Spijtig liegen van de Rabobank

De bank heeft actief bijgedragen aan de ellende van de grootschaligheid in de veeteelt en te weinig meewerken aan biologische landbouw. Zou dat nu anders doen, maar roept wild om zich heen dat er geen sprake is van ‘spijt’.

Gelezen: Trouw van zaterdag 30 juli 2022

Op vrijdag 22 juli opende Trouw met Rabobank betuigt spijt voor rol in de stikstofcrisis van redacteur duurzaamheid Jelle Brandsma. Nadat het nieuws zich verspreidde ontkende Rabo in andere media in alle toonaarden haar spijtbetuiging. ‘In de namiddag stuurde de Rabobank, na overleg met de eigen juridische afdeling, een formeel verzoek tot aanpassing van de artikelen online en een rectificatie in de krant. Beide verzoeken hebben we geweigerd’, schrijft hoofdredacteur Cees van der Laan.

Tekst in het artikel: ‘Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen…Wij kijken met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting. Die is ingezet door de overheid en onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen.’

De bank zet het op een ontkenning van spijt gezien de mogelijke schadeclaims van boeren. Er loopt al zo’n zaak. Van der Laan: ‘In de betekenis die woordenboek Van Dale aan spijt geeft: ‘Het besef dat je iets niet had moeten doen, het gevoel iets verzuimd te hebben’. Dit kon volgens ons een-op-een worden geplakt op de schriftelijke reactie van de Rabobank, dat was een spijtbetuiging zonder het woord spijt te noemen. Het was onze journalistieke vrijheid om tot die conclusie te komen. Dat de Rabobank dit om allerlei redenen vervelend vindt of dat het de bank niet uitkomt, kunnen we ons voorstellen, maar dat heeft ons er niet van weerhouden het woord in de kop te zetten.’

Recent nog uitten in NRC een aantal boeren hun ongenoegen over weigering van financiering door Rabobank van de omvorming van hun bedrijf naar biologisch boeren. Op de voorwaarden voor financiering kwam flinke interne kritiek bij de bank.

Maar spijt? Dat kan maar geld kosten, dus vertellen we overal dat Trouw liegt…

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen