Ernstige leugens van Nieuwsuur bij vertrek Sigrid Kaag als D66-leider

TV-programma Nieuwsuur heeft ten onrechte gesteld dat Sigrid Kaag vooral vrouwenhaat en racisme over haar Palestijnse echtgenoot over zich heen kreeg bij de aankondiging van haar vertrek. Zo versterkt Nieuwsuur een leugenachtig frame.

Dat begon met een uitzending van College tour waarin de dochter van Sigrid Kaag zogenaamd spontaan de angst voor een aanslag op hun moeder uitten. Ze verwezen naar Els Borst, ook D66. Zij werd ruim negen jaar geleden vermoord toen de kinderen van Kaag nog aan het begin van hun tienerjaren waren. KRO-NCRV maakte goede sier met de uitspraken en de reactie van Kaag in de uitzending van College Tour dat ze de politiek ging verlaten vanwege afkeer van negatieve reacties en angst voor erger.

Daar deed Nieuwsuur een schepje bovenop door in de uitzending van haar vertrek een analyse van de reacties te presenteren die zwaar tendentieus was. Daarmee wordt het frame versterkt dat Kaag vertrekt vanwege haat en niet omdat ze als politicus heeft gefaald door het beloofde ‘nieuwe leiderschap’ niet waar te maken en als minister van Financiën door niet- sluitende begrotingen te presenteren (zie ernstige kritiek Raad van State).

Pieter Klein, hoofdredacteur van Nieuwsuur, rectificeerde eerst beperkt en vervolgens ruimhartig, geen usance in de Nederlandse journalistiek:

“Vast staat dat we onze conclusies zoals we die in de uitzending hebben gemeld onvoldoende of niet kunnen onderbouwen. Zo hebben we ten onrechte gesteld dat het aandeel tweets met vrouwonvriendelijke lading ‘het meest’ voorkwam in de groep tweets met een negatieve lading. Daarnaast constateerden we dat ‘veel’ negatieve tweets gaan over het gezin en de echtgenoot van Kaag, en racistisch van toon zijn. Ook dat was niet juist. Dat dit kon gebeuren heeft te maken met een complex aan factoren: tijdsdruk, een te ambitieus idee, redacteuren die langs elkaar heen werkten en een verkeerde uitvoering van de content-analyse. Nogmaals: dat had niet zo moeten gebeuren.

De reden was in ieder geval niet, zoals her en der op sociale media te lezen was, dat er bewust is gezocht naar ondersteuning voor Kaag en/of D66. Nieuwsuur is onafhankelijk en ongebonden en bericht over iedere politieke partij of politicus gelijk en kritisch, zoals de historie van ons programma ruimschoots bewezen heeft.

Het is ook onjuist dat Nieuwsuur zelf termen zou hebben verzonnen of toegevoegd. Alle negatief geladen woorden die door ons zijn getoond kwamen voor in de door ons bekeken tweets. Mogelijk dat door spellingsvarianten specifieke termen in de ene zoekslag wel naar voren kwamen, en in de andere niet.

Het is evident dat we de situatie betreuren. En natuurlijk evalueren we de gebeurtenissen en trekken we lessen uit de gemaakte fouten.”

Maandagavond 17 juli 2023 kwam presentator Jeroen Wollaars terug op de kwestie: “Na de uitzending bleek dat we een aantal woorden te veel gewicht hadden gegeven in onze visualisatie…Ook onze conclusie dat van de negatieve reacties de meeste bestonden uit vrouwonvriendelijk tweets, was niet correct. Het ging om slechts een klein deel van de tweets. Dat had niet mogen gebeuren en dat zetten we bij deze recht.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen