Joris Demmink, roddel en pedofilie - deel 7 

Demminks termijn verlengd tot 1 november 2012

Secretaris-Generaal blijft nog een jaar bij Justitie en Veiligheid.

In vervolg op Deel 6

De huidige termijn van mr. Joris Demmink als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie is verlengd tot 1 november 2012. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eerder schreven we dat Demmink voor twee jaar was herbenoemd, wat niet weersproken werd door de woordvoerder van zijn eigen ministerie. Dat was dus een onjuiste melding van Leugens. Justitie verwees ons op de vraag naar de motivatie van de ‘herbenoeming’ en een besluit daarvan naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Die verwees naar Binnenlandse Zaken want dat voert het woord voor de Algemene Bestuursdienst (ABD) die over topambtenaren gaat.

Het besluit voor de verlenging is echter niet openbaar. “Daar kan personeelsvertrouwelijke informatie in staan”, zo geeft de woordvoerder als reden. Het gaat niet om een openbaar besluit, maar om een ‘rechtspositioneel document’. Er is ook niets over gemeld door de ABD.

De reden voor de verlenging kan de woordvoerder wel noemen: “Vanwege het behoud van continuïteit op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar voltrekken zich grote veranderingen, ondermeer met de komst van het directoraat-generaal Veiligheid van Binnenlandse Zaken en het besluit om tot een Nationale Politie te komen.”

Op 1 november 2002 werd Joris Demmink benoemd tot Secretaris-Generaal door minister Piet Hein Donner. Hij maakt de tien jaar vol als baas op Justitie. Volgens Artikel 7 van het Rijksambtenarenregelement geldt:

“De ambtenaar die is aangesteld tot lid van de topmanagementgroep wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met Onze Minister voor een periode van maximaal zeven jaar benoemd…

In bijzondere gevallen kan de periode van zeven jaar, genoemd in het vierde lid, worden verlengd dan wel voortijdig worden beëindigd. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt regels ten aanzien van de wijze waarop tot verlenging respectievelijk voortijdige beëindiging wordt gekomen, alsmede over de gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaar.”

Demmink is geboren op 11 december 1947, wordt het komende jaar 65 jaar, dus gaat zoals het zich nu laat aanzien gewoon op zijn 65e met pensioen.

Demmink en Deetman

Recent trad Demmink samen met Wim Deetman op. Die combinatie is dezer dagen brisant voor velen. Echter, het ging om een bijeenkomst over de cultuur van benoemingen in Washington en Den Haag, in het bijzonder politieke benoemingen. Demmink was daar uitgenodigd vanwege zijn lange staat van dienst als rijkstopambtenaar, niet als voorbeeld van een politieke benoeming.

Citaat: “SG van Justitie Joris Demmink, die is uitgenodigd voor de ambtelijke kant van de kwestie, vindt dat ‘teveel PA’s het proces kunnen vertragen’. Een minister moet snel leren, vervolgt hij. ‘En ambtenaren kennen het departement van binnen en buiten.’

Demmink beschouwt zich met zijn 40 overheidsdienstjaren, waarvan 38 bij het rijk, een klassiek voorbeeld van de stabiliteit van het Nederlandse systeem. ‘In het 210-jarig bestaan van het ministerie van Justitie zijn 60 ministers de revue gepasseerd en ik ben de 18e SG.’ ”

PA staat wellicht voor ‘politieke assistenten’. Die worden immers in de VS veelvuldig vervangen bij wisseling van de wacht van de nieuwe regerende partij, zoals met de overgang Bush-Obama. Het vervangen vergt veel, ondermeer door het ‘screenen’ van kandidaten, dat in Nederland voor gevoelige posten door de AIVD plaatsvindt. “Er is wel een verschil: in Amerika wordt alle informatie die tijdens de selectie boven tafel komt, openbaar gemaakt.”

(Vriendelijk verzoek om louter op dit bericht te reageren en niet met reeds bekende kwesties uit het verleden.)

 • Reacties

 • Paul | 24/12/11 om 18:05

  @G.Lansink (@Jaap)

  Je schrijft: “Dit verhaal speelt voor 99% van de nederlanders
  geen rol, weten niet eens wie Demmink is.”

  Los van of dit juist is, is het geen bijster sterk argument. Klinkt een beetje regentesk. Ach de mensen weten niks, hoeven ook niks te weten, dus we kijken nu gewoon weer allemaal de andere kant op. Doorlopen mensen!

 • Jaap | 24/12/11 om 18:22

  @paul
  Net zoals een hardnekkige colporteur die uiteindelijk een trap onder zijn kont krijgt,trapt justitie vandaag of morgen eventjes flink van zich af, ik kan ze geen ongelijk geven.
  Zo voorspelbaar allemaal. Dus er zitten nu een paar grootroepers flink te bibberen, mind you. In the open heeft justitie ook nog een plausibel verhaal. Bewijs daar gaat om in deze wereld, ook bij een bananentheorie met aanhang inclusief gevolgschade. Jomanda here they come.

 • Paul | 24/12/11 om 18:37

  @Jaap

  Eigenlijk best een merkwaardige bijdrage voor een zelfverklaard waarheidszoeker die zegt andersdenkende te respecteren. Die andere de les leest over half volle en half lege glazen. Jij weet het allemaal al lang en staat nergens meer voor open. Sterker nog andersdenkende trap jij diep in de Hollandse klei.

  En ik wacht met spanning af. Ik hoop echt dat justitie vandaag of morgen eindelijk eens het lef heeft om alle ramen open te zetten en een echt onderzoek te initiëren. Daar hebben we heeeeeel lang op moeten wachten en ik vrees ook nu dat het nog wel eventjes zal duren.

 • Jaap | 24/12/11 om 19:02

  @paul
  Speculeren en malen voorkom je door keuzes te maken, ik kies voor nu de kerstboom, kijken of er nog een kniertje voorbij huppelt. Ze/hij kan vast iets met kerst en gekte bloed en messen. Wat een freak werkelijk compleet van de wereld

  Toedeledoki paultje prettige dagen

 • Paul | 24/12/11 om 19:57

  Ha ha. Heb je net voor de kerstboom gekozen en je begint al weer gelijk met speculeren, over de geestesgesteldheid van Kniertje. Bij jou werkt het dus niet. Doe de groeten aan je alter ego’s bonanza en g.lansink. Fijne kerst te samen.

Helaas, het is niet (meer) mogelijk om te reageren.