Klacht over 'ufo-journalistiek' ongegrond 

Ongelijk Van Middelkoop tegen Argos van VPRO

Van MiddelkoopOnthullingsprogramma gaf Defensie wel uitgebreid de mogelijkheid voor wederhoor, maar daar maakte Van Middelkoop onvoldoende gebruik van.

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek.

Voorgeschiedenis: Defensie tegen ‘Ufo-journalistiek’. Minister Eimert van Middelkoop van Defensie liet een klacht indienen tegen Vpro-programma Argos wegens de wijze van onthullen van geheime Nederlandse deelname aan oorlog in Afghanistan in 2002 buiten het mandaat van de ‘vredesmissie’ om. Leugens, vindt van Middelkoop.

Van Middelkoop krijgt ongelijk van de Raad voor de Journalistiek. De journalistieke scherprechter zelf publiceerde de uitspraak over de zaak van minister Van Middelkoop tegen Argos nog niet, maar de Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ publiceert over de kwestie.

Het beloofde bezwaar was uiteindelijk niet gericht tegen de inhoud van het programma. Wel het volgende: de makers zouden Defensie geen gelegenheid hebben geboden tot wederhoor. Want de bronnen van Argos trekt Defensie niet in twijfel. Maar wel de interpretatie ervan.

Er blijkt rond de uitzendingen zeer uitgebreide correspondentie te zijn geweest tussen de makers en Defensie, al vanaf 5 september 2007. Hoewel Argos het bronnenmateriaal niet liet zien – mocht niet van de bronnen – had Defensie een goed beeld van wat er uitgezonden zou gaan worden. Achteraf vonden er nog gesprekken plaats waarbij Argos wel bronnen heeft getoond.

De klacht is dus ongegrond, oordeelt de raad onder voorzitterschap van Ton Herstel.

Argos wil nu dat Van Middelkoop het predikaat ‘ufo-journalistiek’ openlijk terugneemt. Die beschuldiging uitte de minister begin november, nota bene als speciale gast bij een jubileumbijeenkomst bij het 15-jarig bestaan van Argos.

Aanleiding voor de klacht waren twee uitzendingen op 17 en 19 oktober. In het slecht toegankelijke archief van de VPRO vonden we nog de uitzendingen van Argos van 17 oktober 2007 en van 19 oktober 2007 .

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen