Antwoord van de Publieke Omroep 

Henk Hagoort en de omroepsalarissen (2)

Leugens.nl vindt het opvallend dat de publieke omroep en het ministerie van OC&W presentatoren met bedrijven – ook eenmanszaken – wilden ontzien in de nieuwe regeling tegen hoge beloningen. De Publieke Omroep (NPO) geeft antwoord.

Zondag viel het oog op deze passage uit het oorspronkelijk Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO):

“Opdrachtnemers werkzaam met een Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR wuo) of vanuit een BV met een verklaring Arbeidsrelatie directeur groot aandeelhouder (VAR dga) blijven in deze BPPO buiten beschouwing.”

De antwoorden van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) op vragen aan de raad van bestuur onder leiding van voorzitter Henk Hagoort.

Wie heeft de BPPO opgesteld?

“Het beloningskader is opgesteld door de NPO in samenwerking met de omroepen en is vastgesteld door het ministerie van OCW”

Waarom is de genoemde passage toegevoegd en door wie?

“Bovenstaande passage is opgenomen om de juridisch reikwijdte aan te geven van het document. De Publieke Omroep heeft weinig in te brengen in de salarissen van BV’s. Dat wordt hier beoogd te zeggen.

Echter, waar het om persoonlijke BV’s gaat om salarissen van presentatoren te betalen, gaan we hier tegen optreden, zoals je in onze reacties in de pers kunt zien.”

Weten jullie niet dat al jaren presentatoren grotendeels met eigen bedrijven werken en declareren?

“In het beoordelingskader is uitgegaan van mensen in dienst bij de publieke omroep. Wij houden ons ook immers niet bezig met de beloning van andere leveranciers.

Als blijkt (en dat lijkt nu het geval) dat er speciale BV’s zijn om alleen presentatiekosten mee te kunnen gaan declareren dan treden we hier tegen op.”

Boeiend:

1. “De Publieke omroep heeft weinig in te brengen in de salarissen van BV’s.”

2. “Wij houden ons ook immers niet bezig met de beloning van andere leveranciers….Als blijkt (en dat lijkt nu het geval) dat er speciale BV’s zijn om alleen presentatiekosten mee te kunnen gaan declareren dan treden we hier tegen op.”

Het staat u natuurlijk vrij om, in lijn met deze antwoorden, te geloven dat:

a. De omroepen en het NPO-bestuur werkelijk meenden geen beloningen te kunnen maximaliseren die met een declaratie van bedrijven tot stand komen;

b. Dat pas nu ineens blijkt (en ‘het geval lijkt’) in Hilversum dat de best betaalde presentatoren met een bedrijf hun declaraties indienen.

Inmiddels telt Nederland zo’n 700.000 zogenaamde ZZP’ers met een eigen bedrijf om diensten (bruto) te declareren. In de omroepwereld is dit al jarenlang het geval en elke bestuurder, regisseur, programmamaker etc. weet dit.

Het declareren via een bedrijf door presentatoren betreft geen ‘speciale BV’s’ noch een ‘sluiproute’, noch een ‘constructie’ maar een alledaagse gang van zaken, ook in Hilversum.

Wat denkt u: heeft de NPO per ongeluk de uitzondering op de maximalisatie van de beloning willen creí«ren voor een groot aantal presentatoren?

Er blijven nog enkele openstaande kwesties, zoals de rol van minister Plasterk, van de Tweede Kamer, NRC Handelsblad en (wellicht) de fiscus.

(Wordt – dus – vervolgd…)

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen