Onderzoek naar Roos Vonk

Publicatie over vleeseters tegen het licht van de integriteitsregels gehouden.

Gelezen: Verklaring Radboud Universiteit, Gelderlander

Na het artikel over Diederik Stapel en Roos Vonk en de uitegebreide discussie, en het opvolgend bericht gisteren mag het hier geen verrassing meer heten: de Radboud Universiteit neemt haar verantwoordelijkheid, na de eerdere slappe verklaring:

” Het kenmerk van academisch onderzoek is dat de gebruikte onderzoeksgegevens en de onderzoeksmethode verifieerbaar en reproduceerbaar zijn. De samenleving moet immers kunnen vertrouwen op de uitkomsten van het onderzoek. De academische gemeenschap stelt dus hoge eisen aan wetenschappelijke integriteit. Wetenschappers spreken daar elkaar op aan.

Uiteindelijk vallen personen die onderzoeksgegevens manipuleren door de mand. De straf daarop is hard, zoals de Universiteit van Tilburg heeft laten zien. Zo blijkt telkens weer dat het zelfreinigend vermogen van universiteiten groot is. De samenleving kan op de uitkomsten van het academisch onderzoek blijven vertrouwen.

Onlangs verscheen een persbericht van de Radboud Universiteit over het onderzoek naar de psychologische gevolgen van het eten van vlees, waaraan onder andere de Nijmeegse hoogleraar Roos Vonk heeft meegewerkt. Naar nu blijkt zijn de gegevens op grond waarvan de conclusies zijn getrokken gemanipuleerd door een collega van een andere universiteit.

Het overigens begrijpelijke vertrouwen dat zij in haar vooraanstaande collega had gesteld is beschaamd. Professor Vonk had, zoals ze zelf zegt, kritischer moeten zijn op de door haar collega aangedragen onderzoeksgegevens. Hierdoor is zij ernstig gedupeerd. De Radboud Universiteit heeft geconcludeerd dat ze haar procedures rond de berichtgeving over onderzoeksresultaten moet aanscherpen.”

Dat was wel erg slap, nu komt de tweede stap. De regels van de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn mogelijk geschonden. De kern daarvan:

“In deze regeling wordt onder inbreuk op de wetenschappelijk integriteit verstaan: het handelen in strijd met de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, waaronder in ieder geval:

1. vervalsing of manipulatie van onderzoeksgegevens, dan wel machinaties bij het weergeven van gegevens;

2. misleiding;

3. onrechtmatige uitoefening van intellectuele eigendomsrechten.

Hoogleraar Sociale Psychologie Roos Vonk moet aantonen dat ze deze regels in acht heeft genomen. Anders kan ze gaan, Stapel achterna. Ook geldt: er is geen veroordeling, en Vonk is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Zelfs als ze al uitgebreid op Leugens.nl staat.

  • Reacties

  • Nutty Professor | 08/11/11 om 13:21

    Roos Vonk heeft de wetenschap misbruikt om haar gelijk te krijgen. Ze neemt ook nog eens een volslagen kinderachtige houding aan als mensen haar op haar fouten wijzen (u weet niet waar u het over heeft). Wat mij betreft stellen die universiteiten een daad door Vonk te lozen.

    Daarbij is het ook een taak van de universiteiten om inzage te geven in het percentage van door hun betaalde onderzoeken dat de hypothese bevestigt. (schijnt wel 95% te zijn)

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen