Eerdere rectificaties grotendeels onnodig 

Volkskrant wint van Jo Janssen

Verband met prostitutie, wapen- en drugshandel en persoonlijke belangen in de politiek zijn geen leugens.

Gelezen: Uitspraak in kort geding Arnhem.

Wat vooraf ging: de Volkskrant schreef op 29 november 2007, op gezag van onder meer De Gelderlander, dat gemeenteraadlid Jo Janssen (foto) van Gewoon Nijmegen de bron was van de beruchte fietsenhoekprimeur over sex van wethouder Paul Depla.

De krant heeft al twee keer rectificaties geplaatst over Janssen. Een aantal te berde gebrachte feiten over de handel en wandel van Janssen was wellicht onjuist. Janssen vindt dat onvoldoende en eiste nadere rectificatie.

De publicatie van 29 november 2007 is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in Arnhem niet lichtvaardig gedaan, zodat de vordering wordt afgewezen. Ook krijgt Janssen geen voorschot van 5.000 euro op een schadevergoeding.

Volgens Janssen is hij als gevolg van het artikel minder geloofwaardig geworden als gemeenteraadslid. Hij wordt nog altijd op de suggesties aangesproken. Janssen eiste een rectificatie op pagina 3 van de Volkskrant en op internet, als volgt luidend:

“Geachte lezer,

In de Volkskrant van 29 november 2007 heeft een artikel gestaan van Anja Sligter met als titel “Raadslid leurde met fietsenhokverhaal”. Uit dit artikel kan ten onrechte worden opgemaakt dat het gemeenteraadslid voor de politieke partij Gewoon Nijmegen meer dan andere raadsleden van de Nijmeegse gemeenteraad omstreden zou zijn en zijn werkzaamheden als gemeenteraadslid niet behoorlijk zou uitvoeren, terwijl hij zich bij zijn werk als gemeenteraadslid zou laten leiden door zakelijke belangen van hemzelf danwel zijn familie.

Tevens kan uit dit artikel ten onrechte worden opgemaakt dat hij banden zou hebben en/of zou hebben gehad met de prostitutie, de drugs- en de wapenhandel.

De Volkskrant heeft zulks niet aannemelijk gemaakt.”

Met café’s in kwestie waarmee de beschuldigingen samenhingen heeft Janssen nauwe bemoeiienis gehad, anders dan hij beweert. De Volkskrant heeft de gebeurtenissen waarop de beschuldigingen zijn gebaseerd kunnen staven met onder meer bevestigingen van de politie.

De vordering tot rectificatie voorzover betrekking hebbend op de prostitutie en de drugs- en wapenhandel wordt dus afgewezen.

De bewering van de Volkskrant dat Janssen zich politiek zou laten leiden door eigen zakelijke belangen en/of belangen van zijn familie en dat er een zakelijk conflict was met wethouder Depla is ook niet pertinent onjuist. Er was heibel over een pand dat op naam stond van de dochter van Jo Janssen.

Janssen heeft dit niet ontkend in een telefoongesprek met de journaliste voorafgaand aan de publicatie. Hij zei tot drie keer toe met betrekking tot de bouwstop op het pand van zijn dochter:

“Iedereen die door rood rijdt moet een bekeuring krijgen.”

Het artikel mag ook weer terugkomen op internet en gelinkt worden. De Volkskrant had het voor de zekerheid verwijderd. Ook de rectificaties waren deels voorbarig. Redacteur Anja Sligter verkondigde geen leugens, maar Jo Janssen bestreed waarheden.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen