Onderzoek naar Roos Vonk

Publicatie over vleeseters tegen het licht van de integriteitsregels gehouden.

Gelezen: Verklaring Radboud Universiteit, Gelderlander

Na het artikel over Diederik Stapel en Roos Vonk en de uitegebreide discussie, en het opvolgend bericht gisteren mag het hier geen verrassing meer heten: de Radboud Universiteit neemt haar verantwoordelijkheid, na de eerdere slappe verklaring:

” Het kenmerk van academisch onderzoek is dat de gebruikte onderzoeksgegevens en de onderzoeksmethode verifieerbaar en reproduceerbaar zijn. De samenleving moet immers kunnen vertrouwen op de uitkomsten van het onderzoek. De academische gemeenschap stelt dus hoge eisen aan wetenschappelijke integriteit. Wetenschappers spreken daar elkaar op aan.

Uiteindelijk vallen personen die onderzoeksgegevens manipuleren door de mand. De straf daarop is hard, zoals de Universiteit van Tilburg heeft laten zien. Zo blijkt telkens weer dat het zelfreinigend vermogen van universiteiten groot is. De samenleving kan op de uitkomsten van het academisch onderzoek blijven vertrouwen.

Onlangs verscheen een persbericht van de Radboud Universiteit over het onderzoek naar de psychologische gevolgen van het eten van vlees, waaraan onder andere de Nijmeegse hoogleraar Roos Vonk heeft meegewerkt. Naar nu blijkt zijn de gegevens op grond waarvan de conclusies zijn getrokken gemanipuleerd door een collega van een andere universiteit.

Het overigens begrijpelijke vertrouwen dat zij in haar vooraanstaande collega had gesteld is beschaamd. Professor Vonk had, zoals ze zelf zegt, kritischer moeten zijn op de door haar collega aangedragen onderzoeksgegevens. Hierdoor is zij ernstig gedupeerd. De Radboud Universiteit heeft geconcludeerd dat ze haar procedures rond de berichtgeving over onderzoeksresultaten moet aanscherpen.”

Dat was wel erg slap, nu komt de tweede stap. De regels van de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn mogelijk geschonden. De kern daarvan:

“In deze regeling wordt onder inbreuk op de wetenschappelijk integriteit verstaan: het handelen in strijd met de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, waaronder in ieder geval:

1. vervalsing of manipulatie van onderzoeksgegevens, dan wel machinaties bij het weergeven van gegevens;

2. misleiding;

3. onrechtmatige uitoefening van intellectuele eigendomsrechten.

Hoogleraar Sociale Psychologie Roos Vonk moet aantonen dat ze deze regels in acht heeft genomen. Anders kan ze gaan, Stapel achterna. Ook geldt: er is geen veroordeling, en Vonk is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Zelfs als ze al uitgebreid op Leugens.nl staat.

 • Reacties

 • anoniem | 12/09/11 om 16:54

  Vanavond komt Roos Vonk bij Pauw en Witteman. Van mij krijgt ze nog steeds het voordeel van de twijfel maar dat komt misschien wel omdat ik bevooroordeeld ben vanwege het feit dat ik meer respect en achting heb voor mensen die opkomen voor de rechten van de dieren dan voor mensen die dat niet doen. Bovendien verdenk ik mensen die voor dieren opkomen ervan over een hogere emotionele intelligentie te beschikken. (Ik heb het niet over de activisten en de relschoppers die voor dierenrechten strijden om te rellen).

 • nathan | 12/09/11 om 20:54

  @anoniem,
  Roos Vonk zelf kent geen twijfel. Zij is dan ook geen wetenschapper. U kent duidelijk niet de mores van de wetenschap en bent daarom zeker geen wetenschapper, daar waar over Roos Vonk twijfel over kon bestaan. Echter na dit akkevietje is die twijfel volkomen verdwenen.
  Zij is, laat ik het netjes zeggen, de lakei van de politieke elite, van de Danton-zusjes Koomen. Deze Zaanse meisjes Tineke Netelenbos en Magreet Horselenberg (frappant de familienamen, iets onvriendelijks) hebben een berg ellende met hun mastodonten-gedrag binnen de Nederlandse samenleving veroorzaakt.
  Uw reactie is tekenend voor de kiezer en het politieke stelsel in Nederland.
  Duitsland heeft zijn lesje geleerd. Nederland heeft nog steeds dezelfde politieke elite die medeverantwoordelijk is voor het gebeuren van toen en van nu.
  Dat de kiezer denkt dat hij op de Partij Voor De Arbeiders stemt laat zien hoe weinig geïnformeerd hij is. Stem toch een partij die werkelijk voor de arbeider is, een equivalent met de SDAP.
  @anoniem, please smarten up.

 • Peter Olsthoorn | 12/09/11 om 22:23

  Nathan, leg wat meer verband in uw uitingen svp want anders zijn ze off-topic en in elk geval onbegrijpelijk. Om in uw eigen woorden te spreken: please smarten up

 • Ton Biesemaat | 13/09/11 om 00:43

  De psychologische gevolgen van het eten van vlees heeft zelfs met betrouwbare meetgegevens/informatie niets met wetenschap te maken. Roos Vonk kan op haar hoofd gaan staan maar de mens was, is en blijft biologisch gezien een alleseter. De psychologische gevolgen van de introductie van de landbouw (dus vooral groenvoer en granen) was zo zeggen sommige historici ook funest. Jager-verzamelaars hadden meer ‘vrije tijd’ en waren gezonder dan die startende boeren. Een lekker stukje wild en wat noten was dus veel relaxter en slimmer dan die moeizame planten verteren. Gelukkig voor Roos Vonk is als sociale psychologie ook geschiedenis geen wetenschap.

 • Niquote | 13/09/11 om 01:14

  Wat mij stoort aan vrouwen die laten we zeggen in het openbare leven komen bovendrijven is niet hun duidelijk afdwingen van gelijke behandeling, maar hun evenzeer duidelijk terugvallen op vrouwelijke mechanismen als het even tegenzit. Met name de verontwaardiging als die niet gehonoreerd worden. Dat gebeurt echter veel te weinig daar mannen veelal zwichten voor die gedragingen dan wel er geen raad mee weten. Dat ik dat niet heb, maakt ons gezworen vijanden omdat vrouwen dat ruiken en weten dat ze bij mij daar dus niet op kunnen terugvallen, hetgeen ze zeer onzeker maakt. Een volstrekt frauduleus en infaam onderzoekje onder de vrouwelijke kennissenkring hedenavond leerde dat die vrouwen feitelijk net zo’n hekel aan die seksgenoten hebben als ik. Opmerkelijk, maar past bij mijn hypothese, vandaar dat ik maar alvast even publiceer. Degenen die dit niet doorhebben krijsen natuurlijk onmiddellijk dat ik een seksist ben, gelukkig weet ik mij nu van het tegendeel gesteund door onderzoek bij eveneens academisch gevormde vrouwen. Het optreden van Roos Vonk bij P&W vonden zij gelukkig net zo stuitend en doorprikbaar als ik en bovendien ook nog eens volstrekt gespeend van enige vorm van empathie, laat staan zelfreflectie. Ik heb hier Paul Smits al eens aangepakt op vermeend seksisme bij de Lion’s, dus mocht u wat ruiken, het ligt vast aan uw neus. Ze zit in benarde positie, dus alle vrouwelijke hulpmiddelen werden uit de kast getrokken; duidelijk decolleté, heel veel lachen, schalkse blikken en opeens vleeseters gedrag. En of het nu Roos Vonk, Jacqueline Modde, Winnie Sorgdrager of Tineke Netelenbos is, ze gebruiken allemaal het mechaniek wat ze van een man niet zouden pikken. Waar zijn de tijden van Ien Dales en Annemarie Grewel toch gebleven, dat waren kanjers. Lesbiennes zegt u nu? Dan zal dat het wel zijn.

 • anoniem | 13/09/11 om 09:51

  Roos Vonk kwam op mij integer over en haar optreden vond ik sterk. Los van dit alles staat het feit dat psychologie en filosofie geen harde wetenschappen zijn, wat voor mij reden is om psychologen en filosofen ook zo te classificeren. De opmerking van Bolkestein over de Indonesiërs was opvallend; wellicht zitten de psychologen er niet eens zo heel erg ver naast met hun ideeën over mensen die veel vlees eten.

 • Ton Biesemaat | 13/09/11 om 10:19

  @anoniem 13/09/11 om 09:51
  De opmerking van Bolkestein bij Pauw&Witteman was een anecdote, een nogal zwakke mening over hoe Indonesiërs hun Nederlandse kolonisators zagen. Heeft ook niets met wetenschap te maken. Op mij kwam Roos Vonk net als Bolkestein nogal warrig over. Maar dat is ook maar een mening en die doen er niet toe bij wetenschap zou ik als eenvoudige leek zeggen.

  Waarom mensen anoniem discussiëren is me trouwens een raadsel. Waarvoor moet je bang zijn in deze kwestie als je geen direct betrokkene bent?

 • Niquote | 13/09/11 om 10:56

  @anoniem

  Precies wat u zegt anoniem, overkomen daar gaat het om, de inhoud wordt steeds minder belangrijk. Kwestie van mediatraining en de enige meerwaarde van een praatprogramma op de televisie. Letten op lichaamstaal dus, maar de een is een betere leerling dan de ander. Vonk hoort duidelijk bij de goede, desalniettemin waren er vele momenten dat onnatuurlijke gelaatsuitdrukkingen en bewegingen haar ontmaskerden. De overduidelijke signalen zoals oorleltrekken, krabben, wegdraaiende ogen en wrijven worden afgeleerd, aan de kijker om steeds beter op te letten en aangeleerd gedrag te herkennen. Jokken herken je immers voornamelijk aan lichaamstaal. Cohen is een mooi voorbeeld van iemand die het nooit zal leren dan wel dat zijn lessen juist averechtse uitwerking hebben gehad. Tot de categorie toppers van de klas behoren natuurlijk Maxima en Eurlings. Met name de laatste als duidelijk mannelijk equivalent van de door mij beschreven vrouwen. Maar dan raken we off-topic naar ik vrees.

 • Peter | 13/09/11 om 12:14

  Wat mij betreft was je al een hele tijd off topic. Stokpaardje?

 • anoniem | 14/09/11 om 06:51

  @ Niquote 10.56,

  Voor u heeft het begrip “overkomen” blijkbaar een andere betekenis dan voor mij.

 • Niquote | 14/09/11 om 12:08

  @Anoniem
  Het woord “overkomen” heeft meerdere betekenissen, maar ik kan de verleiding weerstaan daar voor de hand liggende woordgrapjes over te maken. Echter, in de context waarin u het woord gebruikt is er maar een betekenis mogelijk, zelfs als u het als begrip definieert.

 • Dr. Korver | 16/09/11 om 00:24

  Begrijpelijk dat een dergelijk onderzoek wordt gedaan. De vraag is niet zozeer of ze betrokken was bij het bedrog van Stapel – tot dat onderzocht is door de hiervoor reeds aangestelde commissie, verdient ze in mijn optiek het voordeel van de twijfel. Dat ze dit zo luidruchtig via allerlei media roept vindt ik niet handig – het komt op mij over als iemand die rondom de brandstapel rent en keer op keer roept ‘ik ben geen heks, ik ben onschuldig’… da’s niet zo handig, dan nodig je immers de verkeerde reactie op. Waarom niet wachten op het oordeel van de commissie?

  De fout van Vonk is het naar de pers rennen met zogenaamde “onderzoeksresultaten” die nog niet aan interne kritiek (door haarzelf en vakgenoten) zijn blootgesteld. Dat is in de wetenschap not done. Gedegen onderzoek mag aan kritiek worden blootgesteld, sterker nog, een onderzoek is pas afgerond nadat het die kritiek heeft doorstaan en publicabel is geacht. Pas dan ga je ermee naar buiten en kunt dan zeggen: daar staat het allemaal beschreven, gereviewed en verifieerbaar! Die stap overslaan is een wetenschappelijke miskleum van formaat, die erop lijkt dat ze haar rollen als wetenschapper en als popi-columnschrijver door elkaar haalt. En als je dan toch die fout maakt en niet kunt wachten op de jurering door vakgenoten, maar in feite de jurering door de media opzoekt, tja, dan is het niet zo fijntjes als je dan alle kritiek met arrogantie beantwoord (ik begrijp uit de stukken en haar tv optreden dat dit wel het geval was).

  Maar toch even over die onderzoeksmethode van Vonk die beschreven wordt (in pers en in tv-optreden), want of ik begrijp het niet of het is allemaal erg softjes. Als ik het goed begrepen heb, komt de voorgestelde onderzoeksmethode erop neer dat mensen naar een foto van vlees kijken (het biefstukje zoals Vonk dat noemde) en dan vragen beantwoorden. En (even aangenomen dat er daadwerkelijk onderzoek zou zijn gedaan) dan zou je daaruit kunnen concluderen dat “vleeseters” bepaalde eigenschappen hebben. Lijkt me grote lariekoek. Stel je toch eens voor dat medicijnen zo worden getest: kijk eens naar een foto van een paracetamolletje… is de koppijn nu al wat minder?? Nee, de enige conclusie (als überhaupt) die je zou kunnen trekken is dat het kijken naar een plaatje van een biefstukje bepaalde gevoelens naar boven brengt (honger wellicht, en egoïsme als het biefstukje te klein is om te delen?). Dus, “vleeskijkers zijn hufters”. Vergelijk dit eens met het eerdere voorbeeld waarbij de effecten van het nemen van medicijnen wordt getest: dan moet je die wel doorslikken hoor, kijken helpt niet. We beseffen allemaal dat dit dan rigide testen vereist, waarbij directe werking en lange termijn effecten, double blind testing allemaal moet worden gedaan voordat conclusies voorzichtig kunnen worden getrokken. In de onderzoekswereld van Vonk hoeft dat allemaal niet, kijken naar een plaatje van een broccoli voorspelt blijkbaar wat de effecten van het eten ervan zijn… Raar hoor.

  Ik neem aan dat het bestuur van de universiteiten in kwestie (waarvoor groot respect) niet alleen maar naar een paracetamolletje kijken om de kater die Stapel en Vonk veroorzaken weg te krijgen.

 • anoniem | 16/09/11 om 08:13

  Het onderzoek naar Roos Vonk gaat over inbreuk op de wetenschappelijke integriteit en de punten die daar in ieder geval onder vallen staat in het artikel hierboven vermeld. De uitkomsten zijn nog niet bekend. Het feit dat naar vlees kijken een andere uitwerking op de hersens heeft dan vlees eten komt doordat naar vlees kijken niets met metabolisme en eiwitten te maken heeft.

  Overigens denk ik dat mevrouw Vonk er zelf ook wel van op de hoogte is dat onderzoek de toets der kritiek moet doorstaan maar zelfs dat zegt in de psychologie en filosofie weinig tot niets.

 • Maria Foerier | 16/09/11 om 08:40

  Ontluisterend. Ik had professor Vonk als eens eerder geïnterviewd voor mijn blog http://www.mariafoerier.nl over haar boek ‘Menselijke gebreken voor gevorderden’. Dat was erg boeiend en daarom schrok ik ook erg van haar optreden afgelopen maandag bij Pauw & Witteman. Gelukkig was Roos Vonk opnieuw bereid tot een interview. Dat staat vandaag op mijn blog http://www.mariafoerier.nl

 • Peter Olsthoorn | 16/09/11 om 10:08

  Dank voor uw melding, Maria Foerier, een uitstekend interview. Directe link:
  http://www.mariafoerier.nl/interviewroosvonk

 • Niquote | 16/09/11 om 11:16

  @Dr. Korver
  Heb hier genoeg over Vonk gezegd, zal ik dus niet herhalen, maar dat het kijken naar vlees emoties kan oproepen is natuurlijk wel waar, daar leeft een hele porno industrie van. Alles waar wij naar kijken roept een emotie op, dus ook uw stukje broccoli. Echter, die emotie wordt dusdanig sterk bepaald door het referentiekader van de kijker, dat daar geen betrouwbaar onderzoek naar is te doen. Dat zou slechts kunnen als van alle deelnemers aan het onderzoek ook het hele verleden in kaart gebracht zou worden. Volstrekt ondoenlijk en ook nog eens onbetrouwbaar. Ik herinner mij nog goed dat een bevriende arts twee Vietnamese weesjes adopteerde, het was toen nog oorlog daar, die maar een ding wilden eten en dat was vlees en nog eens vlees. Dus ook de lichamelijke gesteldheid speelt een rol. Laat 100 mensen naar een abstract schilderij kijken (hoezo geen emotie) en stel de even vervelende als uitgekauwde vraag; wat ziet u hier in? Als dan 10 mensen hetzelfde zien, zegt dat dan iets over de bedoelingen van de schilder? Neen, want bij de volgende 100 kan de uitkomst totaal anders liggen en bij de volgende weer enz. Kortom, het zegt meer over de referentie van die mensen, dan iets over dat kunstwerk.
  Toch lijkt de praktijk dat tegen te spreken. Er is wel degelijk een soort van algemene norm van wat een mooie vrouw of man is, een mooi gebouw, een mooie stad of noem maar op. Betekent dit dat er dus ook een algemene associatie met vlees te vinden zou zijn? Denk van niet, al was het maar omdat de overheersende norm van mooi voornamelijk wordt bepaald door de frequentie waarmee het individu met dat beeld in aanraking is geweest en wat andere individuen daarvan gezegd hebben. Een heersende mening is dus ook van belang en invloed voor de referentie, hetgeen Vonk natuurlijk ook donders goed weet.

 • Dr. Korver | 16/09/11 om 12:05

  @Niquote
  Dank voor uw reactie. We lijken het met elkaar eens te zijn. Natuurlijk roept kijken emoties op. Mijn punt is: niet noodzakelijk dezelfde als doen. Als ik naar een lekker biefstukje kijk, zou ik honger kunnen krijgen (of verdriet kunnen voelen of wat dan ook), die net zou weggaan als ik het eet. Wat het duidelijk maakt, en dat was mijn punt, de onderzoeksaanpak die Vonk beschrijft kan niet leiden tot conclusies over de aard van vleeseters, hooguit over emoties van vleeskijkers. Maar precies dat stelt ze wel: als we het onderzoek inderdaad zouden hebben uitgevoerd, met die data als uitkomst, dan hadden we conclusies kunnen trekken over vleeseters. Nou goed, komt erop neer dat die redeneerstap (de sprong van ‘effect van kijken’ naar ‘effect van eten’) in mijn optiek onzinnig (dus onwetenschappelijk) is (indien die stap wel logisch is, dan sta ik uiteraard voor uitleg open). Vonk gooit nu het hele falen van dit onderzoek op het bedrog van Stapel. Mijn indruk is dat het hele verhaal, ook los van het bedrog van Stapel, sowieso al op losse schroeven stond.
  Het vergelijk dat ik maakte met het testen van medicijnen is bedoeld ter illustratie van de complexiteit van het testen en concluderen over “eters”. Dat er in dit geval nog veel meer voor nodig zou zijn, bijvoorbeeld eigen versus andermans beeld of culturele / situationele achtergrond, dat voel ik wel aan en ben ik dus ook volledig met u eens.
  De voorbeelden die u aandraagt gaan over het observeren van emoties bij “kijkers” en dat is echt iets anders. Ook daar zijn leuke dingen over te zeggen en dat mag wat mij betreft, maar pretendeer dan niet (zoals Vonk) dat je conclusies over “kijkers” direct gelden voor “doeners”. Wat u aangeeft is dat bij het conclusies trekken over emoties bij kijkers, ook nog andere zaken, zoals het referentiekader een grote rol spelen. En daar ben ik het absoluut mee eens.

 • Dr. Korver | 16/09/11 om 12:17

  Een oude grap uitgebreid:
  Men stelde vroeger in de universitaire wereld dat wiskundigen goedkoop zijn: een potlood, papier en een prullenbak zijn voldoende voor goed onderzoek. Filosofen zijn nog goedkoper, zo werd gesteld. Die hadden immers geen behoefte aan een prullenbak (alles wat ze schreven was goed). Graag wil ik deze observering uitbreiden: sociaal psychologen zijn nog goedkoper, want die hebben ook geen pen en papier nodig (het onderzoek hoeft niet te worden opgeschreven, je gaat gewoon direct naar de media).

 • Niquote | 16/09/11 om 14:26

  @ Dr. Korver
  Ik begrijp wat u bedoelt en denk dat wij het over hetzelfde hebben. Ik wilde juist het belang van emotie nog eens naar voren brengen en ben het met u eens dat dit niets zegt over de aard. De door mij aangehaalde porno industrie, enige luim was werkelijke bedoeling, leeft van het aanzetten tot doen dan wel wordt door niet doeners gebruikt om tot doen te komen. Maar wat zegt dat over de aard van die gebruikers? Gebrek aan fantasie wellicht, maar niet veel meer. Reclamemakers zijn geïnteresseerd in onze emoties en kennen die, maar ook zeer naar de aard van een bepaalde doelgroep. Daar gaat erg veel geld om, dus zijn er mogelijk middelen om een dergelijke studie uit te voeren. Wat ik nog kon achterhalen is een onderzoek betreffende de zo vermaledijde wasmiddelenreclames. Het resultaat gaf aan dat het product promoten op het niveau van een vierjarig kind het meeste succes garandeerde. Dan kom je in de buurt van aard en niet die van emotie. Of dit onderzoek wel betrouwbaar is daargelaten, veroorzaakte wel veel commotie.
  Wat mij intrigeert is het aanhalen door u van paracetamol. Het is u bekend dat het nemen van een placebo veelal hetzelfde effect heeft als het medicijn met de werkzame stof. Is dat emotie, associatie of gewoon de menselijke aard? Mogen wij überhaupt spreken over een menselijke aard, Humanisten houden het op de aard der dingen. Lijkt mij wel zo veilig.

 • De lat | 18/09/11 om 16:09

  @Dr. Korver, Ton Biesemaat, Maria Foerier, Peter Olsthoorn, Niquote en ook Peter & Anoniem,
  (meer dan 48 uur geen nieuwe opinie: zijn we klaar?)
  Mijn dank aan jullie voor bovenstaande constructieve discussie die heel wat prettiger overkwam dan wat er recent elders op deze mooie site aan gekissebis te lezen was. Leugens kunnen gemoederen verhitten maar laten we bij het aan de kaak stellen wel wat positiefs bijdragen ipv dat een ieder zijn/haar kleine gelijkje probeert te halen. Als gelijkgestemde bezoekers kunnen we inzoomen op wat ons bindt ipv op wat ons scheidt. Daar was hierboven duidelijk sprake van, zonder dat het saai werd. Vasthouden!

 • Nutty Professor | 08/11/11 om 13:21

  Roos Vonk heeft de wetenschap misbruikt om haar gelijk te krijgen. Ze neemt ook nog eens een volslagen kinderachtige houding aan als mensen haar op haar fouten wijzen (u weet niet waar u het over heeft). Wat mij betreft stellen die universiteiten een daad door Vonk te lozen.

  Daarbij is het ook een taak van de universiteiten om inzage te geven in het percentage van door hun betaalde onderzoeken dat de hypothese bevestigt. (schijnt wel 95% te zijn)

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen