieken en Romeinen op dit gebied gangbaar was, de Middeleeuwen daarentegen zijn wat duister gebleven. Ik kan u verzekeren dat het bedrijven van de liefde in die tijd overal, elk uur van de dag in het openbaar en met wie maakt niet uit, werd bedreven. Zoals u nu nog in de dierentuin bij wat apensoorten kunt waarnemen. De aan ons zeer nauw verwante Bonobo apen lossen elk mogelijk conflict met seks op en zo waren de Middeleeuwen dan ook een relatief rustige tijd. Helaas was het de elite van die tijd en met name de (kerk)vorsten een doorn in het oog dat alle mogelijke lekkere hapjes op deze wijze al op jonge leeftijd werden bezoedeld door die vreselijke domme boerenpummels. U raad het al, met de bijbel in de hand en de hel in het verschiet werd langzaam maar zeker het snoepgoed gereserveerd voor degenen die meenden daar meer recht op te hebben en werd seks omgeven met allerlei riten welke slechts zijn bedacht door infame lieden uit eigen belang. Tot op de dag van vandaag zijn wij ondanks een redelijke staat van ontkerking niet verlost van die diep ingewreven normen en waarden. Het is een misverstand te denken dat de in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstane vrijheden en tolerantie het diepste denken over seks wezenlijk hebben veranderd. De kerk als opvanghuis voor alle seksuele perversiteiten heeft haar rol verloren waarbij niet mag worden vergeten dat het woord pervers van diezelfde kerk afkomstig is. Daarmee is natuurlijk niet de mens veranderd en heeft zij zo haar veelheid aan seksuele wensen behouden en zoekt zij andere wegen die wensen te bevredigen of sterft braaf zonder een gelukkig moment in het leven te hebben meegemaakt. Vergist u niet, dat er blote lijven op de TV worden vertoond zegt helemaal niets over het gevoel van vrijheid in het denken van het individu, laat staan het bevredigen van de behoeften. Die mens zoekt andere netwerken.
  Dan de rechtsongelijkheid. Ja, die is er zeker en er zijn onbetwistbaar nog steeds elites die door hun netwerk de dans ontspringen. Wat ze ook gedaan mogen hebben. Want ook zo is het de hele geschiedenis al geweest en zal evenmin veranderen. Die gemeenschapjes zien uw geschrijf dan ook niet anders dan meewarig en met de gedachte als hij een van ons was geweest zou hij wel anders gepiept hebben. Daarmee trek ik uw integriteit noch uw goede bedoelingen in twijfel, ik wijs slechts op een ongelijke strijd. Welke ik van harte steun overigens want elke luis in de pels dient te worden gekoesterd. Echter, wilt u wezenlijk iets veranderen en kijk wat dat betreft weer eens naar de geschiedenis, zult u zich moeten verenigen en medestanders van statuur moeten zoeken en niet wild om u heen blijven slaan. Galileo is vervelend aan zijn eind gekomen en Voltaire’s lijk op een mesthoop.

 • Marieke | 11/12/11 om 16:58

  Goed dat dit op de agenda staat bij http://www.leugens.nl.
  Voorzichtig op de agenda, maar dat is de manier.

  Demmink kan niet de top van het pedonetwerk zijn, want dan was het nu al onderzocht. Dat wordt tegengehouden en meestal kan iemand dat niet geheel alleen zelf tegen houden. Heel Den Haag kijkt vol verwachting naar wat komen gaat. Zijn de beschuldigingen terecht of onterecht? Velen zullen het al weten en hopen op een oplossing linksom of rechtsom.

  Ik zie dat op meerdere websites op dit moment acties worden ondernomen om de kwestie aan te kaarten. Dat is goed. Het moet in de aandacht komen, want anders wordt het ge-etter alleen maar erger. Hopelijk gaat Micha inzien dat hij met deze medestanders zelf meer kans op een oplossing. Het is applaus!

  Recent bestudeerde ik het boek DAG LICHT. Een anoniem relaas van een waargebeurde nachtmerrie over het pedonetwerk in Nederland en hoe deze verweven is met…
  Den Haag. Ongelooflijk.

  http://www.lulu.com/spotlight/maudoortwijn

  Wordt vervolgd.

 • Maud Oortwijn | 11/12/11 om 17:41

  Ik zie een samenwerking ontstaan tussen journalisten.
  Dat is de goede weg.

 • pettjo | 11/12/11 om 17:44

  Het boek Dag Licht van Maud Oortwijn verhaalt over een minister genaamd Langteen die zich in december 2000 door een jongetje op een terras in zijn genitale streek laat betasten. Deze minister Langteen blijkt volgens sommigen de toenmalige minister van Justitie Benk Korthals te zijn.
  Deze Benk Korthals kwam onlangs als voorzitter van de Raad van Toezicht nergatief in het nieuws door het opstrijken van ruim een ton voor een aantal vergaderingen per jaar. Deze Korthals (ook voorzitter van de VVD) wordt verder niet gehinderd door enige kennis van het edele balspel.
  Micha Kat heeft bronnen die melding maken van o.a. tamelijk recent een kinderhandelnetwerk bij de eredivisieclub Vitesse (Arnhem).
  Ook de internationale jeugdscout Piet de Visser (voorheen PSV, Chelsea) is in verband gebracht met kinderhandel en pedofilie.

 • pettjo | 11/12/11 om 17:46

  Verbetering: Korthals is voorzitter van de Raad van Toezicht VAN DE KNVB.

 • pettjo | 11/12/11 om 17:55

  @Maud Oortwijn
  Dat ben ik met je eens.
  Micha reageert vaak te impulsief maar is een van de beste journalisten van dit land met het hart op de juiste plaats.
  Ik neem ook aan dat Micha bij zijn collega journalisten inmiddels een toenemende faam geniet.

 • Marieke | 11/12/11 om 21:36

  @pettjo

  Langteen is maar een deel van het verhaal. De rest?
  Lees het boek DAG LICHT een tweede keer… beste pettjo

  Heb je Oortwijn zelf persoonlijk gesproken, want je suggereert dat zij het aan je heeft aangegeven …. echt?

  Micha Kat heeft keihard gevochten alleen en met Poot, Holtrop en enkele anderen (uniek!). Nu moet hij proberen terug te komen richting ‘mainstream’ om de groep groter te maken. Niet iedere kritische noot is geschreven door een vijand. Nederland zal dit alles op een nette manier oplossen.

  Waarom zou Korthals ineens voorzitter van VVD moeten worden tijdens de formatie? Geen logische keuze. Toch?

  Wat kan voor andere partijen een reden zijn om VVD hier niet op aan te vallen? Vragen, vragen.

 • pettjo | 11/12/11 om 21:41

  De heer Biesemaat zaait in dit artikel inderdaad twijfel over de serieusheid van de aanklachten tegen SG Joris Demmink terwijl mijnheer Biesemaat aanklacht na aanklacht over prins Bernhard ten beste heeft gegeven in artikelen van zijn hand zonder altijd even duidelijk bewijzen/bronnen voor zijn beweringen aan te geven.
  De heer Biesemaat wekt wel vaker de indruk weinig oog en sympathie te hebben voor andere ‘medestrijders’ als Micha Kat alsof die de aandacht afleiden van zijn eigen onderzoek.
  Advies: stop met deze kinderachtige spelletjes en sla de handen in elkaar tegen de al maar machtiger wordende overheidsmaffia in Nederland.

 • pettjo | 11/12/11 om 21:47

  @Marieke Het zijn puur mijn eigen interpretaties. Ik vraag me wel af wat fictie is en wat niet. Ik geef toe dat ik het ebook slechts heel vluchtig heb gelezen..
  Ik zou wel graag meer achtergronden en details van mevrouw Oortwijn willen vernemen over het voorval in Bangkok en hoe het pedonetwerk rond Demmink & Korthals haar carriere en leven heeft geruineerd.
  Als zij dat tenminste met ons wil delen.

 • Marieke | 11/12/11 om 21:53

  Het artikel laat zien geschreven te zijn door kritische schrijvers die niet zomaar een kant kiezen noch alles voor zoete koek slikken. Prima. Je kan zelf op een ander punt staan, maar dat zij zo. De conclusies zijn desondanks helder: tijd voor serieus onderzoek, waarbij Demmink even geen invloed mag uitoefenen. Tot die conclusie komen zij, na zeer kritisch gekeken te hebben naar de bewijzen. Daar kan niemand op tegen zijn, lijkt me toch?

 • Marieke | 11/12/11 om 21:58

  @pettjo

  Ik snap even je laatste reactie niet. Je hebt haar niet gesproken dus? Maar wilt haar graag spreken? Wie is wij?

  Dat boek is geen fictie, maar de personages zijn onherkenbaar gemaakt, staat voorin het boek. Zoiets verzin je ook niet, het is te ongeloofwaardig en dus -helaas- vaak waar. Althans, zo lees ik het. Ik heb wel echt zitten puzzelen, wat het is een puzzel en iedereen zal een ander iets eruit halen als conclusie.

  Dat zie je wel vaker bij berichten over getuigenissen van het netwerk, dat infomatie indirect wordt gegeven. Dat zegt iets.

 • Marieke | 11/12/11 om 22:26

  Ondertussen zijn meer aangiftes/getuigenissen dan deze:
  1. Frank
  2. Turkse 2 jongemannen en 1 politie agent
  3. Oortwijn recent ook iets gemeld
  4. Baybasin
  5. Schadwald getuige op boot

 • pettjo | 11/12/11 om 22:32

  @Marieke
  Ik heb net als Micha Kat twijfels over de intenties en goede bedoelingen van de heren Biesemaat & Olsthoorn. Zij beweren in feite dat Demmink juridisch in actie moet komen tegen de onbewezen roddels en leugens op websites als http://www.klokkenluideronline.nl. Beide heren draaien de zaken om en vinden dat Demmink dit niet over zijn kant moet laten gaan. Hij zou op verlof moeten gaan om de aantijgingen aan te vechten.
  De titel van hun artikelenserie is wat dat betreft veelzeggend.
  Ik zou het niettemin toejuichen dat Demmink in de openbaarheid treedt zodat dit minderwaardige sujet in de volle schijnwerpers van de publiciteit komt.
  Maar dit is enkel de ijdele hoop (?) van de beide heren van dit artikel vrees ik. Ik weet dit wel zeker.
  Ik wens de heren veel succes bij hun exercitie. Wat dit ook mag zijn..

 • Drs. Bakker | 11/12/11 om 23:35

  De zwager van onze overbuurvrouw heeft een nichtje met drie dochters waarvan er twee bij de Leidse Sleuteltjes hebben gezongen en een van hen is door Teun Eikelboom eens in een bezemkast getrokken. Maar daar gaat het nu niet om, de derde dochter heeft een vriend en laat de halfbroer van diens zoon nu net “Het Oeverloos Op Niets Af Keuvelpaleis” zijn begonnen. Heb zowel voor Marieke als Pettjo een uur of tien gereserveerd. Te vinden in Den Haag naast Nieuwspoort en mevrouw Rita Verdonk is ere voorzitter. Dus leuk.

 • Micha Kat | 12/12/11 om 03:19

  Olsthoorn en Biesemaat verraden met name hun valse intenties als ze pleiten voor ‘een onderzoek’. Dat onderzoek is namelijk al lang gedaan en heet De Demmink Doofpot, gefinancierd door de heren Poot en in een oplage van 10.000 verspreid door Nederland met daarbovenop nog vele tienduizenden lezers via de download en de site.
  https://www.demminkdoofpot.nl/home.html
  Dit boek biedt onomstotelijk bewijs dat Demmink schuldig is en met hem vele andere hooggeplaatste Nederlanders. In juridische zin zou dit boek aanleiding moeten zijn Demmink per direct te schorsen en een GVO naar hem te openen.

  De meest toepaste en ook meest doorzichtige spin zaken in de doofpot te laten verdwijnen is roepen om ‘een onderzoek’ waarin uiteraard ‘de onderste steen boven moet komen’. Vervolgens wordt dit onderzoek uitbesteed aan corrupte instanties. Nederland is ‘groot’ geworden met deze strategie vanaf de Gouden Eeuw. Maar in het geval van Olsthoorn en Biesemaat wordt het nog erger.
  Zij pleiten namelijk voor een onderzoek… door Justitie!
  “Zoals we schreven: er moet justitieel onderzoek komen”.
  Vooral hierom gebruikte ik het woord ‘krankzinnig’ aan het adres van beide heren.

  Maar nog is het allemaal niet erg genoeg. Want waarom wordt door beide heren de genoemde Demmink Doofpot angstvallig doodgezwegen? Waarom niet gemeld dat Demmink zijn kindermisbruik zelf heeft toegegeven op het NOS Journaal?
  http://www.nujij.nl/algemeen/demmink-geeft-kindermisbruik-zelf-toe.10209851.lynkx#axzz1gHaE0OTa
  Waarom wordt de zaak niet in perspectief gezet maar krijgen we stompzinnig gezeik op de millimeter voorgezet over de vraag of een Turkse getuige al dan niet zenuwachtig was? De vraag stellen is ‘m beantwoorden. En dat nota bene op Leugens.nl.

 • Marieke | 12/12/11 om 05:25

  Micha’s reactie om 3.19h is inhoudelijk zeer sterk.
  Dat mag in deel 6 en deel 7 aan bod komen.

 • Jinke | 12/12/11 om 07:32

  Micha Kat is echt niet meer serieus te nemen. Het domme geschreeuw op zijn site vol ongeloofwaardige complotten met aanhangers die geestelijke bijstand nodig hebben zegt eigenlijk al genoeg. Ben blij dat er nu eens journalisten zijn die het bewijsmateriaal eens kritisch onder de loep nemen.

 • Micha Kat | 12/12/11 om 08:04

  @Jinke: daar komen de trollen! Een voorspelling: nog voor 10:00 wordt ik verwezen naar een ‘psychiatrische inrichting’ dan wel naar het ‘Pieter Baan Centrum’. Erg voorspelbaar allemaal, maar met inhoud heeft het niets te maken.

 • Jos | 12/12/11 om 09:08

  Dat boek van Oortwijn schijnt je reinste flauwekul te zijn:

  http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/truman-show.html

 • Pieter | 12/12/11 om 09:19

  In feite zijn maar 2 vragen echt van belang:
  1. Hoe is het in de wereld mogelijk dat Donner Demmink in 2002 heeft benoemd tot SG, dwz topman Justitie die van onbesproken gedrag behoort te zijn, terwijl hij toen al jaren in opspraak was. Iemand met zo’n achtergrond zou normaalgesproken toch nooit op zo’n positie zijn benoemd?
  2. Hoe is het mogelijk dat Demmink sinsdien gehandhaafd is ondanks aanhoudende beschuldigingen en 4 aangiftes en ook diverse personen die hem openlijk beschuldigen zoals Micha Kat, Holtrop en drs J. Poot van Chipshol niet wegens smaad worden vervolgd?

 • Peter Olsthoorn | 12/12/11 om 09:28

  @micha kat HOOFDLETTERS = schreeuwen, doe dat niet svp, met uitzondering van een woord of zo. Om te accentueren kun je tekst tussen * * plaatsen.

  @pettjo @marieke
  Journalisten zijn nooit direct dwarsgezeten door justitie in hun onderzoek naar Demmink, Ton Biesemaat en ik dus ook niet. Wel probeert ze het lekken van informatie uit alle macht te voorkomen, dus indirect bemoeilijkt dat het werk. En afluisteren kan ook plaatsvinden. Dat alles lijkt me logisch in dit kat-en-muis spel. Fact of life, niets om huilie-huilie te doen

  Wij en ook andere journalisten worden wel bedreigd door een ander persoon van wie ik de naam maar niet zal noemen. Misschien kun je die raden.

  Van deze mijnheer zijn we bang en ook andere journalisten. Enkelen van hen zijn zwaar bedreigd en te grazen genomen. Ook ik had afgelopen dagen te maken met stalking op de mobiele telefoon van deze persoon, en bedreigingen die ons dwarsbomen in ons werk.

  Misschien dat jullie daar eens over willen nadenken. Is dat normaal? Wat doen?

  We onderzoeken deze zaak op een andere manier dan tot nu toe is gedaan, want het is zinloos om dubbel werk te doen. Kunnen jullie dat billijken of moeten we stil blijven zitten lezen wat er tot nu toe is gepubliceerd?

 • WakuWaku | 12/12/11 om 09:32

  @Micha,

  Kap toch eens met dat voorspelbare trolcommentje. Een meerderheid van deze zgn. trollen zijn gewone eerzame NL-ers die wel kritisch naar bepaalde dingen kijken. Dat jij de meest doorgedraaide commenters toelaat op je webstekkie heeft je zaak de afgelopen twee jaar geen goed gedaan. Ik geloof dat veel mensen dat zien, behalve jij dan …

  Vooral blijven wegkijken.

 • Micha Kat | 12/12/11 om 09:35

  @Pieter. Hierbij de antwoorden:
  1. Demmink kon de benoeming in 2002 afdwingen omdat hij beschikt over informatie over het Koninklijk Huis, met name over Claus. Zie:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10325/joris-demmink-the-real-story-2.html
  2. Dezelfde reden: Demmink kan zijn ontslag tegen houden op basis van dezelfde informatie. Demmink kan niemand wegens smaad vervolgen omdat hij het proces dan zou verliezen. Letterlijk is dit ook zo gezegd op het NOS journaal: Demmink zag ervan af Panorama en Gaykrant in 2003 voor de rechter te slepen ‘omdat dan alles rond zijn levenswandel op straat zou komen te liggen’. In plaats van een openbaar proces koos Demmink voor achterbakse intimidaties tegen de media en tegen journalisten via zijn advocaat Harro Knijff. Lees het allemaal -behalve als je Olsthoorn of Biesemaat heet- in De Demmink Doofpot.

 • Pieter | 12/12/11 om 09:48

  @Micha
  Dank voor jouw reactie.
  @Peter Olsthoorn Nu zou ik graag ook de reactie eens horen van jou op mijn vraag, die heb ik bij deel4 ook al gesteld zonder daarop reactie te krijgen.

 • Pieter | 12/12/11 om 09:57

  “In the late 1990s there was the socalled Rolodex investigation in the Netherlands. A 2004 letter of Hans Laroes, editor in chief of the NOS News (one of the most respected news programs in the Netherlands), to the Council for Journalism, gives a good background.

  “Already in 2000 top public official Joris Demmink attracted the attention of the research office of the [NOS] News. In march that year we did an investigation with the question if the Belgian Marc Dutroux Affair had tentacles in the Netherlands. It was the time that the Zandvoort child porn case had relit and the media was laying in front of the door of the Belgian Morkhoven workgroup. The name Joris Demmink had been given to me in conversations with detectives. These spoke about a 1998 investigation, ran from a very secret location in Utrecht: an investigation into a network of top public officials, two district attorneys [19 in total at the time in the Netherlands], a former minister, a former attorney of the Queen and a single professor who would have sex with underaged boys. The investigation had begun at the direction of the College of Prosecuter-Generals – instigated by the district attorney of Amsterdam, Vrakking.”

  “Demmink played an important role in that investigation. Detectives had suspected that this top public official had given information to one of the main suspects, the Amsterdam professor Van R., with whom he was friends. Because of that, the professor avoided prosecution, the detectives stated.”[9]

  The letter recapped how in October 2003 both the Gay Krant and Panorama magazine had published an article about Demmink (not giving his name), Holland’s secretary-general of
  justice, and his apparent involvement in child abuse. The letter also described the reaction of Demmink’s direct superior, attorney general Piet-Hein Donner, when he heard about the publications:

  “Minister [of Justice] Donner threatens to sue all media which further identify the public official. The ANP reports: “At this point Minister Donner of Justice does not see a reason to open an investigation. ‘There is not a trace of smoke, let alone fire’, says Donner in a reaction. On the Radio 1 news the seething minister criticized ‘this form of journalism that is based on rumors’. He qualified the piece as ‘throwing mud’.” [10]

  Such a reaction can hardly be taken serious, as accusations against Demmink have been coming from all corners for many different years. There’s even one accusation related to sexual preferences (no children) and subsequent blackmail which involves both Demmink and Donner – so let someone else tell us what to believe and what not.”

  Bron: ISGP, zie DeDemminkDoofpot

 • Ton Biesemaat | 12/12/11 om 10:36

  De reactie van Micha Kat was voorspelbaar. Als je niet 100% achter hem schaart schept hij zijn eigen vijanden. Peter Olsthoorn en ondergetekende proberen aan waarheidsvinding te doen. Lijkt me toch niets op tegen. Het boek De Demmink Doofpot wordt opgevoerd als het ultieme bewijsmateriaal maar is dat echt niet. Aangaande het Rolodex-onderzoek wordt een getuige van stal gehaald die mijns inziens, en ook andere journalisten beamen dat, onbetrouwbaar is. Kwestie van checken en elke onafhankelijke journalist zal tot die conclusie komen. Maar in de ogen van Micha Kat ben je dan chantabel geworden, bedreigd, naar de macht overgelopen en/of omgekocht. Inmiddels kan ik me dus in de wereld van Micha Kat scharen in een lange rij corrupte figuren die zich onderzoeker, journalist noemen. Micha Kat heeft goed werk gedaan maar is naar mijn onbescheiden mening gierend uit de bocht gevlogen. Gaan Peter Olsthoorn en ik maar gewoon door met waarheidsvinding. De depressies uit Thailand/Laos zullen wel blijven komen.

 • Pieter | 12/12/11 om 10:50

  @Ton
  Laten we niet sreeds discussieren over Micha Kat maar over Demmink! Waarom wordt hier niet door Peter en Ton gereageerd op mijn vragen over Demmink??

 • Peter Olsthoorn | 12/12/11 om 10:58

  @ Pieter
  Teruglezend stelde je volgens mij geen vragen maar plaatste je opmerkingen: dat het in de kern om twee vragen gaat. Daar ben ik het helemaal mee eens.

  Daarnaast zijn er nog een paar vragen, maar het lijkt me goed om de kwestie tot de kern terug te brengen zoals jij voorstelt. En niet half Nederland als een ‘corrupte bende’ te beschouwen en de andere helft als infantiel of erger omdat die dat niet door heeft.

 • Marieke | 12/12/11 om 10:58

  @Jos
  Dat boek van Oortwijn schijnt je reinste flauwekul te zijn:
  http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/truman-show.html

  Jos, lees het eens, de barracuda site is sowieso altijd negatief.

  Waar gebeurd verhaal en die dame is alles behalve gek.

 • Niquote | 12/12/11 om 10:59

  @Ton Biesemaat
  Laten dat nu net de locaties zijn waar pedofielen of te wel pedoseksuelen zich erg graag ophouden en zal dat de reden zijn dat er niet werd in gegaan op mijn prangende vraag aan de heer Kat wat nu zijn werkelijke motivatie is? Een paar regels, zo weer een nieuw complot.

 • Micha Kat | 12/12/11 om 10:59

  Biesemaat schrijft: Het boek De Demmink Doofpot wordt opgevoerd als het ultieme bewijsmateriaal maar is dat echt niet

  Uitleg? Voorbeelden? Het zit er allemaal niet in bij deze heren. Verder dan het (nog verder) beschadigen van Turkse jongens die door Demmink zijn verkracht -en zo dapper zijn voor de camera te verklaren- komen ze niet. En wat is dat nou voor rare manier van spreken, het ‘ultieme bewijsmateriaal’? Dat heb ik nooit beweerd. Maar het boek bevat wel zo veel bewijs, dat het de stelling dat Demmink schuldig is ruimschoots kan schragen. En dan komt Biesemaat weer op de proppen met die ene Rolodex-getuige die een bedrieger zou zijn: alsof het hele Demmink-dossier daarvan af hangt! Nee, deze confrontatie met Olsthoorn en Biesemaat ga ik makkelijk winnen puur omdat ik ALLE FEITEN van het dossier ken. Wat dat Rolodex-gebeuren betreft: de feiten van dat onderzoek zijn onomstreden, los van de betrouwbaarheid van die ene getuige. Dat wordt ondermeer onerbouwd met de kluis-verklaring van… FRED TEEVEN ONZE HUIDIGE STAATSSECRETARIS! [prod. 27 Demmink Doofpot:
  https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-27-21-03-07-de-kluisverklaring-van-fred-teeven.pdf maar natuurlijk ook in de Runderkamp-papers [https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-03-20-01-04-runderkamp-papers.pdf] die Lex Runderkamp PERSOONLIJK aan mij ter beschikking heeft gesteld… En dan komt Biesemaat met een huil-verhaal over een mogelijk onbetrouwbare getuige… moet ik deze heren serieus nemen?

  “Micha Kat heeft goed werk gedaan maar is naar mijn onbescheiden mening gierend uit de bocht gevlogen”
  Voorbeeld? O nee, dom: Olsthoorn en Biesemaat schieten louter uit de heup zonder ook maar een lettergreep van hun vuige beschuldigingen te onderbouwen. Pas nadat ik hem onze zware druk heb gezet met een dreigende klacht bij ZIJN EIGEN Raad voor de Journalistiek was Olsthoorn tot een toelichting bereid. Die luidde:

  Micha ja hebt bijzonder werk verricht in de zaak-Demmink!

  En nu zegt Biesemaat dat ik ‘gierend uit de bocht’ ben gevlogen? Ton, moet ik ook jou trakteren op een klacht bij de Raad voordat je bereid bent deze beschuldiging te onderbouwen? En ga je dan ook zeggen, net als Peter:

  Sorry, ik heb het allemaal verkeerd gezien, Micha heeft heel bijzonder werk verricht in de zaak-Demmink?

 • Marieke | 12/12/11 om 11:00

  Het probleem is echt niet dat Demmink chantage materiaal heeft. Ze hebben een complete inlichtingendienst om dat soort problemen op te lossen. Ze willen Demmink daar gewoon laten zitten. Ze willen m daar.

 • Sophie | 12/12/11 om 11:25

  Nou, Micha, ik vind posts met de titel “Demmink eet baby’s” en meer van dat soort fraais behoorlijk gierend uit de bocht vliegen. En zeg nou niet dat dit de vorm is en niets afdoet aan de inhoud, want dat doet het namelijk wel. Bovendien is de vorm bij jou inmiddels de inhoud geworden.

  Daarnaast begrijp ik je agressie naar andere journalisten en onderzoekers niet. Er kan zonder meer een emmer vol vraagtekens bij Demmink’s levenswandel worden geplaatst. Een emmer die je volhardend met je meezeult, maar die je emotioneel ook op het randje heeft gebracht.

  Waarom juig je het onderzoek van andere journalisten niet toe? Immers als de feiten die je beweert waarheid zijn, dan zal het onderzoek van derden ook tot die conclusie komen. Doet het dat niet, dan is het misschien verstandig eerst naar die kennelijke zwakke plek in je verhaal te kijken ipv meteen weer allerlei beschuldigingen en beledigingen te uiten.

 • Ton Biesemaat | 12/12/11 om 11:26

  Beste Micha, ga gerust je gang hoor als je je energie wilt gebruiken om klachten in te dienen. Wat ik al zei: je schept graag je eigen vijanden. Ik zal maar eens een simpele vraag stellen op dat gebied: hoe is je relatie met Eric Donk van JDTV? Merkwaardig dat ik zijn uitstekende video-bijdragen niet meer zie op Klokkenluideronline.nl, jullie waren zo’n bijzondere combinatie? Terwijl jij nu klachten gaat indienen ga ik verder met waarheidsvinding.

 • Peter Olsthoorn | 12/12/11 om 11:30

  @ kat
  u citeert mij onjuist en eenzijdig. Bovendien uit persoonlijke mail, maar dat terzijde want uw omgangsvormen waren genoegzaam bekend. Evenals de nu weer bij Ton Biesemaat in stelling gebrachte chantage.

 • Micha Kat | 12/12/11 om 11:36

  @Ton en Peter:
  Nu komt Ton met de ‘troefkaart’ Eric Donk en Peter met de troefkaart ‘omgangsvormen’!!!!!! No futher questions, your honour…
  En Peter: het citaat is wel juist hoor… het wordt steeds leuker op deze site… en dat allemaal dankzij de ‘waarheidsvinders’ Ton en Peter…

 • frideslameris | 12/12/11 om 11:48

  @olsthoorn, biesemaat

  Ik vindt het bijna ‘aandoenlijk’ wat Olsthoorn en Biesemaat op deze site in relatie tot het Demmink-onderzoek presteren.
  Ze zouden m.i. wel eens wat meer ‘huilie-huilie’ mogen doen, zo corrupt is het in Nederland gesteld op vrijwel alle fronten.
  Wat het grootschalige kindermisbruik betreft door diverse niveaus van staatsvertegenwoordigers in Nederland.
  Het is toch nauwelijks te bevatten? Hoe moeten we dit gaan hanteren als de beerput echt opengaat. Er is een kleine ‘troost’. De Amerikaanse ex-Fox journaliste Sherry Kane heeft samen met de bekende toponderzoekjournalist Leonard Horowitz haar leven gewaagd de pedophile ring in de VS grootschalig te ontmantelen. Ze meldden mij een aantal maanden geleden dat per jaar in de VS honderduizenden (!) kinderen in het satanische kindermisbruikcircuit verdwijnen. Dat soort aantallen doet je huiveren in de hoogste macht. Als echter Ben van den Brink op basis van eigen onderzoek tot de conclusie is gekomen dat het kindermisbruikcircuit rond Zandvoort alleen al zo’n 2500 (!) mensen omvat, houd ik mijn hart vast hoe grootschalig dit netwerk vermoedelijk
  ook in Nederland is. Zij die de komende jaren de leiding over zullen moeten nemen van de huidige horror-regenten zulen geen gemakkelijke job en tijd hebben. Wat te doen met al deze mensen van hoog en laag die zich zo beestachtig ten opzichte van kinderen hebben gedragen?
  Er zal veel wijsheid en compassie nodig zijn om een en andere in goede banen te leiden. Moge in 2012 een grote stap in deze richting gezet worden!

  frides Lameris,zuidlaren, theoloog voor een nieuwe tijd.

 • Jamal | 12/12/11 om 12:13

  Uh sorry en niemand van jullie is op het idee gekomen om Demmink bijvoorbeeld te schaduwen? Annefrank plantsoen etc.
  Videomateriaal waarbij hij dit soort tokos bezoekt, vind het wel vreemd dat men in baybasins onschuld gelooft
  Ik geloof net zo veel in baybasins onschuld als ik in demminks schuld geloof.
  Baybasin is een beruchte famillie, door heel europa heen. Doorgewinterde smokkelaars/handelaars.
  Demmink is ook schuldig, simpel vanwege het feit dat hij mensen niet aanpakt vanwege laster.
  Als iemand mij pedo noemt etc, jarenlang en ik ben ook nog homofiel dan zie ik het als een plicht voor mijn achterban/groep om dit te ontkrachten.

 • Jinke | 12/12/11 om 12:15

  ‘Ze zouden m.i. wel eens wat meer ‘huilie-huilie’ mogen doen, zo corrupt is het in Nederland gesteld op vrijwel alle fronten.’

  Daar hebben we de volgende Klokkenluideronline trol alweer met de gebruikelijke nietszeggende riedel. Wat word je toch moe van dit soort figuren.

 • Peter Olsthoorn | 12/12/11 om 12:22

  Dank jullie voor al deze positieve bijdragen. Ik sluit dit reactiepaneel op last van de regering-Rutte daar dit ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit en etc. Tijd om aan het werk te gaan, nietwaar.

 • Peter Olsthoorn | 14/12/11 om 09:44

  U kunt weer reageren. Houdt het alstublieft netjes zoals de meeste mensen die op deze site reageren.

  Als u de omgangsvormen niet hebt aangeleerd, is dat uw schuld niet, maar zoek dan een andere site svp.

 • Marieke | 14/12/11 om 10:48

  Beste journalisten,

  Ga eens bij elkaar zitten, drink een biertje, los het op.

 • Dirk | 14/12/11 om 11:20

  Ik hoorde dat Micha Kat niet meer mag meedoen hier. Oltshoorn heeft gezegd dat hij ‘bijzonder werk heeft verricht’ in de zaak-Demmink. Waarom mag hij dan niet posten?

 • Peter Olsthoorn | 14/12/11 om 11:23

  @Dirk
  Iedereen mag posten die zich een beetje fatsoenlijk gedraagt en bij het onderwerp blijft.

  (Het woord ‘bijzonder’ betekent ‘bijzonder’.)

 • ldbroersma | 14/12/11 om 11:24

  Als je niet wilt liegen hou je simpelweg je mond en als alternatief lijdt je aan geheugenverlies. Daarnaast is er de strategie van het negeren in de hoop dat de tegenstander zich in zijn woede daarover zal vergalopperen, en dan is het pleit gewonnen. Micha Kat strijdt met zwijgende machthebbers en wordt steeds driester. Ik hoop dat je je niet vergaloppeert Micha!
  Neemt niet weg heren dat jullie waarheidszoekers de weg van de minste weerstand kiezen en aldus vraagtekens zetten bij de verklaringen van de Turken. Misschien is het gebruik van een leugendetector een idee. je komt er wellicht een stuk verder mee in de zoektocht naar de waarheid.

 • tatung | 14/12/11 om 11:26

  Leugens.nl krijgt 76.500 subsidie van het
  Stimuleringsfonds voor de Pers. Het SvdP is als zelfstandig bestuursorgaan onderdeel van de overheid (ruim 12.000.000 subsidie). Leugens.nl wordt door de overheid betaald en verliest daardoor bij voorbaat haar geloofwaardigheid.

  http://www.stimuleringsfondspers.nl/Internet/Organisatie/page.aspx/975

 • tatung | 14/12/11 om 11:27

  Jammer dat de laatste reactie van Micha weg is.

 • Pieter | 14/12/11 om 22:34

  @ Peter

  Op DeDemminkDoofpot lees ik het volgende:

  “Op 7 januari 2011 wilde Drs. J. Poot een advertentie plaatsen in NRC Handelsblad, en daarna onder meer ook bij De Volkskrant en De Telegraaf, maar de kranten weigerden de advertentie op te nemen. De kopregel Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht? refereerde aan bedreigingen die aan het adres van Drs. P.J. Poot waren geuit door voormalig ‘vleesmeester’ Eddy de Kroes. Had de weigering te maken met diens privacy? Nee. De kranten wilden de advertentie niet plaatsen omdat de affaire Demmink erin werd aangehaald…

  Hetzelfde gebeurde anderhalve week later opnieuw. Onder de kop Hebt u vertrouwen in onderzoek Amsterdams kindermisbruik? vroeg Poot aandacht voor het feit dat Demmink hoofdverantwoordelijk is voor het onderzoek naar deze misbruikzaak, terwijl hij zelf ook van pedofilie wordt verdacht. De advertentie bevatte overigens met name citaten uit een publicatie van de gezaghebbende Duitse krant Die Welt uit 2004, die de rol van de Nederlandse justitie in een geruchtmakende kindermisbruikzaak behandelt.

  Jan Poot vroeg bij de verschillende kranten, te weten NRC Handelsblad, De Telegraaf en De Volkskrant om een nadere argumentatie waarom deze advertenties niet werden geplaatst, terwijl er eerder zonder enige wanklank wel andere advertenties werden opgenomen. Tot op heden wacht hij op antwoord op deze drie brieven.”

  Peter, jij zit in NVJ. Waarom schrijven de landelijke media niets over Demmink en weigeren zelfs advertenties daarover te plaatsen?

 • John Berrevoets | 15/12/11 om 01:37

  En toen was het stil, heel erg stil.

  Slapjanus!

 • Niquote | 15/12/11 om 07:04

  @Berrevoets e.a.
  De heer Olsthoorn is naar ik aanneem uitstekend in staat zichzelf te verdedigen, dus zal ik niet voor hem doen. Echter als regelmatig scribent alhier moet mij wel van het hart dat mij duidelijk wordt waarom u (en de uwen, wie zich maar aangesproken voelt) blijkbaar zo weinig bereiken als het gaat om aandacht te krijgen voor de zaak waarvoor u meent op te moeten komen. De juistheid van die zaak is nu even niet aan de orde, het gaat erom hoe u dat meent te moeten doen. Welaan, het niveau is dusdanig laag dat ik u kan verzekeren dat u nimmer iets zult bereiken indien u niet tot enige bezinning komt als het gaat om formulering, toon en intelligentie met wie, wat, waarom en waarvoor te benaderen en het daarmee gepaard gaand fatsoen. Zal het kort houden, want het valt ook op dat reacties langer dan pakweg tien regels al niet meer begrepen worden. Noch de waarheid, noch de waarheidsvinding schiet ook maar iets op met lieden zoals u. Ik denk niet in complotten, beweer echter ook zeker niet dat ze er niet zijn. Al was het maar omdat u zelf het schrijvende bewijs bent.

 • Drs. Bakker | 15/12/11 om 07:23

  @Niquote
  Bravo, u maait het mij het gras voor de voeten weg. Als figuren als Berrevoets cs onze rechtstaat gaan monitoren mag ik hopen dat de stroom uitvalt.

 • ldbroersma | 15/12/11 om 08:13

  Nou dan mag Oltshoorn blij zijn dat u, Niquotte, het niveau nog een beetje weet op te krikken met uw erudiete open deur retoriek.Wat een verhaal zeg op 11-12, 15:30

 • Om bud sman | 15/12/11 om 10:03

  Dit klinkt naar 1 van de miljoenenverslindende doofpotaffaires,waar de ombudsman het pas over had.

 • Wim Dankbaar | 15/12/11 om 11:16

  Ik schaar mij volledig achter Biesemaat. Micha Kat heeft zichzelf langzamerhand meer een nadeel dan een voordeel gemaakt voor de missie om de Demmink misstand aan de kaak te stellen. Hij schept zijn eigen vijanden, ook onder zijn bondgenoten, maar ook schept hij zijn eigen ongeloofwaardigheid. Zijn recente holocaust- en gaskamer ontkenningen zijn slechts een voorbeelduiting van zijn totaal doorgeslagen manische depressie, waar hij zich beter voor zou laten behandelen. Dat heeft niks met “demonisering” te maken, dat zijn gewoon de feiten, die hij nota bene zelf erkent. Dat het demoniseren zou zijn, heeft meer met paranoia te maken. Bovendien is Micha ronduit onbetrouwbaar, pleurt alles, onder meer ongevraagd opgenomen gesprekken, meteen op het internet, en keert zicht vrijwel direct tegen journalisten die hem aanvankelijk niet ongunstig gezind waren. Zijn recente gesprek met Koen Voskuil is één van de laatste voorbeelden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat vriend en vijand niets meer met hem te maken willlen hebben, en daar ook legitieme redenen voor kunnen aanvoeren. Last but not least maakt hij zich schuldig aan exacte dezelfde feiten die hij anderen verwijt, namelijk propaganda en censuur. Want iedereen die het niet volledig met hem eens is, of kritiek heeft op zijn uitlatingen en methodes, zoals ik, wordt de toegang tot zijn website ontzegd. De wereld van Micha Kat wordt steeds meer zwart / wit , goed / kwaad. Er is geen ruimte voor nuance of relativering.

  Hij gooit dus steeds meer ruiten van zijn eigen huis in. Jammer, want eens was hij beter bezig en veel van zijn onderwerpen bevatten toch minimaal een kern van waarheid, waard om voor het voetlicht te brengen. Door zijn “over the top” methodes isoleert hij zichzelf.

 • Mainstream alert | 15/12/11 om 11:50

  Demmink deze week 2x in MSM:

  1. INTERVIEW | ADRI VERMAAT − 13/12/11
  Groot interview met Jan Poot in Trouw.

  Het laatste boek van uw hand -’De Demmink Doofpot’ – is een aanklacht tegen de gelijknamige secretaris-generaal van het ministerie van veiligheid en justitie. Legt u eens uit.

  “Ik ben over die zaak getipt door klokkenluiders bij de recherche. Zij schetsten een schokkend beeld van een secretaris-generaal met onbeperkte macht. Er is iets verontrustends aan de hand met hem. Hij is over een reeks van jaren diverse keren in opspraak geraakt, zijn declaraties, vermeende ontucht. Kortgeleden nog is hij weer in verband gebracht met ontucht met minderjarige jongens. Er loopt nu een oriënterend onderzoek van het Openbaar Ministerie nadat er twee aangiften tegen hem zijn gedaan. Demmink is potentieel chantabel, zoveel staat vast.”

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3074446/2011/12/13/De-recessie-helpt-ons-het-gaat-slecht-met-Schiphol.dhtml

  (alleen voor abonnees)

  2. Linda Woudstra, directeur van Regeltante bv en Yellow & Blue Consultancy bv, in de rubriek ‘Optiek’ in Het Financieele Dagblad van 13-12-2011:

  “Hoeveel geld heeft kinderporno Nederland tot nu toe opgeleverd? En waarom is het hoofd van Justitie, Joris Demmink, nog steeds in functie? Iemand tegen wie al sinds 1998 verdenkingen bestaan over pedofilie en tegen wie inmiddels tweemaal aangifte is gedaan wegens seksueel misbruik van twee minderjarige jongens. De verdenkingen zijn niet ontvankelijk verklaard en dus is Demmink formeel onschuldig, maar twijfels blijven terugkomen en waarom iemand handhaven die niet boven alle twijfel verheven is? Ik wil wel even het moralistische vingertje opsteken als niemand anders het doet: er is slechts één ding wat de heer Demmink te doen staat voor hij ontslag neemt of krijgt en dat is dat hij er persoonlijk voor gaat zorgen dat ervoor de veroordeling van Robert M. een wet komt tegen penetratie (met wat dan ook) van minderjarige kinderen. Van Bijsterveldt en Donner mogen hem wat mij betreft daartoe met hun beider vingertjes persoonlijk aansporen!”

  http://www.regeltante.nl/pages/2011/116/artikel/942/regeltante/FD_column:_Wat_zijn_we_toch_een_scheinheilig_land.html

 • vanhetgoor | 15/12/11 om 12:18

  Vergeef mij dat ik veel woorden gebruik om mijn reactie vorm te geven.

  Enige tijd geleden zag ik op TV een reportage van hoerenjongens ergens in Oost-Europa. Een journalist ging met een verborgen camera op pad. Hij had een afspraakje geregeld met een jongen, een knaap van ca. negen of tien jaar. En in de avond toen de jongen op de afgesproken plaats stond voor zijn afspraakje met de under-cover journalist liep de oude vader van die jongen mee naar de auto. De vader kwam de ‘klant’ even vertellen dat de jongen nog niet geneukt mocht worden, dat de jongen daar nog veel te jong voor was.

  Wat mij trof was de treurigheid, dat jongens in Oost-Europa de hoer moeten spelen om voor inkomen te zorgen voor het gezin. Het is ellende en diep triest, maar ik heb wel respect voor die jongens die dat smerige werk willen doen. Ik denk niet dat alle Roemeense mannen elke dag schoon ondergoed aantrekken. Wat ik hieruit opmaakte was dat men in andere culturen ook anders tegen zaken aankijkt. Het is de armoede die hier de schuldige voor is. Die vader wilde zijn zoon beschermen, ondanks dat het goed vond dat zijn zoon oude mannetjes ging aftrekken voor geld.

  Nu komen we op Demmink, hij ontkent destijds in Turkije te zijn geweest. Misschien is dat, of het tegendeel te bewijzen. Hotelreserveringen, vliegtickets of met visa-stempels in het paspoort. Het is lastig dat het al zo lang geleden is.

  Met betrekking tot seks met jongens heeft men in Oost-Europa / Turkije een andere mening dan wij hier in het westen hebben. Er is laatst in Duitsland of Oostenrijk een Turkse man vrijgesproken die zijn minderjarige zoon had geneukt, de rechter vond dat hij niet veroordeeld diende te worden, omdat het in Turkije ook gebruikelijk is.

  Er is dus een verschil in de moraal tussen bijvoorbeeld Turkije en Nederland. Dingen die hier als verwerpelijk worden gezien zijn daar maatschappelijk en juridische aanvaardbaar. Toch ben ik van mening dat dit plaatselijke Oost-Europese / Turkse gebruik Demmink niet vrij dient te pleiten. Hij is een Nederlander en ook in het buitenland dient hij zich beschaafd te gedragen, ook als het dáár niet strafbaar is om jongens van 14 te neuken. Maar dan moet dat wel bewezen worden, of ophouden met zeuren.

  Wel moet ik nog kwijt dat dit hele punt feitelijk niets voorstelt. Het enige dat van belang is dat zijn de namen en de achtergronden van de tegenstanders van die Demmink. De rest is niet interessant. Er zijn oorlogsmisdadigers die minder lang vervolgd zijn dan Demmink. Waarom moet die man dan zo lang het vuur aan de schenen worden gelegd? Kennelijk is de man homo en heeft hij (daarom?) vijanden gemaakt, en dat is het enige dat interessant is. Waarom heeft Demmink vijanden gemaakt, en wie zijn dat dan wel?

  Ik denk niet dat Demmink door middel van geheime informatie over wijlen Prins Claus op zijn post heeft kunnen blijven zitten. Over Prins Claus zijn al lang geruchten bekend, maar niemand maakt zich daar druk over omdat het onschuldig is (bi) en omdat Claus een aimabele man was die een heel moeilijk leven heeft gehad. Stel dat Demmink zaken over Claus wist dan nog is er niets mee te doen omdat deze man niet te beschadigen is, alles wat Demmink mogelijk over Claus zou weten mag verteld worden in een uitzending van Paul de Leeuw.

  Het enige dat interessant aan deze hele zaak is dat bestaat uit de groep vijanden van Demmink. Waarom blijven ze doormodderen? Zijn het afgewezen minnaars, of zijn het mensen die door hem zijn aangepakt?

 • Ruud | 15/12/11 om 14:25

  Geachte heer Oltshoorn,

  Met uw opmerking: ” Ik sluit dit reactiepaneel op last van de regering-Rutte daar dit ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit en etc. Tijd om aan het werk te gaan, nietwaar. ”

  En het feit dat deze site door de staat gesubsidieerd wordt:

  http://www.stimuleringsfondspers.nl/Internet/Organisatie/page.aspx/975

  Geeft m.i. duidelijk aan dat ook u niet als onafhankelijk medium te werk gaat / kunt gaan.

  Jammer, er worden ons al meer dan genoeg “leugens” in de maag gesplist…

 • Anthony | 15/12/11 om 14:58

  Goed om te zien dat de feedback is opgepakt.

  Wim, Micha mag af en toe een beetje manisch zijn, dat was Beethoven ook. En zo zijn er nog wel een paar hoor.

  Een boom herkent men aan z’n vruchten en ik weet zeker dat Demmink heel wat banger voor Micha is dan voor jou.

 • Anthony | 15/12/11 om 15:00

  Niquote, prachtig!

  Ik ben benieuwd naar wat jij allemaal gedaan hebt om de krachten van het kwaad te stoppen.

  Gezien je allesdoordringende perceptie moet dat gigantisch zijn! Hoor er graag over!

  Of ben jij een van die mensen die wartaal horen, omdat ze waarheid nog niet zouden herkennen als het in je gezicht staat te roepen?

 • Anthony | 15/12/11 om 15:03

  @tatung
  dat is een zinvolle bijdrage!

  75k? Voor een blogje als dit?

  En ik kan niet eens 10k subsidie krijgen voor m’n rentevrije geldsysteem, haha.

  Lachen dit :-)

  Ja, dit blog zal heel, heel gevaarlijk blijken te zijn

 • Niquote | 15/12/11 om 16:30

  @Anthony
  Inderdaad dat is redelijk gigantisch, sterker nog, het is mijn dagtaak. Het kwaad is namelijk veel dichterbij dan menigeen denkt. Het vermomt zich in alleraardigste mensen en triviale gebeurtenissen. Daarom meen ik te weten hoe je het zeker niet moet aanpakken. Toegegeven, dat is iets makkelijker dan te weten hoe wel. Laat onverlet dat je er in ieder geval voor moet zorgen dat anderen je serieus nemen, jezelf dat aandoen is niet noodzakelijk en zelfs af te raden. Als je daar dan eens over na wilt denken, kom je al een stuk verder.

 • Peter Olsthoorn | 15/12/11 om 18:12

  @onthullers van subsidie

  1. Dit subsidiebericht is al ruim 2 jaar oud en openbaar. Bovendien is er eerder kritisch over geschreven.

  2. Vertrouwt u ons niet vanwege de subsidie of om een andere reden, wat let u om hier nooit meer te komen?

 • pettjo | 15/12/11 om 19:37

  Is de subsidie wellicht verstrekt door uw goede contacten via de Raad voor de Journalistiek en andere journalistieke gremia? Waarom zoveel belastinggeld voor een weblog waar maandenlang zeer onregelmatig nieuwe artikelen op verschenen.
  Vreemd ook dat nu op eens een reeks over de “roddels” rond Joris Demmink verschijnt zonder dat er “jarenlang onderzoek” om met Ton Biesemaat te spreken aan ten grondslag lag. Micha Kat heeft natuurlijk gelijk dat jullie het bestaande research links laten liggen of belachelijk maken. Wat Ton Biesemaat bezielt om aan dit non-project zijn medewerking te verlenen is ten enen male onduidelijk..

 • Pieter | 15/12/11 om 20:21

  Kat heb ik kort geleden gevraagd: “Micha waarom treed jij zo op en beklad jij gebouwen? Verzwak je niet je eigen positie met dit soort acties?” Zijn antwoord was: “Als Jood ben ik nog steeds verontwaardigd dat door de toenmalige verkeerde Nederlandse overheid zoveel Joden – nergens in Europa zoveel als in Nederland!- aan de Duitse bezetters overgeleverd en daardoor omgekomen zijn, zoals mijn familieleden. Thans laat de willige Nederlandse overheid de liegende Westenberg en de pedofiele crimineel Demmink ongehinderd als secretaris-generaal de baas spelen in Nederland. Daarom beklad ik gebouwen. Slechts zo krijg ik de aandacht. Opvallend is dat Demmink mij nooit heeft aangepakt wegens mijn artikelen over zijn pedofilie. Zoiets is toch veel ernstiger dan het bekladden van gebouwen waarvoor ik gearresteerd ben en wel vervolgd word.” Kat behoort tot de uiterst kleine groep van dappere journalisten, die Demmink en Westenberg wel durven aanpakken. Wie zijn er nu fatsoenlijk? De journalisten die hoewel op de hoogte een oogje dichtdoen, of degenen die Westenberg en Demmink en zijn uitgebreide netwerk durven aanpakken?
  Bron: DeDemminkDoofpot

 • De lat | 15/12/11 om 21:31

  Ik heb het gewauwel en reacties van resp. Kat en het wat redelijker gezelschap sinds een paar maanden (DEMMINK 1-5) gevolgd en moet bij het bekrompener deel van de discussie heel erg aan de woorden van de Sneeuwman denken: ‘De Mens probeert van Alles te Wezen, maar is in Wezen Niets.

  De juiste woorden heb ik in hoofdstuk 3 en 4 van dit verhaal gehoord van Niquote en Marieke: zoek het constructieve ‘in wat ons in deze discussie bindt’ en zoek niet ‘wat scheidt’.
  Het gaat niet echt om 1 mens, het gaat niet om Demmink, maar juist om wat Peter Olsthoorn betoogt en wat Micha niet wil begrijpen: dat we heel zorgvuldig moeten omgaan met wat enkelen van ons of wat we misschien allemaal in ons dragen, hoe we als medemens daarmee omgaan, en hoe we dat beoordelen (als we de feiten al kennen om te oordelen).
  Mr. Kat, U weet dat allemaal neem ik maar even aan.
  Peter was veel voorzichtiger: hij was laid-back, U was erg assertief (verkeerde woord).

  Marieke en Niquote vonden dat U, Heer Kat, eigenlijk heel dicht bij uw “”tegenstanders”" stond maar dat helaas niet zag of ziet. Jammer. Luister eens voordat U spreekt. Luister eens GOED.

  Op deze site ziet ik zoveel meer proberen-tot-concensus-te-komen! De waarheid boven tafel te krijgen. Dat is de reden ook dat ik af en toe kijk.
  Leugens.nl: Proficiat.

 • Ha! | 15/12/11 om 22:37

  Zo vaak al betoogd op deze site: Samen zijn we sterk + Onze discussie moet ergens over gaan + Constructief.
  Die draad wordt telkens opgepakt door vele lezers.
  Jammer dan dat “Dit is een malicieus en volledig vals artikel”, van de Kat en haar vervolgartikelen zonder enige grond doorgaan met het uitdragen van minder begrijpelijke trends. Duidelijk is wel dat Olsthoorn de grenzen probeert te vinden zonder het rechtvaardig midden te verlaten. “Laf”, wordt soms gesteld. Misschien laf, maar toch de enig juiste weg. De meeste recensenten hierboven dragen positief bij.

  Anderen dragen ook enig steentje bij. Maud Oortwijn vindt Micha vaak te impulsief en ook een goed journalist. Leuk.
  Waar hebben we het dan eigenlijk over?

  Zullen we vanf nu ons best doen?

 • hkdh | 16/12/11 om 05:19

  Het zou zo kunnen zijn, dat Demmink fungeert als zwijgende bliksemafleider. Zolang zijn gehele handel en wandel niet op straat ligt, is hij nog net handhaafbaar in zijn functie, die hij naar behoren vervult. Mocht hij ooit voor de Rechter verschijnen, dan is er te weinig hard bewijs voor een veroordeling of volgt een zeer geringe veroordeling voor bijzaken, net als in 1998.
  Zolang men de pijlen op hem blijft richten, blijven anderen buiten schot en in functie, een fenomeen dat zich in het hoofse haagje al eerder heeft voorgedaan.
  Ook de Turkse overheid vindt het best, dat het chanteren van Demmink de motor achter de veroordeling van Baybassin lijkt te zijn. Ondertussen heeft dat een andere motor, die wellicht een samenhang vertoont met het aanpakken van zijn broer in Engeland.
  Mogelijk spelen hier ook staatsgeheimen, die nog altijd politiek nadelig worden geacht.
  Zolang mogelijk rekken, moet wel het beleid zijn in deze zaak, gezien de contractverlenging van Demmink.
  Het moet iets zijn, dat niet met een paar veroordelingen is op te lossen.

 • Ruud | 16/12/11 om 15:02

  @redactie,

  U doet de naam van de site eer aan met zo’n verderfelijk stuk tekst, om over de reacties van dhr. Oltshoorn nog maar te zwijgen..

 • Darm | 16/12/11 om 17:18

  @Ruud
  Ha die Ruud, leuk je hier weer tegen te komen. Hoe is het met je? Lag jij niet in scheiding en beschuldigde je ex je niet van seksueel misbruik met jullie kinderen? Tjonge, dat was me wat, gelukkig bleken het helemaal je kinderen niet te zijn, wat was je opgelucht en zijn we toen dronken geworden zeg. Of was jij dat niet? Moet wel, want toen had je het ook al de hele avond over laten we er maar over zwijgen.

 • Pieter | 16/12/11 om 19:53

  Lid van de commissie Deetman is mr P.J. Kalbfleisch, voormalig collega van de pedofiele Haagse rechters Rueb (zie boek Yvonne Keuls) en Stolk die een relatie had met Koos H, die 3 meisjes heeft vermoord. De top van de RB, waaronder Kalbfleisch was daarvan op hoogte en heeft nooit actie ondernomen tegen deze criminele rechters. Desondanks lid commissie Deetman. Heeft de commissie ook onderzocht waarom de al jaren van pedofilie beschuldigde SG Justitie Joris Demmink aanwezig was bij de inzegening van aartsbisschop Eijk? Zie http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/7150/demmink-met-misbruikers-ter-kerke.html. Te zien onder logo Ned3.
  Waarom heeft Justitie kindermisbruik RK nooit onderzocht waardoor alles nu verjaard is en schuldigen ontsnappen? Waarom vervolgt Justitie (dus Demmink) Demmink niet ondanks 4 aangiftes?

 • Jaap | 17/12/11 om 11:36

  Kat is niks meer dan een doortrapte getrainde leugenaar, hetgeen hij dagelijk bewijst. Gek dat mannetje Kat zoveel mensen voor de gek kan houden? Op tig miljoen internetters zijn er altijd wel een paar polderende gedogende sufkoppen, die zich laten bedotten door deze oplichter. Ja mensen ook die bestaan, wakker worden.

  Die man heeft werkelijk nul komma nul (0,0) onderzoekbaar bewijs, of ben ik gek soms?

 • Jaap | 17/12/11 om 12:31

  @dankbaar
  Mensen weten dat je nog steeds onder een hoedje met kat speelt. Jouw moralistische gepreek zijn zijn de mensen al heel lang spuugzat. Achterbaks? Hoor wie het zegt, zelfkennis is je niet gegeven.

 • Jaap | 17/12/11 om 16:52

  @berrevoets
  U kunt mij zo vertellen waar het broodje aap JD onderzoek moet starten. Ik wacht af.

 • John Berrevoets | 17/12/11 om 17:05

  @Peter Olsthoorn | 15/12/11 om 18:12

  Als je 76.500 euro per jaar krijgt van de Staat voor deze website, dan wordt het na mijn inziens wel heel moeilijk om kritisch te zijn t.o.v deze zelfde Staat.

  Kun je mij eens uitleggen hoe je dan onafhankelijk kunt zijn?

  En verder wacht ik nog steeds op een antwoord m.b.t eerdere sluiting van reacties op bovenstaand artikel en het daarna weer openstellen voor reacties.

  Ben benieuwd of je met een zinnig antwoord komt of dat je je blijft verschuilen achter stilzwijgen. Kenmerkende reactie van diegene die de waarheid niet willen vertellen en hopen dat het overwaait.

  Tegenwoordig zou je dat het ” Demmink principe ” kunnen noemen.

  Nou kom op Ton wees eens een vent, laat eens zien dat je ergens voor staat en laat eens zien dat je werkelijk kunt schrijven.

 • Jaap | 17/12/11 om 17:40

  @berrevoets
  Er is niks mis met deze site. Dat ene Micha Kat op het web een rondzwervende zwetser is, wil nog niet zeggen dat anderen verantwoording bij u moeten afleggen, geef zelf eens antwoord, of kom zelf tot besef . Een baby etende kindermisbruikende almachtige en moordende SG? Criminelen die aangiftes doen, inclusief een bewezen valse aangifte met veroordeling incluis? Patricia Paay als getuige? Voel eens aan u hoofd, en leef of kom met feiten. Directieve praatjes moet u face to face verkopen, of slikken en afhaken. Leermomentje?

 • Maud | 17/12/11 om 18:35

  Het doet er niet toe waar het geld vandaan komt, als de site daar maar open over is. Dat geeft de lezer de mogelijkheid om de “objectiviteit” (als dat kan) van nieuws te toetsen. Ook de publieke omroepen worden namelijk gefinancierd door de overheid en laat nu net daar ook veel inspanningen gedaan zijn om de deksels van wat doofpotten te lichten.

  Het is dus niet zwart-wit. Laten we ons daarom richten op de inhoud. Hopelijk wordt de doofpot cultuur doorbroken, linksom of rechtsom. Als de concurrentie tussen journalisten uitgevochten wordt door modder gooien, verliest de journalistiek als branche. Dit lijkt de ‘doe us normaal’ afleidingsmanoevre wel. Ga weer lekker nieuws brengen: de een wat weloverwogen genuanceerd, de ander wat risicovol baanbrekend. En dan niet meer schelden.

  Of moet ik een mediation sessie beleggen met een clubje van zo’n 5 journalisten. Zijn we WEL na 30 minuten aan een inhoudelijke discussie toe. Gratis aanbod. Iemand?

 • Jaap | 17/12/11 om 19:35

  @maud
  Dan moet je juist niet bij klokkenluideronline zijn, als je een doofpotcultuur wilt doorbreken. Kat geeft alle andersdenkenkden een permanente ban en gaan de doofpot in. Dus berrevoet, kom eens met uw antwoord.

 • Folkert Frans | 22/12/11 om 17:29

  Deze site licht aardig de sluier op van wat er zich in deze wereld afspeelt.

  http://www.rondehuis.blogspot.com/

 • Jaap | 22/12/11 om 18:00

  @peter olsthoorn @paul
  Prettige goede dagen, comes around, goes around.

 • Anneke | 09/06/12 om 18:04

  Dit is een vreemde dicussie aan het worden. @micha is vooral bezig klokkenluiders het leven zuur te maken (op te hangen, en plein publiek). @leugens.nl is lijkt bezig met staats-PR de ether in te gooien. Kortom, journalisten zijn nogal 1984 geworden, waarbij alle partijen juist doen wat ze zeggen niet te doen. Als iedereen zich nu een beetje houdt aan de rol die ie zich toeeigent, dan kunnen gewone burgers ook weer aan het werk.

Helaas, het is niet (meer) mogelijk om te reageren.