Joris Demmink, roddel en pedofilie - deel 7 

Demminks termijn verlengd tot 1 november 2012

Secretaris-Generaal blijft nog een jaar bij Justitie en Veiligheid.

In vervolg op Deel 6

De huidige termijn van mr. Joris Demmink als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie is verlengd tot 1 november 2012. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eerder schreven we dat Demmink voor twee jaar was herbenoemd, wat niet weersproken werd door de woordvoerder van zijn eigen ministerie. Dat was dus een onjuiste melding van Leugens. Justitie verwees ons op de vraag naar de motivatie van de ‘herbenoeming’ en een besluit daarvan naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Die verwees naar Binnenlandse Zaken want dat voert het woord voor de Algemene Bestuursdienst (ABD) die over topambtenaren gaat.

Het besluit voor de verlenging is echter niet openbaar. “Daar kan personeelsvertrouwelijke informatie in staan”, zo geeft de woordvoerder als reden. Het gaat niet om een openbaar besluit, maar om een ‘rechtspositioneel document’. Er is ook niets over gemeld door de ABD.

De reden voor de verlenging kan de woordvoerder wel noemen: “Vanwege het behoud van continuïteit op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar voltrekken zich grote veranderingen, ondermeer met de komst van het directoraat-generaal Veiligheid van Binnenlandse Zaken en het besluit om tot een Nationale Politie te komen.”

Op 1 november 2002 werd Joris Demmink benoemd tot Secretaris-Generaal door minister Piet Hein Donner. Hij maakt de tien jaar vol als baas op Justitie. Volgens Artikel 7 van het Rijksambtenarenregelement geldt:

“De ambtenaar die is aangesteld tot lid van de topmanagementgroep wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met Onze Minister voor een periode van maximaal zeven jaar benoemd…

In bijzondere gevallen kan de periode van zeven jaar, genoemd in het vierde lid, worden verlengd dan wel voortijdig worden beëindigd. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt regels ten aanzien van de wijze waarop tot verlenging respectievelijk voortijdige beëindiging wordt gekomen, alsmede over de gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaar.”

Demmink is geboren op 11 december 1947, wordt het komende jaar 65 jaar, dus gaat zoals het zich nu laat aanzien gewoon op zijn 65e met pensioen.

Demmink en Deetman

Recent trad Demmink samen met Wim Deetman op. Die combinatie is dezer dagen brisant voor velen. Echter, het ging om een bijeenkomst over de cultuur van benoemingen in Washington en Den Haag, in het bijzonder politieke benoemingen. Demmink was daar uitgenodigd vanwege zijn lange staat van dienst als rijkstopambtenaar, niet als voorbeeld van een politieke benoeming.

Citaat: “SG van Justitie Joris Demmink, die is uitgenodigd voor de ambtelijke kant van de kwestie, vindt dat ‘teveel PA’s het proces kunnen vertragen’. Een minister moet snel leren, vervolgt hij. ‘En ambtenaren kennen het departement van binnen en buiten.’

Demmink beschouwt zich met zijn 40 overheidsdienstjaren, waarvan 38 bij het rijk, een klassiek voorbeeld van de stabiliteit van het Nederlandse systeem. ‘In het 210-jarig bestaan van het ministerie van Justitie zijn 60 ministers de revue gepasseerd en ik ben de 18e SG.’ ”

PA staat wellicht voor ‘politieke assistenten’. Die worden immers in de VS veelvuldig vervangen bij wisseling van de wacht van de nieuwe regerende partij, zoals met de overgang Bush-Obama. Het vervangen vergt veel, ondermeer door het ‘screenen’ van kandidaten, dat in Nederland voor gevoelige posten door de AIVD plaatsvindt. “Er is wel een verschil: in Amerika wordt alle informatie die tijdens de selectie boven tafel komt, openbaar gemaakt.”

(Vriendelijk verzoek om louter op dit bericht te reageren en niet met reeds bekende kwesties uit het verleden.)

 • Reacties

 • Jack | 23/12/11 om 09:34

  Quis ipsodiet ipsos custodes.
  Neem de kwestie dat de AIVD in 2003 de toenmalige korpschef Zeeland dhr Fup Goudswaard had moeten screenen en dat zogenaamd vergat. Nadat in 2008 die screening wel plaatsvond werd Goudswaard chantabel geacht en moest vertrekken.
  Volgens de AIVD niet hun fout.
  Volgens de AIVD ook niet de fout van de minister.
  Hoeveel wekelijkse drugstransporten van telkens 1000kilo’s in en door Zeeland die Goudswaard vanaf 2003 en wellicht nog vele jaren eerder, tot 2009 zogenaamd niet heeft zien gebeuren, interesseerde de AIVD ook niet.
  Of de recente opmerking dat de AIVD bij de screening van toekomstige ministers en staatssecretarissen de uitkomst daarvan, onder het genot van een borrel wellicht, even mondeling besprak met de beoogde minister president. Zodat niemand later nog wist of kon nakijken of een minister of staatssecretaris geheel niet geschikt was voor die taak.
  Maak alle onderzoeksrapporten van de AIVD openbaar. Ook het rapport AIVD over Joris Demmink. Dan wordt eigen belang en criminele verwevenheid van de AIVD grotendeels voorkomen.

 • Jaap | 23/12/11 om 09:55

  @jack
  Dit wijst impliciet naar het vertrouwen m.b.t. de
  schuldvraag rondom de persoon. Wie wil immers straks 16 milj. Nederlanders tekst en uitleg geven? Juist door niet weg te gaan via de zijdeur , sterk. Gitzwarte dag voor KLOL aanhang.

 • Jack | 23/12/11 om 11:12

  @Jaap
  De AIVD ofwel de Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst, de navolger van de BVD, is als Nederlandse geheime dienst verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid. Maar volgens mij maakt de AIVD er bij gelegenheid een potje van. De vraag is wat die “bij gelegenheid”dan is. Is dat eigen belang, of andermans belang. In ieder geval wint de AIVD geen vertrouwen bij de Nederlandse inwoners, als zij er een potje van maakt. En daar alle Nederlanders de salarissen van alle AIVD’ers betalen, hebben de Nederlanders recht op openheid.
  Ook wat de AIVD betreft.

 • Jaap | 23/12/11 om 12:13

  @Jack
  Even praktisch dan. Hoe rol je bijvoorbeeld in alle “openheid” criminele netwerken op? Dat hoort toch bij de aard van het beestje en werkzaamheden? Dit bestaansrecht kan toch alleen maar vanuit de maatschappij komen, althans moet dit het uitgangspunt blijven. Het blijven ten alle tijden de criminelen, die vijandsbeelden bij anderen in de schoenen schuiven. Op KLOl staan met boterletters geschreven gruwelijkheden. vijandsbeelden over JD. Vijandsbeelden kan je niet bewijzen, die creeer je namelijk zelf. Dat is m.i.z. de reden dat never ending stories bestaan.Waarom is er geen fluimpje aan bewijs. Lijkt mij onmogelijk om dergelijke talrijke gruwelijkheden zo lang onder de pet te houden, met een 16 milj ultrakritische mensenmassa (en de rest van de wereld) als beste stuurlui aan wal.

 • Paul | 23/12/11 om 13:06

  @Jaap

  “16 milj ultrakritische mensenmassa”? laat me niet lachen. Het grote publiek is helemaal niet geïnteresseerd in misstanden in het openbaar bestuur. De pers werkt daar ook aan mee. Deze termijn verlenging haalt niet eens de krant. Terwijl de aanval op Esteban in de Arena dagenlang de voorpagina’s domineert. Als een BNN-er liegt over een borstvergroting wordt dat breed uitgemeten. Maar deze site met heel wat belangwekkender leugens trekt nauwelijks bezoekers.
  Ken je de affaire Willem Oltmans en Fred Spijkers? Beiden bewezen en zeer ernstige malversaties van het openbaar bestuur tot aan de ministers toe. Met miljoenen euro’s aan schadevergoedingen na een eindeloze strijd tegen de staat. Vraag een willekeurige Nederlander wie Fred Spijkers of Willem Oltmans is en ze hebben geen flauw benul. En Luns is nog steeds een hoog gerespecteerd staatsman.

 • Paul | 23/12/11 om 13:09

  @Jaap

  Nog een misvatting waarmee het publiek in slaap gesust wordt: “het is toch onmogelijk om dit soort misstanden onder de pet te houden?” Daarmee wordt gesuggereerd dat er niks onder de pet vandaan komt, dus dat er ook geen misstanden zijn. Niets is minder waar. Er komen continue berichten naar buiten dat er iets ernstigs aan de hand is, er wordt alleen nooit wat mee gedaan. Dat is iets anders.

 • Paul | 23/12/11 om 13:14

  @Jaap 12:13

  Je haalt twee dingen door elkaar. Operationeel is het vaak belangrijk om zaken niet openbaar te maken om het onderzoek niet te hinderen. Maar dat betekent niet dat de benoeming van de hoogste baas ook geheim moet zijn. Dat heeft niks met de operatie te maken. Het wordt pas een probleem als de man chantabel is of anderzins kwetsbaar is, maar dan zou er in het geheel geen benoeming plaats moeten vinden. Juist daarom is deze schimmige gang van zaken (ook rond de benoeming van Donner) zo onwenselijk.
  Ook dit roept weer vragen op.

 • Jaap | 23/12/11 om 13:23

  @paul
  Een brandweerman die moet bewijzen dat hij geen pyromaan is? Vertel dan ook hoe zoiets moet.

  Een medewerker van justitie die betrokken is bij “duistere zaakjes” ? Dat willen wij toch?

 • Paul | 23/12/11 om 13:27

  @Jaap 13:23

  En weer haal je twee dingen door elkaar. Een medewerker van justitie is operationeel betrokken bij duistere zaakjes, niet privé.

  Probeer je alleen maar op een lollige manier een punt te maken of wil je oprecht bijdragen aan een serieuze discussie?

 • Paul | 23/12/11 om 13:37

  @Jaap

  Nog iets:
  In het artikel schrijft Peter Olsthoorn: “Er is wel een verschil: in Amerika wordt alle informatie die tijdens de selectie boven tafel komt, openbaar gemaakt.”
  Dat bewijst zonneklaar dat het wel kan zonder dat de operatie gevaar loopt.

 • Jaap | 23/12/11 om 13:41

  @paul
  Een continu verbeteringsproces moet zich richten op de 80/20 (Pareto) methodiek, waarbij de vraag of een keeper zich wel of niet mag verdedigen aangeeft hoe absurd er gedacht kan worden. Het JD verhaal is van dezelfde categorie.

 • Jaap | 23/12/11 om 13:51

  @paul
  Medewerkers van justitie hebben een beperkt prive leven, dus dat klopt niet wat je zegt.
  Met jouw voorstellingen wil dadelijk niemand meer voor de overheid werken, hebben we het paard achter de wagen.

 • Jaap | 23/12/11 om 14:16

  @paul
  Gegevens openbaar maken van een sollicitant voor een burgemeestersfunctie, is voorspelbaar dom. Immers afvallers, komen elders moeilijker aan de bak. Corruptie naar buiten brengen is prima,noodzakelijk, maar komt meestal exemplarisch voor, dat is op zichzelf niet verdacht, maar een teken van een positief klimaat. Aanpakken ingrijpen waar nodig. JD verhaal begint op volksvermaak te lijken.

 • Paul | 23/12/11 om 14:57

  @Jaap 13:41
  Je onderschat de lezer van deze website. Die is echt wel in staat om zo’n vage, wollige en onsamenhangende reactie op waarde te schatten. Generlei dus.
  .
  @Jaap 13:51
  Het klopt wel degelijk. Want de hoeveelheid privétijd is helemaal niet interessant. Het gaat om het onderscheid tussen privé en werk.

 • Paul | 23/12/11 om 14:59

  @Jaap 14:16
  Je vervuilt de discussie. We hebben het hier niet over een mislukte sollicitatie voor een burgemeesters functie. Peter Olsthoorn haalt de situatie in Amerika aan om aan te geven dat er nog heel veel ruimte zit in de Nederlandse aanpak. Dat betekent niet dat ik er hier voor pleit om deze protocollen 1 op 1 over te nemen. Ik geef alleen aan dat de argumentatie die jij gebruikt om meer openheid te bestrijden niet valide is. De operatie loopt namelijk geen gevaar. En nu haal je er weer iets bij (een afgewezen sollicitant) dat niet relevant is voor de discussie die dit artikel oproept.
  Vervolgens concludeer je (volstrekt niet onderbouwd) dat het JD verhaal op volksvermaak begint te lijken. Dat is verre van juist.
  A) het is niet vermakelijk.
  B) De ‘media voor het volk’ (RTL Boulevard, HVH et cetera en zelfs PenW zwijgen over de kwestie Demmink .

 • Paul | 23/12/11 om 15:07

  Demmink vindt het een goede zaak dat een SG lang aanblijft. Hij noemt als reden meer stabiliteit. En de woordvoerder heeft het over continuïteit. Daarmee negeren ze het feit dat elk departement nog een heel bataljon hogere ambtenaren heeft dat voor stabiliteit en continuïteit kan zorgen. Die zeven jaar is niet voor niks ooit bedacht en al aanmerkelijk langer dan een ministerstermijn.
  Los daarvan is geloofwaardigheid en autoriteit ook van belang voor de stabiliteit. In Nederland kennen we nu de situatie dat wie de naam van de SG voor justitie intikt in Google, wordt overstelpt met links naar allerlei al dan niet terechte verdachtmakingen aan zijn adres. Dat kan nooit goed zijn voor de ‘stabiliteit’. Wat doet zoiets met alle medewerkers van justitie? Of aspirant medewerkers?

 • Jaap | 23/12/11 om 15:14

  @paul
  Ook jij creëert een zelfbedachte patstelling. Je wilt openheid over de verlenging van de ambtstermijn van JD , daaruit blijkt nog steeds onbesproken gedrag, je krijgt waar je om vraagt, en nog is het niet voldoende.

  Tevens erken je de verwarring rondom de identiteit niet eens, ben je dan wel geschikt om deze procedure te controleren? Zoiets ervaart men doorgaans als irritant, waar je ook voor werkt.

  1/ Joris Demmink SG met verlenging onbesproken gedrag
  2/ Joris Demmink als naam in oud toneelstuk op televisie
  3/ Ene Joris ….. Werkzaam bij justie?
  4/ veroordeelde persoon met 240 uur werkstraf ?

  Dit komt toch uit jouw koker? Toon eens aan dat het klopt, clausale verbanden? Zonder bewijs is dit m.i. heel erg ver gezocht, dat blijkt dus ook.

 • Paul | 23/12/11 om 15:22

  @Jaap

  Jaap toch.
  A) waaruit blijkt onbesproken gedrag? Was er een AIVD onderzoek voorafgaand aan de verlenging? Volgens mij gaat het artikel juist over het feit dat de gevraagde openheid vrij summier is. De SG is al 3 jaar over de datum en er wordt nauwelijks over gecommuniceerd. Laat staan gedebatteerd in ons parlement.

  B) En sinds wanneer ontken ik de verwarring over de identiteit? (overigens rakel je nu opnieuw een oud verhaal op). Ik was juist de gene die zei dat dat de enige belangwekkende discussie is in die zaak is.

 • Paul E | 23/12/11 om 15:23

  Laat het nu juist een oud-medewerker van de BVD, (de binnenlandse inlichtingendienst) zijn die vertelde dat zij geen ‘onderzoek naar een mogelijk pedofielennetwerk waar hoge justitieambtenaren bij betrokken zouden zijn’ mochten doen!
  Bron: http://www.depers.nl/binnenland/598858/Onthulling-doofpotstrategie.html

 • Paul | 23/12/11 om 15:24

  correctie:
  2 jaar over de datum. Pas volgend jaar is het 3 jaar.

 • Jaap | 23/12/11 om 15:32

  @paul
  Kijk op KLOL de grootste veroorzaker van google resultaten. De klok rond Demmink obsessie volksvermaak site.

  Dat veel media zwijgt, heeft ook met fatsoen te maken, en men
  laster-aanklachten wil voorkomen. Heel verstandig beleid in een land met 80000 duizend andere belangrijke bewijsbare zaken.

  Waarom die drukte voor deze korte
  periode ? Voer voor KLOL? Er is gewooon sprake van een verlengde werkoverdacht, siert hem ook nog. Hij had ook in de Thaise zon kunnen baden, i.p.v. de functie van tevens sitting duck te verlengen.

 • Paul | 23/12/11 om 15:42

  @Jaap
  Je probeert het steeds te verengen tot KLOL. Schijnbaar jouw persoonlijke obsessie. Daarmee schets je een verkeerd beeld. Er zijn veel meer mensen en websites die helemaal los van Micha Kat met dit onderwerp bezig zijn. Vandaag is ook bekend geworden dat Bram Moszkowicz Jan Poot gaat bijstaan in zijn strijd tegen Westenberg, Kalbfleisch en Demmink.
  Overigens denk ik dat het vaak meer een kwestie van angst dan fatsoen is. Of vind je bijvoorbeeld Albert Verlinde echt zo fatsoenlijk? Grappig dat je een lasteraanklacht noemt. Het is juist zo vreemd dat niemand ooit wordt aangeklaagd wegens laster. Zelfs jouw grote vriend Kat niet.

 • Paul | 23/12/11 om 15:44

  @Paul E
  Inderdaad, van binnenuit zijn er al de nodige klokkenluiders geweest. Ik ken zelf ook een oud justitiemedewerker die mij het volgende schreef: “Ik heb per 1 september ontslag genomen bij Justitie omdat die organisatie gewoon ziek is. En dat heeft er alles mee te maken met het feit dat die man er nog zit. Er heerst echt een angstcultuur. Maar hij is helaas ook een van de machtigste mensen van het land. En ALS het waar is?… de gemiddelde Justitiemedewerker weet al dertig jaar lang dat ie het met kleine jongetjes doet. Hoezo rechtsstaat?”

 • Jaap | 23/12/11 om 15:49

  @paul e
  Die ontslagen bvd mijnheer is zeer onbetrouwbaar gebleken.

  Elk onderzoek dat men staakt heeft een reden, dagelijks stoppen/starten er ontelbare onderzoeken het is hoe je het maar benoemt.

  Als er geen feiten zijn of bewijzen , kan je niet verwachten dat men wouwse verhalen gaat onderzoeken

 • Jaap | 23/12/11 om 15:59

  @paul
  Stop eens met die nutteloze kwalificaties. Poot oud planoloog bij de overheid, werd kort na ontslag spuugrijk met grondspeculatie . Volgende project mislukt, en doet nu huilie huilie als commerciele instelling. Gekker kan niet.

  Verlinde is roddeltante. Bij deze

  Verenging is beter dan megalomaan complotter te worden gezien. Het zijn vaak de kleine feitjes die het doen.

 • Paul | 23/12/11 om 16:02

  @Jaap

  En zo wordt elke getuige weggezet. Hoezo zeer onbetrouwbaar gebleken? Wat is jouw bewijs daarvoor? Hij was in ieder geval betrouwbaar genoeg om 20 jaar lang geheim agent te zijn. En nee, het is hem niet in dank afgenomen dat hij uit de school klapte.
  .
  Overigens is iets pas echt officieel een bewijs als het onderzocht is. Als men dus nooit iets echt onderzoekt is er ook geen bewijs. Zo simpel is dat. En hoe kun je iets bij voorbaat kwalificeren als wouws verhaal. Daar spreekt een zekere vooringenomenheid uit die ik liever niet aantref bij onze vertegenwoordigers van justitie.

 • Paul | 23/12/11 om 16:05

  @Jaap

  Jouw beschrijving van Jan Poot is echt beschamend. Deze man kun je met geen mogelijkheid wegzetten als speculant. Hij is de oprichter van Eurowoningen en een alom gerespecteerde en geprezen gebiedsontwikkelaar die op basis van een heldere visie en een gezonde werklust inderdaad veel geld heeft verdiend. Genoeg geld om nu bepaalde mensen het leven zuur te maken.

 • Jaap | 23/12/11 om 16:11

  AIVD

  Om voor die club te kunnen werken moet je onder hoogspanning,topprestaties kunnen leveren, dus ook daar knalt het wel eens. Eftelingpersoneel lijkt me niet voor de hand liggen of wenselijk.

 • Jaap | 23/12/11 om 16:20

  @paul
  Eurowoningen allemaal gelezen, veel ruzie gemaakt, maar ziet zichzelf als commercieel slachtoffer, en wil enorm veel geld als schadevergoeding. Nieuwe variant om geld binnen te halen. May the best win. Oude kwieke Vos die zijn streken niet verloren is.
  Ik zie trouwens ook niet in waarom Westenberg of Kalbfleisch foute dingen gedaan zouden hebben. (Ik ken de verhalen van KLOL) het gaat hier om JD overigens

 • Jaap | 23/12/11 om 16:34

  @paul
  Grondspeculatie betrokkenheid bij bouwprojecten tijdens de naoorlogse
  wederopbouw(zoals velen anderen)
  Ex overheids medewerker planoloog, kent klappen van de zweep, weet waar de mosterd te halen is, staat in zijn cv . Ik suggereer niks het staat op het web te lezen. Niks mis mee zo te zien, type mister perfect himself, toch? Kat liefhebber , Demmink storyteller, wil heeel veel geld voor van alles en nogwatleed. Gaat er al een lampje branden? Ik zeg toch niks?

 • Paul | 23/12/11 om 16:36

  Je blijft de discussie vervuilen met tendentieuze bijdragen. Je laat een spoor achter van niet onderbouwde en zelfs leugenachtige stellingen. Zwaar vooringenomen en ontwijkend. Niks open en fris zoals de omgangregels voorschrijven. Een discussie met jou is zinloos.

 • Peter Olsthoorn | 23/12/11 om 16:43

  Het ging zo goed. Dus ook svp niet op de man spelen heren, alleen op de argumenten

 • Paul | 23/12/11 om 16:55

  @Peter

  Ik kan deze man niet meer serieus nemen. Weer zoiets, hij schrijft: “Ik zie trouwens ook niet in waarom Westenberg of Kalbfleisch foute dingen gedaan zouden hebben. (Ik ken de verhalen van KLOL) het gaat hier om JD overigens”

  Zowel Kalbfleisch als Westenberg zijn vervroegd uit dienst gegaan vanwege deze affaire. Tegen beiden loopt een gerechterlijk onderzoek. In het geval van Westenberg ligt er al een tussenvonnis waarin wordt gesteld dat hij meineed heeft gepleegd. Bovendien is ook Demmink al gehoord in de Chipsholaffaire.

 • Paul | 23/12/11 om 16:56

  Zijn leugens ook argumenten? Ik zie het meer als nodeloze vervuiling van de discussie. Ook zo’n karaktermoord op Jan Poot vind ik erg onaangenaam.

 • Jaap | 23/12/11 om 17:04

  @paul
  Om te bepalen of een onderzoek noodzakelijk is, heeft de gemiddelde overheidsmedewerker meer gegevens ter beschikking dan een burger. Sommige dingen kunnen nu eenmaal na openbaring ongewenste schade aanrichten. Het zogezegde afwijkende referentiekader vereist dus vertrouwen. Jij wilt toch ook niet dat potentiele criminelen in de keuken mogen kijken? Dus vertrouwen / respect komt als vanouds om de hoek kijken.

  Wat ik vreemd vind in de J.Poot affaire, is dat men tijdens diverse televisiemomenten niet veel meer zegt dan hoe erg het allemaal wel niet is. Dat kan ik me niet voorstellen als je zo rijk bent, en waarom ontbreekt de essentiele eenhoud van zijn grote onrecht? Op nederlandse televisie notabene.
  Wat heeft het grote JD verhaal met zijn financiele misser te maken, daar kom ik niet zonder speculeren uit.

 • Jaap | 23/12/11 om 17:13

  @paul
  Volgens de zoon van J.Poot zou Westenberg een veroordeling aan zijn broek hebben. Waarvoor? Nergens te vinden. Bellen met andere rechters of advocaten is niet verboden, doen ze allemaal dageiijks vele malen per dag, geloof me maar. Tussenvonnis is puur tijdrekken. Ik kijk er gewoon heel anders tegen aan.

 • Paul | 23/12/11 om 17:24

  Een rechter die belt met een advocaat begaat een doodzonde. Dat is een feit. En dat is de kern van de zaak westenberg.
  Het tussenvonnis is ook een feit. Evenals de gerechtelijke onderzoeken tegen beide heren. En het vervroegd uit dienst treden.
  Dat jij er – niet gehinderd door enige kennis – anders tegen aan kijkt is in het geheel niet relevant.

 • Jaap | 23/12/11 om 17:44

  @paul
  Die doodzonde is niet verboden, laat maar weer eens zien. Dit argument bestaat niet. Indien jij gelijk zou hebben , moet er een wet aan ten grondslag liggen waardoor rechters dagelijks in veel voorkomende gevallen tot in het gevang kunnen eindigen. Je moest eens weten hoeveel informatie er dagelijks over en weer gaat, al da niet digitaal je zou met dit argument alles lam leggen. Decadente Kat vernoemt deze nergens, maar maakt enorm veel hautaine tamtam vanwege bellen. Menigeen denkt dan automatisch dat het verboten ist. NLP van de eerste orde. Komisch

 • Paul | 23/12/11 om 17:52

  Weer een hoop tamtam van jouw kant, maar het leidt nergens toe, want:

  Waarom heeft Westenberg dan al die tijd ten stelligste ontkend dat hij heeft gebeld? Ten koste van een aanklacht wegens meineed. En waarom denk je dat hij nu bekend staat als de bellende rechter?

  Hier (heel toepasselijk op de site rechtenstudie.nl) kun je het nog even rustig nalezen:

  http://www.rechtenstudie.nl/page?3,2379/Beroepen/rechter_westenberg_hapt_zand

 • Jaap | 23/12/11 om 18:14

  @paul
  Bellende rechter is uitvinding van Kat en ook hier weer functioneel in een mediacampagne als het gaat om stigmatisering. Goed bedacht van Kat. Alleen de veroordeling ontbreekt nog steeds. Maar zoals ik al eerder zei dat de door jou geeerde heer Poot nergens aangeeft wat een ander te maken heeft met een gedefinieerde leveromvang of afname verplichtingen waaruit de schade is opgelopen tot enorme financiele proporties. Wat heeft dit weer te maken met kindermisbruik vervolgens Baybasin enz.
  Clausale verbanden zie ik niet, zolang ik niet in spoken geloof.

 • Paul | 23/12/11 om 18:50

  Grappig hoe je Kat overal verantwoordelijk voor weet te maken. Als een volleerd complotdenker. Waar komt die obsessie met hem vandaan?
  Hugo Smit was degene die Westenberg beschuldigde in een interview met jawel Micha Kat, die in deze dus slechts de boodschapper was.

  En het eindvonnis ontbreekt officieel inderdaad nog steeds omdat Westenberg er zelf voor koos zich niet meer te verdedigen tegen de uitspraak in het tussenvonnis (bij een door Hugo Smit aangespannen procedure) waarin werd bewezen dat hij meineed had gepleegd. Niet zo mooi voor een rechter. En dat was dus de reden dat hij met vervroegd pensioen werd gestuurd. En er nu dus nog een onderzoek tegen hem loopt wegens meineed. Maar dat is natuurlijk allemaal de schuld van Kat.

  Overigens staat op http://www.schipholwanbeleid.nl keurig en zeer uitgebreid omschreven wat de klacht is van Chipshol. Inclusief de rol van Demmink volgens Jan en peter Poot. Maar je moet het natuurlijk wel willen lezen. De rest van je bijdrage is zoals te doen gebruikelijk tendentieus.

 • Jaap | 23/12/11 om 19:10

  @paul
  Journalist Micha Kat windt er geen doekjes om. “Mr. Westenberg zal de geschiedenis ingaan als de bellende rechter.

  Bovestaande citaat komt van de site van Stan de Jong

  Wie is hier nu tendentieus, cotcha Paul

  Schipholwanbeleid, staat propvol propaganda, is eenzijdig dus niet geschikt als uitgangspunt.

 • Paul | 23/12/11 om 19:16

  Wat een ongelooflijk zielig verweer. Ik vertel in mijn vorige post heel feitelijk hoe het zit. Het feit dat Micha Kat hem de bellende rechter noemt, betekent nog niet dat deze aanklacht een uitvinding van Kat is (dat was het onderwerp), zoals jij het de hele tijd probeert te bagataliseren. Niks geen cotcha. Zum kotsen.

 • Paul | 23/12/11 om 19:19

  Ik noem de site http://www.schipholwanbeleid.nl als bron voor de inhoud van aanklacht van Jan Poot (die jij zei niet te kunnen vinden). Een aanklacht is per definitie eenzijdig. Dus het is een perfecte bron.

 • Jaap | 23/12/11 om 19:35

  @paul
  Dit onsderstaande had jij zelf kunnen lezen: functioneren van
  Westenberg is verder niet aan de orde. Dit gaat nergens over, geneuzel, wat is nu de relatie met de schade voor chipshol. Westenberg offert zich op en gaat van zijn oude dag genieten. Of moet hij nog terugkomen omdat hij zonder licht gefietst heeft?

  http://www.rechtenstudie.nl/page?3,2379/Beroepen/rechter_westenberg_hapt_zand

  Aanleiding voor het vertrek van Westenberg is een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat bewezen acht dat de rechter telefonisch contact heeft gezocht met advocaten in de Chipshol-zaak. Het besluit van Westenberg te vertrekken is “in het belang van de rechtspraak”, aldus de rechtbank Den Haag. “Zowel het bestuur als Westenberg wenst iedere discussie over het rechterlijk functioneren van Westenberg te voorkomen.”

 • Paul | 23/12/11 om 19:42

  Okay, de man pleegt (bewezen) meineed en moet daarom het veld ruimen. En dan zeg jij, niks aan de hand omdat zijn oude werkgever om de schade te beperken een diplomatiek persbericht de deur uit doet. Hoe naïef.

 • Jaap | 23/12/11 om 19:49

  @paul
  Als de heer Poot samen heeft aangetoont dat er leugenaars kindermisbruikers en meer van dat volk rondloopt, dan moet hij als commerciele partij altijd nog zoiets als contractbreuk aantonen? Dit staat toch los van al zijn eventuele bijvangsten? Waardoor onstaat er dan schade bij hem? Uit de dagbladadvertenties kan ik dit verband ook niet zien.

 • Paul | 23/12/11 om 20:18

  Je bent opnieuw naïef als je verwacht dat ik hier voor jou alle cases ga samenvatten. Je kunt het allemaal zelf eenvoudig nazoeken.

  Dit is een mooi startpunt:

  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/voorwoord-drs-j-poot.html

  Overigens is voor de zaak Chipshol en een eventuele schadevergoeding het vermeende kindermisbruik van JD niet relevant. Dus het feit dat Jan Poot hier over ageert heeft niks te maken met geldelijk gewin.

  Tot slot, in deze discussie haalde ik onder andere de heer Jan Poot aan om aan te geven dat er meer mensen zijn dan alleen de heer Kat die hun pijlen op Joris Demmink hebben gericht. Dat is m.i. overduidelijk aangetoond. Het lijkt me binnen het kader van dit topic niet zinvol om nu nog verder jouw dwaalsporen te volgen.

 • Jaap | 23/12/11 om 20:25

  @paul
  Die link ken al.

  Verder moesten wij maar eens afwachten, fijne avond verder

 • Paul | 23/12/11 om 20:33

  Als je die link al kent en gelezen hebt, waarom dan nog vragen naar de bekende weg?

 • Jaap | 23/12/11 om 20:40

  @paul
  Ik mag hopen dat dit zogenaamde “boek” niet bestaat, of als downloadfile beperkt verspreid is. Dat snapt iedereen.

 • Paul | 23/12/11 om 20:46

  Nee, dat snap ik niet. Wat is jouw belang daarbij?

 • Jaap | 23/12/11 om 21:08

  @paul
  Probeer zelf eens een reden te bedenken, verplaats je eens in iemand die anders denkt.(Iets met aansprakelijkheid)

 • Paul | 23/12/11 om 21:18

  Waarom wil je de hele tijd anderen aan het werk zetten? Probeer gewoon eens zelf helder en samenhangend te argumenteren.

 • Jaap | 23/12/11 om 21:37

  @paul
  Jij wilt dat ik dat oeverloze baarlijke nonsens “boek” eventjes ga bekijken , of kopen. Dat “ding” als het uberhaubt verkrijgbaar is en bestaan heeft krijgt hooguit ooit
  Verzamelwaarde. Ooit wel eens afgevraagt of de man die zich Micha Kat noemt onder een pseudoniem werkt? Het verhaal gaat dat deze Micha Kat benoemde auteur een blauwe maandag voor de klas stond, en hier en daar kort voor een krant heeft gewerkt. Inmiddels is hij onvindbaar.

  De man oogt een jaar of 50, waarom staat zijn cv nergens compleet omschreven ? Vallen de schellen nog niet van je ogen? Ik denk van niet. Slordig hoor ,eerste broncheck bij betrouwbaarheidsonderzoek.

 • Paul | 23/12/11 om 22:16

  Ik heb nooit gezegd dat jij dat boek moet kopen. Het boek was overigens gratis maar inmiddels niet meer verkrijgbaar.
  Verder lees ik alleen een hoop vooringenomenheid en obsessief gebash van je vriend Kat. Terwijl het boek voor het grootste deel bestaat uit bijdragen van andere auteurs. Zoals een voormalige topambtenaar en de Stichting Expert groep Klokkenluiders. Ook hier probeer je het te verengen en te bagatelliseren tot een fantasieproduct van Kat. Waarom toch steeds de werkelijkheid verdraaien?
  .
  Een argument waarom het boek niet verspreid zou mogen worden, lees ik niet. Het moet wel een zwaarwegend argument zijn in een land waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat.

 • Jaap | 23/12/11 om 22:18

  @paul
  Vraag jij jezelf niet af, waarom iemand die zich zeer vakbekwaam
  met iets te gelikte clipjes op het internet presenteert , vervolgens na allerlei draconische gedragingen, terugtrekt als zelfverklaarde bipolaire gedragsgestoorde terugtrekt? Dat is toch wat we zien? Wij zijn toch niet gek, zou ik zeggen.

 • Paul | 23/12/11 om 22:25

  Nee, dat vraag ik me niet af. Ik ben alleen geïnteresseerd in de argumenten en de feiten. Ik ben niet zoals jij geobsedeerd door een van de boodschappers.

 • Peter Olsthoorn | 23/12/11 om 22:31

  Laat ik me even als een vader opstellen: bedtijd nu, jongens. Luister nog wat mooie muziek, lees iets boeiends en dan op naar de kerst.

  Leuk dat jullie discussiëren over DemminkDoofpot. Het is nog steeds te downloaden. Jaap ziet geen reden om dat ‘baarlijke nonsens’ boek te lezen. Dat verklapt dat hij kennelijk iets weet van de inhoud.

  Het boek is vanuit verschillende opzichten de moeite waard om over te debatteren, met voor Leugens.nl op de eerste plaats de vraag:
  1. Wat zijn vaststaande feiten?
  2. Aan de hand van welke getuigen en bewijzen?
  3. Wat is speculatie en hoe plausibel is die?
  4. Wat resteert er aan baarlijke nonsens?

  Wat rechter Westenberg betreft. Het is een belangrijke verdienste dat zijn onbetrouwbaarheid blootgelegd is. De familie Poot is met Chipshol wel degelijk ernstig benadeeld geweest. Wellicht volgt Kalbfleisch in deze werdegang en dan is dit hele geval een eernstige schending van de betrouwbaarheid van de rechterlijke macht in Nederland.
  Of dit onderdeel is van een cultuur en van hogerhand geregisseerd, en er ‘veel meer achter’ zit, is een open vraag.

  Wellicht dat jullie de inhoud eens ter hand willen nemen? Samen met ons misschien?

 • Jaap | 23/12/11 om 22:38

  Oke , morgen vroeg weer op

 • Paul | 23/12/11 om 22:40

  @peter

  Goed idee. Tijd voor iets anders. Niet per see een bed. En dank voor de samenvattende woorden.

 • ldbroersma | 23/12/11 om 22:43

  Wat een neerbuigendheid laat je hier in je laatste reactie zien, vader. Dat kun je toch niet maken, man!

 • Abrahamsz | 23/12/11 om 23:32

  Indrukwekkend spelletje ping pong, wat door scheidsrechter beindigd is.

 • Paulus | 23/12/11 om 23:47

  Jaap schreef: “Lijkt mij onmogelijk om dergelijke talrijke gruwelijkheden zo lang onder de pet te houden, met een 16 milj ultrakritische mensenmassa (en de rest van de wereld) als beste stuurlui aan wal.”

  Er is net een rapport uitgekomen over misbruik binnen de katholieke kerk. Duizenden slachtoffers. Dat deze zaken verjaard zijn geeft aan, dat ze vrij goed onder de pet gehouden zijn. Dat wat Jaap onmogelijk lijkt, bleek toch mogelijk – ondanks de “16 milj ultrakritische mensenmassa.”

 • Jaap | 23/12/11 om 23:58

  @paulus
  Ik ben het 100% met je eens, meer bewijs van mijn stelling is niet mogelijk, wat wil je nog meer in 2011!! Proof is in the pudding

 • Paul | 24/12/11 om 09:20

  Pardon Jaap. Paulus maakte korte metten met jouw stelling. En jij bent het 100% met hem eens? Ben je van gedachte veranderd?

 • Jaap | 24/12/11 om 10:37

  @paul
  De kerk is toch tegen de lamp gelopen, dat is toch complementair aan de stelling? We leven nu, Paul 2011. dus korte metten met jouw denklijn.

  Het boek.

  Bestel ik niet, omdat de oude oplage niks nieuws onder de zon bevat, immers dan had dit inmiddels inclusief de boterletters “breaking” op KLOL gestaan.

  Bestel ik niet omdat ik geen sponsor wil zijn van een lynch-mob

  Download ik niet, persoonsgegevens verstrek ik niet, dat snapt zelfs een eerste uurs activist, inclusief minister Donner.

  Bestel ik niet omdat KLOL verwijst naar oude onrendabele informatie zonder enig effect, kennelijk bevat het inmiddels ontstane containeroverslag bedrijf vol nieuwe bewijzen geen noemenswaardige wetenswaardigeheden, lijkt zelfs veel op downgraden, omdat ze het verhaal zelf verzonnen hebben.

  Tussen het pandemonium van bewijs, is het niet toegestaan om kritisch te reageren. Mensen krijgen al dan niet een permanente ban. Waarheidsvinding staat dus niet in hun ver boven het hoofd verheven vaandeltje. Over vaststaande feiten gesproken.

  Diervoederbedrijf lekka lekka hierna te noemen
  “Leo de Beo” zou model kunnen staan voor KLOL m.b.t.
  rechtspersonen. Auteurs verantwoordelijken zijn hierdoor moeilijker traceerbaar. Voorbeeld is grafiti op de universiteit, waar een normaal mens minimaal een dag voor vastzit.

 • Paul | 24/12/11 om 11:22

  Jaap 10:37

  Het begint wel gênant te worden hoe jij je hier manifesteert. Wil je niet goed lezen of kun je het niet?

  Paulus schreef:
  \”Er is net een rapport uitgekomen over misbruik binnen de katholieke kerk. Duizenden slachtoffers. Dat deze zaken verjaard zijn geeft aan, dat ze vrij goed onder de pet gehouden zijn. Dat wat Jaap onmogelijk lijkt, bleek toch mogelijk – ondanks de “16 milj ultrakritische mensenmassa.”

  Let op het woordje verjaard. De factor tijd is ook van belang. Het voorbeeld van de RK geeft dus aan dat zulke zaken wel degelijke heel lang onder de pet kunnen worden gehouden. En de vermeende misdaden van Demmink zijn nog niet verjaard. Wat niet is kan nog komen.

 • Paul | 24/12/11 om 11:31

  @Jaap

  Je zegt dat je het boek niet hebt gelezen en niet wil lezen. Toch permitteer je allerlei stellige uitspraken over de inhoud van het boek, waarvan er in ieder geval al 2 aantoonbaar onjuist zijn.

  1) Het boek bevat wel degelijk heel veel informatie die niet op de website van KLOL te vinden is.

  2) De informatie is wel degelijk bij tijd en wijle rendabel, denk bijvoorbeeld aan de afgang van Kalbfleisch en Westenberg.

  Hoe serieus kunnen we jou nog nemen als het gaat om het beoordelen van de argumentatie in de diverse webteksten als jij er hier zelf een enorme puinhoop van maakt. Je debiteert willens en wetens (want zo dom ben je niet) onwaarheden. Je leidt continu af van de werkelijk discussie met nutteloze dwaalsporen. Je bijdrages zijn tendentieus en de rancune druipt er vanaf. Dus nogmaals: vanwaar die destructieve (ook voor je eigen geloofwaardigheid) obsessie voor Micha Kat?

 • Paul | 24/12/11 om 11:39

  Er zijn al vergevorderde complotdenkers die denken dat Micha Kat door Demmink wordt ingehuurd om zijn opponenten van binnenuit belachelijk te maken en zo te neutraliseren.
  .
  Volgens die zelfde theorie is Jaap door Micha Kat ingehuurd om de anti-Katters belachelijk te maken.
  .
  Gelukkig werkt het niet omdat er in beide kampen ook nog veel weldenkende mensen zijn, die de discussie niet willen verengen tot twee obsessieve boodschappers.

 • Jaap | 24/12/11 om 11:44

  @paul
  Ik probeer vanuit oplossingen te denken, postief naar de toekomst.
  Hoe erg het allemaal was en zus en me zo, slachtofferrol,
  geschiedenis kan je niet veranderen. Hoe kan je overigens andersdenkenden als genant ervaren? Die snap ik ook al niet. Vrije meningsuiting heet zoiets. Kwalificatie alleen is het opgelegde zwaktebod, gaat je nooit lukken. Dat jij me het ongelijk in de schoenen wilt schuiven,be my guest.

  Maar tussen jouw frustaties door, hoop ik dat je ziet dat bewezen is
  dat ziet dat KLOL zelf leugens verkoopt, zie citaat. Hoe kwalificeer je dat dan? Of heeft KLOL patent op eeuwige onvoorwaardelijke onschuld?

 • Paul | 24/12/11 om 11:55

  Een oplossing begint met het eerlijk en open een probleem onder ogen durven te zien.
  Positief naar de toekomst? Uiteindelijk komt het bij jou allemaal neer op het Kat-bashen ook in deze bijdrage (trouwens nog steeds geen antwoord op mijn vraag).
  .
  Geschiedenis niet veranderen? Wat een dooddoener, bedoel je dat het daarom geen zin heeft om mensen voor de rechter te brengen?
  .
  Andersdenkende als gênant ervaren? Nee, natuurlijk niet. Wat ik gênant vindt, is dat je moedwillig feiten verdraait of zinnen over het hoofd ziet om je gelijk te kunnen halen. Wat ik ook gênant vind is om dat anders denken te noemen om je daar vervolgens heel zielig achter te verschuilen.
  Ik schuif jou niks in je schoenen. Ik houd je alleen een spiegel voor.

  Ik ben niet gefrustreerd, dat is weer zo’n aanname tussen de regels door, jouw handelsmerk.
  En nogmaals ik ben niet geïnteresseerd in KLOL, wel in de zaak Demmink. Natuurlijk zullen zij er ook geregeld volledig naast zitten, knap hoor dat jij dat hebt weten te bewijzen. Ben je nu eindelijk van je obsessie af?

 • connie | 24/12/11 om 12:01

  het is wel duidelijk welke rol Jaap speelt en veel mensen komt Jaap van pas omdat voor velen de waarheid enorme angst opwekt, een aanslag op hun zgn veiligheid. Wat er gebeurt is ook bijna niet te geloven en schudt ons zekerheids gevoel omver, maar het dwingt ons ook die veiligheid niet meer te zoeken buiten onszelf. Er is moed voor nodig de kop niet in het zand te steken, en ja, daar komt dan ook bij dat je door de angst die dit opwekt, moet gaan. En vooral niet je verontwaardiging laten overlopen in haat zaaien.

 • Jaap | 24/12/11 om 12:02

  @paul
  Door omstandigheden beschik ik momenteel
  over extra tijd om aandacht aan dit Sudoku achtige verhaal te besteden. Het spannende hierin is om de “kruks” te vinden waardoor het verhaal ineenstort. Dit zou toch geweldig zijn? Geen slachtoffers? Geen corruptie? Er zijn meer dan voldoende opponenten van allerlei pluimage die mijn argumenten kunnen afschieten. Ook bewijs kan men aandragen, met honderden slachtoffers moet dat toch eindelijk eens gebeuren?

  Ps
  Een emmer is halfvol, of halfleeg probeer eens dat andere uitgangspunt. Als er iemand schuldig is, komt het bij beide uitgangpunten keihard bovendrijven. Ik zal de laatste zijn om dat tegen te houden, of te constateren voor zover ik dat kan(bescheidenheid jawel paul)

 • Paul | 24/12/11 om 12:12

  Je kunt je tijd ook gebruiken om te gaan vissen. Waarom obsessief Kat-bashen?
  “Zoeken naar de kruks waardoor het verhaal instort” dat geeft al aan dat je vooringenomen bent. Misschien moet je zelf eens naar die andere helft van de emmer kijken.
  Om eerlijk te zijn, ben ik juist heel benieuwd naar goede pro-Demmink argumenten. Bij Peter zie ik ze af en toe, maar bij jou heb ik ze nog niet gezien.
  Overigens wordt er al een hoop potentieel bewijs aangedragen. Het is aan justitie om er al dan niet echt bewijs van te maken. Helaas ontbreekt de wil en krijgen we zo nooit duidelijkheid.
  Tot slot de RK heeft 8000 slachtoffers gemaakt en dat tientallen jaren onder de pet kunnen houden. Zelfs als alle verhalen over Demmink waar zouden zijn, komt hij never nooit aan zoveel slachtoffers. Bovendien is Demmink een zeer machtige man in Nederland. Kortom het zal nog best lastig zijn om de waarheid definitief boven tafel te krijgen.

 • Jaap | 24/12/11 om 12:26

  @paul
  Potentieel bewijs Demmink?De waarheid lacht je uit, ik denk dat je hiermee jouw eigen probleem creeert , op zichzelf al een bewijs.
  Ik bang? Je moest eens weten. Kom gewoon met simpel bewijs, dan volgt vanzelf actie net zoals bij veel grote en kleine zaken.

 • Paul | 24/12/11 om 12:37

  Welke waarheid? Volgens mij zijn we daar met zijn allen nog hard naar op zoek. Maar jij schijnt het al te weten. Of liever gezegd, te denken dat je het weet.

  Er ligt een vuistdikke aangifte van Adele van der Plas. Zelfs met de nodige twijfel kun je dat potentieel bewijs noemen. justitie wil er alleen niks mee doen. Hoe anders is dat als een willekeurige gymdocent wordt beschuldigd.

  Bang? wie heeft het daarover?

 • Jaap | 24/12/11 om 12:41

  @paul
  Pro Demmink
  * de man zit nog op zijn stoel inclusief verlenging
  * Donner staat als blok beton achter Demmink
  * overheid staat als blok beton achter Demmin
  * onbekende aantallen staan als blok achter Demmink
  * mensen trekken aan alle kanten bewust aan dode paarden
  * bewijs ontbreekt, geen fluimpje rook
  Enz enz
  Zo genoeg Paul?

 • Paul | 24/12/11 om 12:41

  @Jaap

  “Dan volgt er vanzelf actie”

  Ik geloof dat dat nu juist de kern van het probleem is. Er volgt nooit actie. Aangiftes worden niet in behandeling genomen en zelfs interne onderzoeken worden stopgezet. Dat is eenvoudig bewezen geschiedenis. Dat kun je niet ontkennen, en die kun je niet veranderen, weet je nog?

 • Paul | 24/12/11 om 12:43

  @Jaap

  Je lijstje is hilarisch. Projecteer dat eens op de RK de afgelopen 20 jaar.

  En om te zeggen dat er geen rook is, is helemaal krankzinnig. Ben je de ex voorlichter van Hirsch Ballin.

  Nee, niet genoeg dus. ik zou een andere hobby zoeken.

 • Paul | 24/12/11 om 12:46

  Weet je nog die andere vriend van Demmink, Opstelten.
  Die zei glashard in de camera: “Ministers liegen niet.”
  Dat was zijn ‘bewijs’ dat er niks aan de hand was. Net zo hilarisch als jou lijstje.

 • Jaap | 24/12/11 om 12:50

  @paul
  Waar is die rook? Ik zie laster niet als rook, maar eerder als rookgordijn waar mensen in blijven hangen.

 • Jaap | 24/12/11 om 13:03

  @paul
  Ministers liegen ook, zijn net mensen zoals jij en ik.

  Opstelten lijkt me nog steeds juiste vent op
  Juiste plek. Nu nog zichtbaar resultaat, wat was de context van zijn antwoord op welke vraag,paul?

  Overigens zijn er genoeg ministers die ik ter verantwoording zou willen roepen, die een puinhoop hebben veroorzaakt.

  Maar dit soort discussies kenmerken zich dat
  allerlei zaken als rauwe eieren door een koekenpan glijden, dus niet ter zake.

  Laat niet onverlet dat ik mij blijf focussen op het JD offensief, zo hoort het.

  Bewijs

 • Paul | 24/12/11 om 13:03

  Je geeft dus al toe dat het rook is, alleen interpreteer je heg anders (namelijk als een rookgordijn). Jouw interpretatie promoveer je vervolgens tot een feit. Dat maakt discussiëren met jou zo vermoeiend.
  .
  Zonder er enige kwalificatie aan te verbinden kun je namelijk alleen maar concluderen dat er rook is. Het komt uit alle gaten. Maar of Demmink de brandhaard is? Laat justitie dat nou eens onderzoeken. Ipv het alleen maar bij voorbaat krampachtig te ontkennen zoals jij nu ook doet. Wat hebben ze te verliezen?

 • Paul | 24/12/11 om 13:11

  Jaap 13:03

  Okay, daar zijn we het over eens, ministers liegen ook. Wat is dan nog de waarde van het feit dat Donner alle aantijgingen jegens Demmink ontkent? En de rest van je hilarische lijstje?

 • Jaap | 24/12/11 om 13:23

  @paul
  Verrekte belangrijk zeggen ze hier in Brabant.
  Donner zet bijna zijn leven op het spel indien anders blijkt, zie je niet vaak, deze extreme loyaliteit. Ook niet in een werkomgeving waar mensen elkaar regelmatig de tent uit vechten. Conservatief als hij is, zo geloofwaardig moet hij wel kunnen zijn.

 • Paul | 24/12/11 om 14:49

  @Jaap

  Hoe kortzichtig weer, om dit alleen aan loyaliteit op te hangen. Jij en ik weten niet welke belangen er spelen ook voor Piet Hein Donner persoonlijk.
  Wat ik in ieder geval wel weet is dat Donner ooit degene is geweest die Demmink op die positie heeft benoemd. Terwijl er toen al vele verhalen de ronde deden en ze hem op Defensie om die reden zeker niet wilde hebben. Dus toen heeft Donner zijn hoofd al in de strop gestoken. Dan is het dus gewoon zo lang mogelijk de rit uit zitten. Zijn lot is verbonden met die van Demmink.

 • Bonanza | 24/12/11 om 14:59

  @paul
  Je bent vast fan van Cornation Street. Kappersverhaaltjes, ze lachen je de rechtszaal uit. Wat de reden ook is zijn uitspraak staat, ik zie geen enkele reden om te twijfelen. Ze dit, ze dat kom op zeg get a life. Bewijs. Als wij zo angstig gaan regeren vertrek ik uit nederland.

 • Paul | 24/12/11 om 15:09

  @Jaap

  Denk ook eens aan al die Bisschoppen die jarenlang alles ontkend hebben wat er in hun bisdom gebeurde. Zouden die niet hechten aan hun geloofwaardigheid?

 • Jaap | 24/12/11 om 15:12

  @paul
  Ik werkte ooit met een storingsmonteur die alle schuld wijtte aan de machines en zijn gereedschap. Heeft even moeten duren maar werd ontslagen. Na aanstelling van een nieuwe monteur/controleur steeg de productiviteit. Er waren slechts wat futuliteiten. Echt waar paul.

 • kniertje | 24/12/11 om 15:15

  lekker constructief welles-nietes spelletje hierboven!

 • Jaap | 24/12/11 om 15:23

  @paul
  Geweldig toch dat het aangepakt gaat worden? Nu nog bewijs tegen JD , bij geen bewijs, boek sluiten, lasteraars voor het hekje laten stotteren. Dit mag nooit weer op deze wijze plaatsvinden. Iemand beschuldigen zonder bewijs is gewoon laf, zo moet het blijven.

 • Paul | 24/12/11 om 15:46

  @Jaap 15:12

  Zinloos zijspoor. Open deur.

  @Jaap 15:23

  Helemaal mee eens. Lasteraars moeten aangepakt worden. Waarom gebeurt dat dan niet. Waarom kan de SG Justitie jarenlang voor criminele pedofiel worden uitgemaakt zonder dat er iemand wordt aangeklaagd wegens smaad? Waarom wordt elk serieus onderzoek vermeden?

 • Paul | 24/12/11 om 15:49

  @Kniertje

  Constructief? Ik pleit op alle mogelijke manieren voor meer openheid en nu eindelijke eens een echt onderzoek. dat leidt tenminste ergens toe. Als mensen dat met vooringenomenb en oneigenlijke argumenten proberen tegen te houden, bestrijd ik dat. Maar ik begin mezelf ondertussen ook af te vragen of deze discussie met deze meneer wel zin heeft.

 • Jaap | 24/12/11 om 15:55

  @paul
  The other simple way

  Stel ze gaan JD op basis van deze inernethype onderzoeken.

  Als hierna alle mensen bij justitie ontslag nemen , complete leegloop, heb ik daar begrip voor. Niemand krijg je ooit nog zo gek om voor een dergelijk systeem te werken.

  Tevens wil niemand werken met het geschetste KLOLblazoen , zelfde laken een pak.

 • Paul | 24/12/11 om 16:06

  @Jaap

  Inderdaad, dat is een bekend principe. Misstanden worden geaccepteerd om het grotere geheel te beschermen (in dit geval het aanzien van onze rechtstaat).
  .
  Maar hoever moet je hierin gaan? Vaak is het dan toch verstandiger om je verlies te nemen en een grote schoonmaak te houden.
  .
  Wat is wijsheid? Een mooie overpeinzing voor de kerstdagen.

 • kniertje | 24/12/11 om 16:35

  @Paul | 24/12/11 om 15:49
  Aangezien die Jaap zelfs maar weigert de DEmmink doofpot te lezen heeft het weinig nut met hem te discussiëren, ik heb dat boek wel gelezen;de stank van een door en door verrot systeem komt je tegemoet als je het leest.Helaas geen enkel concreet bewijs voor de misdaad maar wel zeer goede aanwijzingen dat het goed mis zit met die Demmink.
  Het is meer het soort bewijs van;Een man loopt met bebloed mes een huis uit waar even later een lijk wordt gevonden,het feit dat die man met mes er hoogstwaarschijnlijk wat mee te maken heeft is vrij groot,een bewijs voor de moord door hem is het echter niet,dat zal uit nader onderzoek moeten blijken,zo ook bij Demmink.
  Maar volgens Jaap is het vrij normaal dat er onschuldigen met bebloed mes uit een moordhuis weg lopen.

 • Paul | 24/12/11 om 16:47

  @kniertje

  Tja, het blijft een raadsel. Een onderzoek zou heel fijn zijn om overal van af te zijn. Rechtsom of linksom. Maar het wordt aan alle kanten tegengehouden. En zolang JD niet op non actief wordt gezet, kan hij alles tegenhouden.

  Toch denk ik dan vaak, wat zou ik doen in die situatie? Uitgaand van onschuldig. Ik denk dat ik dan juist mijn macht zou gebruiken om wel een goed onderzoek af te dwingen, en daarbij vrijwillig een maandje naar het buitenland zou vertrekken om niemand in de weg te lopen. Dan zou ik daarna eindelijk van al het gezeur af zijn.

  Als je gewoon logisch nadenkt, heeft hij er alleen belang bij om het onderzoek tegen te houden als hij daadwerkelijk schuldig is. Maar ik zal vast iets over het hoofd zien.

 • g.lansink | 24/12/11 om 17:50

  @paul
  Laatste keer dan, schrijf anders een brief aan justitie en vragen staat nog steeds vrij in Nedeerland.
  Dat boek heb ik inmiddels gelezen.
  Dit verhaal speelt voor 99% van de nederlanders
  geen rol, weten niet eens wie Demmink is. Voor veel mensen geeft dit medium mensen (ook met gebrek aan
  Zelfbeheersing) de gelegenheid om hun frustraties te botvieren. Dat wil nog niet zeggen dat de meerderheid in de
  normale wereld dit serieus neemt, zo werkt het. Een klein
  Clubje mensen blijft gewoon oeverloos zwetzen, waarom zijn de bananen krom, omdat ze anders niet in hun schil passen is voor bepaalde mensen niet te bevatten. Geen bewijs is geen zaak helaas pindakaas ook voor een handjevol narcisten en koefnoenpersoneel.

  Daarom, dahaharom rom :-)

 • Paul | 24/12/11 om 18:01

  @G.lansink

  Laatste keer dan? Volgens mij ben je net begonnen. Oh nee, ik zie het al, precies dezelfde stijl, argumentatie en denkwijze als Jaap en Bonanza. Tja, als het moeilijk wordt is het fijn om virtuele vriendjes te hebben.

  Leuk ook dat je over zelfbeheersing begint. Ook in deze bijdrage van vliegen de denigrerende en ronduit onbeschofte kwalificaties over de tafel.

 • Paul | 24/12/11 om 18:05

  @G.Lansink (@Jaap)

  Je schrijft: “Dit verhaal speelt voor 99% van de nederlanders
  geen rol, weten niet eens wie Demmink is.”

  Los van of dit juist is, is het geen bijster sterk argument. Klinkt een beetje regentesk. Ach de mensen weten niks, hoeven ook niks te weten, dus we kijken nu gewoon weer allemaal de andere kant op. Doorlopen mensen!

 • Jaap | 24/12/11 om 18:22

  @paul
  Net zoals een hardnekkige colporteur die uiteindelijk een trap onder zijn kont krijgt,trapt justitie vandaag of morgen eventjes flink van zich af, ik kan ze geen ongelijk geven.
  Zo voorspelbaar allemaal. Dus er zitten nu een paar grootroepers flink te bibberen, mind you. In the open heeft justitie ook nog een plausibel verhaal. Bewijs daar gaat om in deze wereld, ook bij een bananentheorie met aanhang inclusief gevolgschade. Jomanda here they come.

 • Paul | 24/12/11 om 18:37

  @Jaap

  Eigenlijk best een merkwaardige bijdrage voor een zelfverklaard waarheidszoeker die zegt andersdenkende te respecteren. Die andere de les leest over half volle en half lege glazen. Jij weet het allemaal al lang en staat nergens meer voor open. Sterker nog andersdenkende trap jij diep in de Hollandse klei.

  En ik wacht met spanning af. Ik hoop echt dat justitie vandaag of morgen eindelijk eens het lef heeft om alle ramen open te zetten en een echt onderzoek te initiëren. Daar hebben we heeeeeel lang op moeten wachten en ik vrees ook nu dat het nog wel eventjes zal duren.

 • Jaap | 24/12/11 om 19:02

  @paul
  Speculeren en malen voorkom je door keuzes te maken, ik kies voor nu de kerstboom, kijken of er nog een kniertje voorbij huppelt. Ze/hij kan vast iets met kerst en gekte bloed en messen. Wat een freak werkelijk compleet van de wereld

  Toedeledoki paultje prettige dagen

 • Paul | 24/12/11 om 19:57

  Ha ha. Heb je net voor de kerstboom gekozen en je begint al weer gelijk met speculeren, over de geestesgesteldheid van Kniertje. Bij jou werkt het dus niet. Doe de groeten aan je alter ego’s bonanza en g.lansink. Fijne kerst te samen.

Helaas, het is niet (meer) mogelijk om te reageren.