Zware beschuldigingen van kinderverkrachting 

Rechtszaak Fortis-baas tegen Micha Kat

Rectificaties HetVrijeVolk.com en Klokkenluideronline.nl mogen niet baten.

Gedateerd op 29 juli, aanstaande dinsdag, een rectificatie van HetVrijeVolk.com en ook op Klokkenluideronline.nl:

“In diverse publicaties van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze website is gesuggereerd dat de heer M. Lippens zich zou hebben schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder het verrichten van seksuele handelingen met kinderen. Wij begrijpen inmiddels dat deze aantijgingen geheel ongefundeerd zijn, dat daarvoor geen enkel deugdelijk bewijs voorhanden is en dat wij daarmee onrechtmatig hebben gehandeld jegens de heer M. Lippens. Wij hebben de artikelen van de website verwijderd. Deze zullen niet terugkeren.”

Het gaat om Micha Kat die publiceert op beide sites en is aangeklaagd in kort geding dat maandag om 13.30 uur dient. Hij publiceert daar zelf over:

Na zijn frontale aanval op Joris Demmink krijgt journalist en actievoerder Micha Kat te maken met een kort geding van een andere beschuldigde van kindermisbruik: graaf Maurice Lippens, topman van Fortis. Kat beschuldigt hem van vergaand misbruik van kinderen, ondermeer van verkrachting van jonge meisjes. Lippens zou daartoe samengespannen hebben met broer Maurice, burgemeester van Knokke, en de ex-premier van Belgií«, Paul van den Boeynants (‘VDB’), later veroordeeld wegens belastingfraude en van vele andere wan- en misdaden beschuldigd.

Kat baseert zich op:

Roddelblad Party publiceerde eerder op grond van de deze aantijgingen een artikel over de broers. En moest van de rechter rectificeren en een boete betalen van 12.500 euro. Waarom is Kleintje Muurkrant zelf nooit aangepakt, vier jaar lang niet? Volgens de advocaat in de zaak tegen Party was Kleintje Muurkrant hem geheel onbekend. Volgens Micha Kat weet Kleintje Muurkrant te veel van Lippens.

Nu wordt het boeiend: want de jurisprudentie in Nederland is ‘klip en klaar’: was er eerder een beschuldiging gepubliceerd in de media en daar is de beschuldigde niet tegen opgetreden, dan is daarmee een niet tegengesproken bron geschapen.

Houdt de voorzieningenrechter in Amsterdam zich aan deze jurisprudentie dan lijkt een veroordeling van Micha Kat niet voor de hand te liggen. Komt die er wel, dan is de vraag of de gebroeders Lippens vier jaar na dato alsnog Kleintje Muurkant gaan aanpakken, alsmede de ‘X-files’ site.

Citaten contra Lippens

Kleintje Muurkrant ondermeer: “De namen van de beide graven Leopold Lippens en zijn broer Maurice komen in het veelgeroemde boek “De X-dossiers” niet voor (*). En dat is op zijn minst merkwaardig. Want met name getuige X1, maar ook X2 hebben in hun verklaringen waarover de schrijvers van het boek beschikten herhaaldelijk flink uitgepakt over de pedofiele activiteiten van dit fraaie stel. Nog merkwaardiger is dat de Belgische politie het blijkbaar wel uit haar lijf heeft gelaten om een onderzoek naar de beide heren te openen.”

Later rechtgezet met: “Zojuist ontvingen wij een e-mail waarin onze mededeling dat de jongens Lippens niet in de X-dossiers voorkomen wordt gelogenstraft. Nuttig zo’n voorzichtig tikkie op de vingers. Hierbij de tekst:
“De graven van Knokke komen wel voor, maar je moet kijken naar “een politicus O.” of “een bankier O.”. In het boek “De X-dossiers” is er een systeem gevolgd. A, B, C … worden Z, Y, X … enzovoort. Dus Vanden Boeynants is E., Lippens is O. Maar het boek is soms moeilijk te volgen omdat het nooit praat over “broers””¦

Op steeds weer andere locaties zouden plukjes kinderen van 12 tot 14 jaar door de beide heren zijn gekeurd en met de “uitverkorenen” zouden vervolgens dingen zijn gedaan die wij hier niet nader willen preciseren. Verder zou Leopold tegen een paar voorwaardelijke straffen zijn aangeblunderd. Eén wegens een hele “smerige” affaire die door Maurice verder financieel zou zijn afgehandeld”¦.

Toen halfweg de jaren negentig de boel naar buiten begon te sijpelen zouden de gebroeders Lippens kinderpornomateriaal ter waarde van miljoenen Belgische francs hebben vernietigd en zich hebben voorzien van persoonlijke beveiliging. Dat was niet voldoende om zich een paar afpersers van het lijf te houden. Maar in een boom zo vol mist men een, twee pruimpjes niet. Voor de rest hielden de beide machtige gebroeders de zaak aardig onder controle. Mede dankzij hun contacten in de politiek en het justitií«le wereldje van bef en platte petten. Na te zijn voorgelegd aan zes verschillende magistraten werden hun dossiers op de onderste plank gemieterd.”

Dat gaat zo nog een hele poos door, beschuldigingen van misbruik en van de doofpot. Met van de kant van justitie steeds het argument dat er geen of onvoldoende bewijs is (Dus) voor de goede orde: bovenstaande citaten zijn leugens en horen dus op Leugens.nl thuis”¦

Tot overmaat van ramp staan de posities van Lippens als president-commissaris van Fortis en als commissaris van Belgacom ook onder druk.

 • Reacties

 • anja | 27/07/08 om 14:31

  was er eerder een beschuldiging gepubliceerd in de media en daar is de beschuldigde niet tegen opgetreden, dan is daarmee een niet tegengesproken bron geschapen.
  Dit is onjuist. Het is juist omgekeerd. Het feit dat persoon A niet optreedt tegen valse beschuldiging X, betekent niet dat hij ook valse beschuldiging Y moet laten passeren.

 • Tony | 28/07/08 om 00:15

  Anja, heb jij boter op je hoofd?
  Als iemand mij van zo iets beschuldigd, dan gaat hij aan de hoogste boom.
  Waar rook is vuur?

 • anja | 28/07/08 om 09:38

  Tony, je kunt niet als ‘recht’ claimen dat die Lippens alles wat ooit over hem in de media is verschenen, moet hebben gelezen. Een simpel “die eerdere beschuldiging heb ik nooit gelezen” van Lippens is voor de rechter voldoende.
  De term ‘een niet tegengesproken bron’ lijkt me echt onzin.

 • Ron | 28/07/08 om 16:17

  Het gerucht gaat dat Micha Lippens wel een pedofiel is.
  Voor de duidelijkheid en om een kort geding te voorkomen, over Maurice Kat gaan geen geruchten van enige foute seksuele handeling.
  Ingeval dat. Echter, er is geen Maurice Kat op Internet te bekennen.

 • Wijze van Zion | 28/07/08 om 23:39

  En wat schrijft Joris D. hieromtrent op zijn blog…..?

 • Emile | 30/07/08 om 11:43

  Micha Kat was goed bezig met aan de kaak stellen van van Justitie SG Demmink.
  Dan echter heeft Micha zich laten meeslepen met de verontwaardiging mbt pedofilie. Micha heeft daarbij meeerdere beschuldigingen gemaakt mbt de Lippens.

  Dat moet je natuurlijk wel hard kunnen maken.
  je kunt niet zo maar beschuldigen – zonder eea aannemelijk te kunnen maken.

  Jammer, maar Micha Kat liet zich te veel meeslepen…

 • alain | 01/08/08 om 10:26

  De lippens wisten 2 jaar geleden al wel over kleinte nl en zijn niet opgetreden. Ook over de het X1 forum. Ikzelf ben 2 jaar geleden via een advokaat door de heer lippens leopold aangesproken met de dreiging dat een rechtzaak tegen mij zou worden aangespand indien ik verder deze zaken over hem zou vertellen. Hij heeft ook mijn site bezocht en wist alles over kleintje nederland. Ondervrraag daarover zelfs zijn gemeenteraadsleden. Ik ben zelf ook persoonlijk bij onze burgemeester geweest om een persoonlijk gesprek te houden over deze zaak; Hij beweerde toen ten stelligste en zweerde op het hoofd van zijn kinderen dat hij met de zzak niets te maken had. Ondertussen liet hij koffie opdienen door een 12-13 jarig jongetje.

  indien u meer over knokke en lippens wilt weten. : http://www.knokke-waakhond.com

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen