Rutger Bregman

Scoorde met boek ‘De meeste mensen deugen’, dat niet enkel historisch verkeerde accenten legt, maar ook wemelt van de fouten en niet-traceerbare bronnen.

Journalistiek kritisch en ironisch medium De Snijtafel van Kasper C. Jansen en Simon Burgers houdt de Rutger Bregmaand om ‘De meeste mensen deugen’ kritisch te bespreken.

In NRC had Kiza Magendane kritiek en sprak van afgunst, een treurig vooroordeel van de jonge columnist, zo schreven de makers in een ingezonden brief:

‘We hebben goede hoop Magendane van het tegendeel te kunnen overtuigen. Voordat we De meeste mensen deugen lazen, hadden we niets tegen Bregman. Maar al op de eerste bladzijde van zijn boek stuitten we op vreemde dingen.

Zo beschrijft Bregman daar hoe een Britse generaal zich aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zorgen maakt over ‘het roofdier Hitler’. Ter ondersteuning volgt een citaat van deze generaal. Dat stamt echter uit 1923, tien jaar voordat Hitler aan de macht kwam. Verderop betoogt Bregman dat Britse experts ‘Plunderingen [en] een oorlog van allen tegen allen’ hadden voorspeld. In geen van zijn bronnen is zo’n voorspelling te vinden.

Van dergelijke missers wemelt het boek. Bedenkelijker wordt het, waar Bregman negatief schrijft over de scheiding der machten. Ronduit gevaarlijk vonden wij zijn paragraaf ‘Vermijd het nieuws’, een harde aanval op de (dagblad)journalistiek.

Dit alles heeft ons ertoe aangezet De meeste mensen deugen diepgaand te bespreken. We hebben ernaar gestreefd dat evenwichtig te doen. In onze Snijtafel-video’s zeggen wij meermalen ‘dit zijn we met Bregman eens’. We keren ons duidelijk niet tegen Bregman als persoon, spreken positief over zijn boek Het water komt, brengen er zelfs de cover van in beeld.

Maar de harde kern van De meeste mensen deugen grossiert in karikaturen en feitelijke onjuistheden. Dat tonen we aan in onze elf Snijtafel-afleveringen die deze maand verschijnen op YouTube. Daarbij zijn we nergens beledigend, grof of afzeikerig. We maken wel eens een grapje, maar onze argumentatie is zakelijk.

Daarom nodigen wij Kiza Magendane en diens lezers uit de Snijtafel-video’s op hun inhoud te beoordelen.’

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen