Amber Heard

Amerikaans proces niet enkel overwinning voor acteur Johnny Depp, maar voor allen die door partners vals worden beschuldigd van geweldpleging. De uitdrukking ‘waar rook is, is vuur’ druist in tegen waarheidsvinding. En lees de mening van Hassnae Bouazza.

De jury besliste grotendeels in het voordeel van Depp in de hoog oplopende zaak Depp-Heard. Het betrof de aanklacht van Depp tegen een opinieartikel van Heard in Washington Post in 2018 waarin ze zichzelf beschreef als ‘een publiek figuur die huiselijk geweld vertegenwoordigt’. Ze noemde de naam van Depp niet, maar ze belasterde onmiskenbaar haar voormalige echtgenoot.

Het unanieme besluit van de jury op woensdag 1 juni 2022 vormde het slotstuk van een zeven weken durend proces in de rechtszaal van Virginia, waarin tientallen getuigen en deskundigen hun mening gaven over de vraag of Depp Heard mishandelde – of vice versa – tijdens hun 15 maanden durende huwelijk.

De jury oordeelde in het voordeel van Depp’s vordering van smaad op drie punten en kende de acteur 15 miljoen dollar schadevergoeding toe, later verlaagd tot 10,35 miljoen vanwege een staatslimiet in Virginia. Heard kreeg 2 miljoen toegewezen vanwege een belediging door een p.r.-agent van Depp die haar beschuldigde van een ‘een misbruik hoax’,  bedoeld om munt te slaan uit de #MeToo-beweging.

In zijn verklaring liet Depp: ‘Vanaf het allereerste begin was het doel van deze zaak de waarheid aan het licht te brengen, ongeacht de uitkomst. Het uitspreken van de waarheid was ik verschuldigd aan mijn kinderen en aan al diegenen die mij standvastig zijn blijven steunen. Ik heb er vrede mee dat ik dat eindelijk heb bereikt.

Ik hoop dat mijn zoektocht om de waarheid te laten vertellen anderen, mannen of vrouwen, die zich in mijn situatie hebben bevonden, zal hebben geholpen en dat degenen die hen steunen, nooit opgeven.

Ik hoop ook dat het standpunt nu zal terugkeren naar ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen is’, zowel binnen de rechtbanken als in de media… Veritas numquam perit’ [Waarheid vergaat nooit.]

In een uitstekend opinieartikel in NRC stelt Hassnae Bouazza:

‘Mensen doen elkaar de naarste dingen aan. Ook, en vooral in relaties die hun eigen, intieme, ingewikkelde dynamiek hebben waar buitenstaanders zicht noch grip op hebben. Delven vrouwen vaak het onderspit? Ongetwijfeld. Betekent het dat we dan maar alle zaken op één hoop moeten gooien en zonder enige objectiviteit of onderzoek alle mannen moeten veroordelen?

Als deze zaak iets doet, is het ons eraan herinneren dat het goed is te twijfelen, oordelen uit te stellen, beschuldigingen te onderzoeken, niet alles voetstoots aan te nemen. Dat het mogelijk is dat een man het slachtoffer is. Dat een vrouw de agressor kan zijn. Dat nuances, grijstinten een ander licht op een zaak kunnen werpen. Dat relaties zo lelijk kunnen zijn, dat het beter is afstand te houden en geen kant te kiezen.’

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen