Gigantische zorgfraude Nederland

En maar blijven beweren dat fraude bestrijding veel te ver gaat en slachtoffers maakt, en dat analyse van data met algoritmes zo schadelijk kan zijn. Ondertussen worden miljarden gestolen van onze zorg.

Fraudeurs in de zorg hebben vrij spel, zo mag de conclusie luiden van het rapport Een zorgelijk gebrek aan daadkracht.

De Algemene Rekenkamer heeft de aanpak van 14 zaken onderzocht met sterke fraudesignalen in 3 sectoren die door fraudebestrijders gevoelig worden geacht voor misbruik van zorggelden:
Wijkverpleging
Jeugdzorg
Beschermd en begeleid wonen.

Uit reconstructies van gevallen waarbij fraude wordt vermoed blijkt: wordt fraude wel aangetoond, dan leidt dit er meestal niet toe dat de fraudeur stopt of zelfs maar aanmerkelijk wordt gehinderd.
In de praktijk blijkt de aanpak niet of nauwelijks effectief

De Rekenkamer doet een serie aanbevelingen om tot verbetering te komen, omdat de enorme fraude Den Haag kennelijk weinig interesseert. Het gaat ook maar om een paar miljard, per Nederlander een paar honderd euro. Waarom zou je je er druk om maken?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen