Criminele organisatie? 

Jeugdzorg Nederland

…de R.K. Kerk van de 21e eeuw.

Gelezen: Volkskrant.nl en Volkskrant, 1 mei 2012

“Kinderen in pleeggezinnen en tehuizen worden daar drie tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan jongeren die thuis wonen. Uit huis geplaatste jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn zelfs tien keer vaker slachtoffer. Tussen 2008 en 2010 kwam misbruik in de jeugdzorg ‘schokkend vaak’ voor, stellen wetenschappers van de Universiteit Leiden in een nog niet openbaar gemaakt onderzoeksrapport in opdracht van de commissie-Samson.”

De angstcultuur gekweekt door Jeugdzorg:

“….De helft van de ondervraagde jongeren die slachtoffer werd van seksueel misbruik in de jeugdzorg, durfde zelfs in de anonieme vragenlijst niet te melden wie de dader is. Degenen die wel antwoordden, noemden medewerkers van de instelling als dader, maar ook pleegouders of groepsgenoten.”
De doofpotcultuur, verwoord in het rapport gebracht in de Volkskrant:

“Er was volgens de onderzoekers weerstand bij directies en managers. ‘Een illustratie hiervan is Jeugdzorg Nederland, de koepelorganisatie van de jeugdzorg, die de toegang tot het werkveld lange tijd voor ons wist te blokkeren.’

…Ook toen Jeugdzorg Nederland later wél groen licht gaf voor deelname aan het onderzoek, was er bij sommige directies van instellingen sprake van ‘onwilligheid’…

8 van de 79 benaderde instanties hebben uiteindelijk geen vragenlijsten aan jongeren voorgelegd.”

En wie jokt er?

Bestuurder Ans van de Maat van Jeugdzorg Nederland zegt dat de oorspronkelijke vragenlijst schadelijk zou zijn voor de kinderen. Die is na raadpleging van ‘traumadeskundigen’ aangepast. Volgens de onderzokers vonden deze de oorspronkelijke vragenlijst ‘zorgvuldig’ en ‘niet beschadigend’.

Goed, het een sluit het ander niet helemaal uit. Dit laat onverlet dat de schade die Jeugdzorg Nederland kinderen – en ouders – ook in deze tijd nog toebrengt vergelijkbaar is met de schade die de dogmatiek en gewoonten van de R.K. kerk in de vorige eeuw aanrichten. Of niet?

 • Reacties

 • Gaya | 02/05/12 om 15:56

  Sterker nog, zelf gezinsvoogden vergrijpen zich aan hun pupillen…
  Al jaren is seksueel misbruik van medewerkers instellingen en pleegouders schering en inslag.
  Kinderen melden dit aan hun ouders en ouders lichten Bjz in en vervolgens worden de bezoek regelingen met de ouders stopgezet, bel afspraken niet meer na gekomen, worden ouders angstvallig bij hun kind vandaan gehouden, of draaien zelfs de rollen om en stellen een onderzoek seksueel misbruik in tegen een of beide ouders.
  Als dit onderzoek dan negatief blijkt te zijn wordt het heel erg stil en horen ouders niets meer.
  Maar hun melding over seksueel misbruik van hun kind(eren)? daar wordt verder niets mee gedaan…

  Het feit dat er nu pas onderzoek naar gedaan wordt is a little to late… als je het mij vraagt.

  M.v.g. Mevr. de Vos
  ( maatschappelijkwerker/ vertrouwenspersoon

 • Paul | 03/05/12 om 08:43

  Eindelijk gaat de doofpot open…

  Zembla maakte er eind vorig jaar al een uitzending over ‘Misbruikt onder Toezicht’:

  http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=51122&cHash=4bc7d3f24a9fd9ee6e9dcf69a9a1b630

  …Hopelijk zullen de ouders die vaak al jaren vechten om hun door ‘jeugdzorg’ gestolen en misbruikte kinderen terug te krijgen, nu dan ook eindelijk geholpen worden!

 • P.G.M. Klaassen | 03/05/12 om 22:28

  Wat een foute titel. Alsof de katholieke Kerk meer gevallen van seksueel misbruik zou kennen. Dat is slechts mediapropaganda. Leugens dus inderdaad. Anti-katholieke leugens. En overdrijving van de honderden gevallen die helaas ook in katholieke internaten en instellingen zijn gebeurt. Maar de put van de jeugdzorg is veel omvangrijker, maar zal nooit worden opengedaan en niet politiek worden uitgemolken.

 • Paul | 05/05/12 om 08:07

  Het hele ‘geloof’ dat de katholieke kerk na eeuwen van scheinheiligheid, misleiding, leugens, (heimelijk) satanisme, pedofilie, verkrachtingen, martelingen en moorden (‘heksen’ vervolging, kinderen van indianen die bij hun ouders werden weggehaald om door de rk-instellingen te worden gemarteld, kinderen, vrouwen (waaronder ook nonnen) en mannen die zijn verkracht), homofilie etc. etc… Dat die ‘kerk’ “heilig” zou zijn en dat hun paus De plaatsvervanger van God op aarde zou zijn is ongelofelijk FOUT en een Zonde!

  Figuren die al het verdorven misbruik door de RK-kerk proberen te bagatelliseren zouden zich echt dood moeten schamen!

 • Jo | 10/05/12 om 23:50

  In kleine dorpsgemeenschappen is het afpakken van kinderen een machtsmiddel dat wordt ingezet op dezelfde manier als fraude met citotoetsen, waarmee ook macht wordt uitgeoefend.
  Psychiatrische instellingen zijn het verlengde van de RK kerk, volgens mij, gelet op de castratie in opdracht van de RK Kerk. Ik vraag me af of psychiatrische instellingen door katholieken zijn bedacht. Dat zou ik wel willen weten.

 • Liesbeth | 13/05/12 om 14:35

  Zorgmeldingen komen niet zelden op onzorgvuldige wijze tot stand. Ik zou aandacht willen vragen voor het naleven van procedures, die thans zeer diffuus zijn en het deskundigheidsniveau van de medewerkers bedroevend. Wat te denken van een arts in opleiding die een mevrouw met een zoon met sportblessure op het spreekuur ontvangt, deze mevrouw nog nooit eerder heeft gezien, onbekend is met haar ziektegeschiedenis (schildklierziekte, rugaandoening en fybromyalgie) maar toch na afloop van het consult ‘de indruk heeft’ dat mevrouw een vermoeide (wordt vertaald als: ‘labiele’ en verwarde) indruk maakt…. Nu was mevrouw niet verward maar wel moe t.g.v. haar fysieke ongemakken. Om die reden is mevrouw al 10 jaar arbeidsongeschikt en daarmee heeft mevrouw een ‘risicoprofiel’: gescheiden, arbeidsongeschikt, uitkeringsgerechtigd en de fulltime zorg voor twee tieners…Maar daarmee was de AIO niet bekend, zij had de vrouw niet eerder gezien. Evenmin was zij bekend met de ziektegeschiedenis alsmede mediactiebeleid van mevrouw. Maar ja, in combinatie met de sportblessure van haar 17-jarige zoon zou er toch wel sprake kunnen zijn van ‘mishandeling’…en wie weet was mevrouw wel aan de drank en/of drugs… Vage assumpties…
  Op basis van dit gegeven, wordt er, zonder dat er met mevrouw over gesproken werd, in december 2011 een zogmelding gedaan bij BJZ, waarbij de eigen huisarts al evenmin betrokken was. BJZ meldt zich pas in april 2012 (!)bij mevrouw (een gescheiden vrouw die al 10 jaar alleen en zonder problemen prima voor haar 2 kinderen zorgt) en start haar onderzoek: twee afgevaardigden van BJZ melden zich bij mevrouw thuis en ondervragen haar uitvoerig over haar situatie…. ter plekke horen ze welke medicatie mevrouw gebruikt en welke fysieke ongemakken zij ondervindt (stond niets over in de melding)… tevens hoort zij dat de kinderen van mevrouw intensief sporten en daarbij nog wel eens een blessure oplopen…. Was ook niet bekend… Is mevrouw soms verslaafd??? (evenmin); het huis wordt geinspecteerd, kookt mevrouw wel goed, hoe ontwikkelen de kinderen zich? Allemaal prima. De leden van BJZ waren bijzonder gerustgesteld dat de kinderen beiden probleemloos functioneren op school (het VWO maar liefst…oh, mevrouw had dit maar direct gezegd) en daarnaast actief zijn in sportclubs en voldoende sociale activiteiten hebben en bijbaantjes, hard studeren en leuke sociale jongeren zijn. Dat bleek ook bij navraag op school… Maar evenwel moesten beide pubers ook nog uitvoerig ondervraagd worden… de dochter van 13 bleek toch wel ietwat zenuwachtig te zijn tijdens dit gesprek en dat werd gezien ‘als zijnde niet normaal’….. tot slot werd de vader (ex-partner) nog benaderd die al 10 jaar minimaal contact heeft met zijn kinderen en een zeer bescheiden alimentatie betaald…. en nog steeds gefrustreerd is over het feit dat de kinderen aan de moeder zijn toegewezen… ‘Natuurlijk maakte hij zich zorgen’…. nu opeens. En wat is er heerlijker dat ruggesteun te krijgen van BJZ. De onrust werd er niet minder van. De inmiddels redelijke verstandhouding staat dankzij BJZ weer onder druk, mevrouw heeft ‘een stempel’ op school en de kinderen een terugval in leerprestaties door de stress…. Het eindgesprek zou bij mevrouw thuis plaatsvinden maar de mevrouw van BJZ meldde zich 5 minuten voor aanvang af…. ‘Er was een noodgeval’…. en nee, een verslag was er nog niet en zou er wellicht ook niet komen…. Maar was was de eindconclusie??? De vader had aangegeven zich zorgen te maken over ‘de ontwikkeling van de kinderen’ en BJZ bij nader inzien ook… Maar waardoor???? Dat kon BJZ niet aangeven. Welke ontwikkeling dan? De sociaal-emotionele, fysieke, motorische, cognitieve… De medewerkster leek de begrippen niet te kennen en vond ‘mevrouw maar lastig’…
  Waarom had de vader zijn vermeende ‘zorgen’ dan niet eerder aangegeven, als hij zo betrokken zou zijn bij zijn kinderen??? nee, dat wist ze ook niet…
  Mevrouw had door haar ‘maatschappelijke statsus’of liever: de afwezigheid hiervan, een ‘label’ een ‘risiscoprofiel’…. en dan rest er geen andere conclusie dan: ‘er is een probleem, maar we weten niet waar we de vinger op moeten leggen’…
  En zo is het onderzoek tòch niet voor niets geweest… zijn honderden euro’s verspild, heeft mevrouw een stempel (waar rook is, is vuur, en standaard terugkoppeling dat er géén reden is voor zorg vindt niet plaats naar scholen en betrokkenen), de verstandhouding met haar ex is beroerder dan ooit en de kinderen lijden onder alle stress die de melding veroorzaakt heeft….BJZ heeft er weer een ‘melding’ bij voor de statistiek,een flink overheidsbudget is weer weggewerkt….. en het welzijn van de kinderen??? BJZ maakt soms veel meer kapot dan je lief is…Door incompetentie en het zoeken naar het eigen gelijk; een schande!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen