Annelou de Vries en Amsterdam UMC

Kinderpsychiater Annelou de Vries en haar team van Amsterdam UMC sturen kinderen de transgenderbehandeling in op grond van een wetenschappelijk niet valide protocol, het ‘Dutch Protocol’ dat internationaal navolging kreeg.

Lees meer »

Prins Bernhard, via Jan Tromp en Pieter Broertjes

In het koninklijk archief zelf dook de originele lidmaatschapskaart van de NSDAP uit 1936 van prins Bernhard op. Hij had die zelf bewaard. Waren de Volkskrant-journalisten die hem uitgebreid interviewden destijds te goedgelovig?

Lees meer »

Tijdschrift Linda

De ‘Linda’ wint de Meester Kackadorisprijs 2023 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK); de prijs is gisteren uitgereikt op het jaarlijkse verenigingscongres in Amsterdam.

Lees meer »

Oorlogsleugen: niet Russen maar Oekraïners zelf bombardeerden Oekraïense markt

De forse valse beschuldiging van een oorlogsmisdaad werd snel weggepoetst door media. Journalisten hebben er grote moeite mee om op eerlijke wijze fouten te bekennen en herstellen, gehinderd door hun grote ijdelheid

Lees meer »

‘Premier Mark Rutte is de schuld van alle ellende’

Het is zo eenvoudig voor het volk en journaille om premier Rutte de schuld te geven van alle problemen waarmee mensen kampen of denken te kampen te hebben. Een ingezonden brief van Berk Kraak in Amsterdam in de Volkskrant vandaag.

Lees meer »

Onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag

De uitkomsten zijn veelal discutabel vanwege een gebrekkig theoretisch kader en vooringenomen opdrachtgevers.

Lees meer »

Perfecte mens maar nog alleen 23: én knap én aantrekkelijk én intelligent, toch bescheiden

Sommige mensen hebben het zo geweldig met zichzelf getroffen dat geen enkele partner goed genoeg is.

Lees meer »

Plasterk: Ongekend vals spel D66 bij val kabinet Rutte-IV

Regeringspartij D66 ging in de aanloop naar het debat over de val van het kabinet Rutte-IV actief op zoek naar steun voor een motie van wantrouwen tegen Mark Rutte om alleen de premier weg te sturen.

Lees meer »

Diplomaleugens Salto Group en NCOI

Tientallen opleidingen ten onrechte verkocht als hbo-waardig.

Lees meer »

Studenten Vrije Universiteit spelen vals met ChatGPT

Studenten Vrije Universiteit spelen vals met ChatGPT

Docent Anders Schinkel ontvangt opvallend goed Engels geformuleerde opstellen en verhandelingen (‘papers’) en na ovcerleg met de Examencommissie van de universiteit volgt een harde maatregel.

Lees meer »

Ernstige leugens van Nieuwsuur bij vertrek Sigrid Kaag als D66-leider

TV-programma Nieuwsuur heeft ten onrechte gesteld dat Sigrid Kaag vooral vrouwenhaat en racisme over haar Palestijnse echtgenoot over zich heen kreeg bij de aankondiging van haar vertrek. Zo versterkt Nieuwsuur een leugenachtig frame.

Lees meer »

Professor Felienne Hermans over AI, programmeren en de schuld van witte mannen

Hermans verricht geweldig wetenschappelijk werk en maakte de toegankelijke programmeertaal Hedy. Maar ze draaft door.

Lees meer »

Werner Herzog: niemand kent de waarheid, dus die maak ik

Het Eye Filmmuseum in Amsterdam wijdt een zomertentoonstelling aan het oeuvre van de Duitse filmregisseur Werner Herzog, de zoeker naar een „extatische waarheid”.

Lees meer »

Vliegschaamte; ga toch weg

De meesten van degenen die beweren zich te schamen voor consumptie vanwege klimaatschade zijn hypocriet. Ze passen hun gedrag niet of nauwelijks aan.

Lees meer »

Onbenoemde oorzaken voor grote toename van de vraag naar jeugdzorg

Meer scheidingen, meer werkende moeders/vaders en te hoge eisen stellen aan kinderen. Maag je die mogelijke oorzaken van meer vraag naar GGZ bij de jeugd wel noemen?

Lees meer »