Annelou de Vries en Amsterdam UMC

Kinderpsychiater Annelou de Vries en haar team van Amsterdam UMC sturen kinderen de transgenderbehandeling in op grond van een wetenschappelijk niet valide protocol, het ‘Dutch Protocol’ dat internationaal navolging kreeg.

Gezien: Zembla over het Transgenderprotocol, 27 oktober 2023

De internationale wetenschappelijke kritiek op het Amsterdamse onderzoek groeit. Hoe is dat onderzoek uitgevoerd? Is dat grondig gebeurd? Met name in Engeland en Scandinavië is de wetenschappelijke kritiek aanzienlijk en stapt men af van behandelingen op grond van het verstrekken van puberteitsremmers.

Volgens gerenommeerde genderexperts zou het ertoe kunnen leiden dat sommige jongeren onnodig een medisch traject ingaan met ernstige, onomkeerbare gevolgen.

Hoe betrouwbaar vinden Nederlandse deskundigen het Amsterdamse onderzoek naar het Dutch Protocol? Zembla benaderde vijf wetenschappers van universiteiten en academische ziekenhuizen, maar slechts één van deze experts wil een interview op camera geven. Uiteindelijk vindt een methodoloog die wel een interview wil geven: Gerard van Breukelen, hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Zijn oordeel over het onderzoek: “Wetenschappelijk onvoldoende”. De andere experts vrezen voor aanvallen van de transgendervoorstanders op sociale media en in hun wenschappelijke omgeving.

Kinderpsychiater Annelou de Vries geeft toe dat ze niet weet of het Dutch Protocol ook geschikt is “voor een nieuwe groep aanmelders”. Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Toch vindt ze de behandeling van deze nieuwe groep wel degelijk zinvol. Verminking van kinderen op twijfelachtige gronden gaat door.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen