Rugchirurg trekt aandacht van Der Spiegel 

Sjaan: ‘Dekkersbizarre leugenaar’

Nina Ruge‘Collega Hoogland heeft met klachten niets te maken’.

Wat voorafging: de aanklacht tegen de Duits-Nederlandse rugchirurg Horst Dekkers van de Alpha Klinik in Mí¼nchen. Gevolgd door een interview aan Leugens.nl. De teneur: de beschuldigingen zijn het werk van de jaloerse collega Thomas Hoogland, in dezelfde kliniek werkzaam.

Dekkers kwam terug op de eerdere bewering dat hij nooit had betaald voor een optredens in Business-Class van Harry Mens.

Deze week publiceert het gerenommeerde Duitse weekblad Der Spiegel over de Zie daarvan de zaak-Dekkers *). Titel: “Doctorandus an der Frí¤se”: doctorandus aan de freesmachine. Het artikel is geschreven naar aanleiding van klachten van Duitse en Nederlandse patií«nten. Ze beschuldigen Dekkers van valse diagnoses. Hij snijdt onnodig in de wervelkolommen.

Dat zegt bijvoorbeeld Leen van Vliet uit Dordrecht, voor 34.000 euro in totaal geopereerd. Zijn rug is naar eigen zeggen geruí¯neerd. Er gaan hoge bedragen in deze chirurgie om: tot vijf keer wat normaal is in privéklinieken, aldus De Spiegel.

Er staat in dat Dekkers via agenten patií«nten werft van Amerika tot Arabií«. Hij schreef een boek met ZDF-presentatrice Nina Ruge (foto). Tiel: Das Geheimnis eines gesundes Rí¼ckens. Ook de betaalde optredens bij Harry Mens worden genoemd.

Bij Leugens.nl meldde zich Sjaan Hesselberth. Zij onderhoudt het lees wat stenose heet. De website is gericht tegen Dekkers. Ze doet mee aan de rechtszaak.

Met die zaak heeft Dekkers’ collega Hoogland niets te maken. Zegt Hesselberth. We vroegen het ook andere ex-patií«nten die meedoen in de rechtszaak. Twee kwamen met een antwoord: niets te maken gehad met Hoogland.

Hun advocaat Wolfgang Putz ontkent dat ook. Vooralsnog hoeven de klagers de rekeningen van de advocaat niet te betalen. Dat kan wellicht uit de schadevergoedingen. Hoogland staat volgens betrokkenen niet garant, zoals Dekkers beweert.

Hesselberth: “Dekkers liegt het een na het ander. Nu weer verschuilt hij zich achter de collega. Die man is echt helemaal fout. Wat hij al niet uitgehaald heeft om mij te intimideren. Het is een bizarre leugenaar.

Maar we rusten niet voordat hij een verbod krijgt om ooit nog in ruggen te snijden”¦”

*) We vroegen Der Spiegel toestemming voor publicatie van een afdruk maar dat vond de uitgever geen goed idee.

 • Reacties

 • Jan | 23/01/08 om 22:07

  Drs. Dekkers wordt nu wel in een kwaaddaglicht gezet, wat overigens niet terecht is, maar op het internet kwam ik het onderstaande artikel tegen over dokter Hoogland.
  Alsof deze arts geen fouten heeft gemaakt.

  Sí¼ddeutsche Zeitung Nr. 271 24.11.2001, pagina 54

  Wervelkolomspecialist zou smartengeld en schadevergoeding moeten betalen

  “Een grove behandelingsfout.”

  Chef-arts van de privékliniek “Alpha Klinik” moet zich in een serie van patií«ntenprocessen voor het gerecht verantwoorden.

  Van Ekkehard Mí¼ller-Jentsch en Holger Wormer

  “Succes schept vertrouwen”, werft de privékliniek op het internet. Toch staat één van hun oprichters en chef-artsen, wervelkolomspecialist Thomas Hoogland, momenteel wegens een grove medische kunstfout voor arrondissementsrechtbank Mí¼nchen I. Maar het is niet zijn enige soortgelijke proces: de laatste tijd zijn er minstens vijf andere Hoogland- kunstfoutprocessen om smartengeld en schadevergoeding gevoerd, en nog vijf andere processen staan in de nabije toekomst op de rol. Dat noopte de voorzittende rechter van de 9de civiele kamer, Martin Kainz, tot de ongewone opmerking: “Bij de ”˜operateurs’ bent u bij ons nummer één van de beklaagden – dat op zich verbaast ons al.”

  In het huidige proces gaat het om een 57-jarige voormalige ICT-specialist met een hernia, die na een Hoogland-operatie nu vutter is. Wat de arts nu verweten wordt, vloeit ook voort uit een intussen afgesloten gerechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid. De dokter heeft zijn patií«nt, ondanks de dringende verdenking van een ophanden zijnde wervelkolomontsteking, met kracht een rí¶ntgencontrastvloeistof in de tussenwervelschijf gespoten en daardoor waarschijnlijk een zogeheten Spondylodiszitus geactiveerd, een ernstige, meestal bacterií«le ontsteking van de tussenwervelruimte en de aangrenzende wervels – “Dat leidde tot een toxische reactie.” Het Openbaar Ministerie zag van een aanklacht tegen de kliniekchef alleen maar af omdat hij in totaal 10.000 mark aan de fiscus en de Mí¼nchense Aidshulpverlening betaalde; met deze geldboete was de “openbare interesse aan strafvervolging uit de weg geruimd”. (Az.:123 Js 10246/97).

  In het momenteel lopende schadevergoedingsproces duidde de expert Hans Dieter Jaksche de handelswijze van Hoogland aan als een “grove behandelingsfout”. De chef-arts heeft de kern van medisch handelen veronachtzaamd, namelijk dat voor de therapie een precieze diagnose gesteld moet worden. De vandaag de dag voornamelijk op een rolstoel aangewezen klager eist daarom van Hoogland 300.000 mark. Het gerecht maakte echter nu al duidelijk, dat vermoedelijk alleen een bedrag van ca. 220.000 mark ter discussie staat, omdat de klager al voor de operatie niet meer gezond geweest zou zijn. Op voorstel van het gerecht wordt momenteel gekeken of beide procespartijen tot een behoorlijk vergelijk kunnen komen – het proces zet zich voort.

  In de andere lopende processen gaat het eveneens om hoge geldelijke belangen. Eenmaal om 150.000 mark, in twee andere gevallen om respectievelijk 512.000 en 582.000 mark; in het geval van een jonge voormalige topsportster om 25.000 mark smartengeld plus 13.000 mark schadevergoeding; en een voormalig zelfstandige textielhandelaar, die intussen arbeidsongeschikt is, wil 50.000 mark smartengeld en 220.000 mark pensioen. Toen de voorzittende rechter, onder de indruk van deze processen, Hoogland aansprak op de veelvuldigheid van de kunstfoutaanklachten kreeg hij het volgende antwoord: “Ik opereer 1000 wervelkolommen per jaar – men kan niet altijd een goed resultaat behalen.”

  In Mí¼nchense artsenkringen zijn de behandelingsresultaten van de arts al langer een thema. Aan een universiteitskliniek wil men onderzoeken, hoeveel voormalige wervelkolompatií«nten van de Alpha-kliniek nageopereerd moesten worden en om welke reden. Duidelijker drukt de voormalige directeur van de neurochirurgische kliniek van Kliniek GroíŸhadern, Hanns-Jí¼rgen Reulen, zich uit. Hij heeft in zijn toenmalige werk patií«nten uit de Alpha-kliniek nageopereerd: “De hoeveelheid complicaties was daar wat groter dan we van andere Mí¼nchense collega ´s of van de eigen kliniek gewend waren”, zegt Reulen op navraag van SZ. Ook heeft hij gevallen van de Alpha-kliniek naverzorgd, bij welke hij “verrast” was dat men í¼berhaupt een grote operatie had uitgevoerd hoewel waarschijnlijk een kleinere ingreep voldoende geweest zou zijn. Meerdere artsen hebben gelijksoortige waarnemingen al bij de officií«le vertegenwoordiging van de artsenstand gemeld. “Meer als gesprekken kunnen die vooralsnog niet voeren”, aldus de emeritusprofessor. “Wij wachten er daarom al langere tijd op, dat wat gebeurt.”

 • Gozer | 30/01/08 om 06:59

  Dr. Hoogland is altijd al een arts geweest met bijzonder interesse in pecunia. De maatschapsvergaderingen van de maatschap waarin hij werkte in het toenmalige Ignatius ziekenhuis in Breda (1980-1985) kenmerkten zich om de vele ruzies die de heren artsen hadden over de verdeling van de inkomsten en uitgaven.
  Dr. Hoogland was daar algemeen orthopedisch chirurg en blonk beslist niet uit, zeker niet in het opereren van hernia’s. Dat is en was werk voor de neuro chirurg. Breuken zetten, heupen doorzagen en dat soort slagerswerk, dat kon hij een beetje. Toen moest hij met zijn poten van neuro chirurgisch werk afblijven. Niemand van zijn vakbroeders heeft hem op zijn ‘lijstje’ staan. Het lijstje van artsen waar ze zelf graag door geholpen zouden willen, zouden ze een hernia oplopen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen