Drie miskleunen van de Volkskrant

Blunder in verslaggeving over uithuisplaatsing en toeslagenschandaal; Effect van Staphorst op ziekenhuisopnames zwaar overdreven; Naar overtredingen door eigen recensent Arjan Peters is volgens de rechter beroerd onderzoek gedaan.

Eerste blunder: verkeerd beeld Toeslagenschandaal

‘Hoe ‘toeslagenouder’ Wanda haar vier kinderen verloor’ luidt de kop boven een groot verhaal over uithuisplaatsing van vier kinderen met de terugvordering van slagen door de Belastingdienst als belangrijkste oorzaak. Het verhaal blijkt volkomen uit het lood geslagen, blijkt uit een rectificatie:

‘Dit artikel gaf het gezichtspunt weer van de geïnterviewde moeder, en dat van haar moeder en haar 21-jarige zoon. Maar het geschetste beeld is eenzijdig en incompleet, blijkt uit reacties op dit artikel van personen die hen kennen.

Er speelden meer problemen bij dit gezin dan in het verhaal aan bod zijn gekomen. Zo hebben de gezinsleden niet benoemd dat de ex van Wanda, de vader van haar twee jongste kinderen, op 24 augustus 2008 is doodgestoken voor hun huis in Almere. De dader is een bekende van Wanda, zo is te lezen in het rechtbankvonnis.

Deze gebeurtenis zou volgens anderen hebben meegespeeld in het jeugdzorgdossier. Maar Wanda noemt deze moord op haar ex een privégebeurtenis ‘die iedereen had kunnen overkomen’, en waar zij verder buiten staat. En deze daad staat volgens haar los van de uithuisplaatsing van haar vier kinderen.

De jeugdbescherming was om wederhoor gevraagd, maar die mag omwille van de privacy niet ingaan op individuele zaken. Toch is het te betreuren dat onderstaand verhaal, dat ook in de krant van 21 oktober stond, door zijn eenzijdigheid geen volledig beeld heeft gegeven van de situatie.’

Twee: niet-gevaccineerden uit Staphorst

Volkskrant suggereert onder de kop ‘Helft van de coronapatiënten in Zwols ziekenhuis afkomstig uit Staphorst, geplande operaties uitgesteld’ dat door ongevaccineerden uit Staphorst geplande operaties worden uitgesteld.

Klaas Mussche in Zwolle heeft nog leren rekenen en checken, in tegenstelling topt de meeste redacteuren van de Volkskrant, zo blijkt uit zijn ingezonden brief:

‘Het Isala-ziekenhuis telt 776 bedden. Er lagen 25 coronapatiënten, van wie de helft afkomstig uit Staphorst, dus 12 of 13 patiënten. Deze patiënten bezetten dus zo’n 1,5 procent van het totaal aantal bedden. Er blijft dan nog 98,5 procent van de bedden over, die om andere redenen zijn bezet. De suggestie dat die 1,5 procent ertoe leidt dat geplande operaties niet kunnen worden uitgevoerd, vind ik twijfelachtig.

In hetzelfde artikel wordt terloops aangegeven dat er ook sprake is van een onverwachte toename van spoedeisende en verloskundige hulp. Isala-bestuurder Ina Kuper zegt hierover op de site van Isala: ‘Maar naast coronapatiënten is er een geboortegolf, veel traumapatiënten, reguliere zorg en wij halen uitgestelde zorg in.’

Het gaat dus om veel meer factoren die maken dat geplande operaties worden uitgesteld. Conclusie: al te gemakkelijk wordt de schuld neergelegd bij die ‘streng gereformeerde Staphorsters’.’

Derde fout: Arjan Peters

Onder meer NOS bericht dat de Volkskrant literair journalist Arjan Peters onterecht heeft ontslagen volgens het gerechtshof in Amsterdam. De kantonrechter oordeelde in 2020 dat de krant de arbeidsovereenkomst met Peters mocht ontbinden en kende een vergoeding van 32.000 euro toe. Het hof doet daar 370.000 euro bovenop omdat de krant hem na 28 jaar dienstverband met een ondeugdelijk interne onderzoek ontsloeg.

Peters had zich van de discutabele contacten met auteurs van wie hij werk recenseerde moeten onthouden. Van misbruik van machtspositie, laat staan stelselmatig, is volgens het hof echter geen sprake.

Het interne onderzoek van de Volkskrant naar de kwestie noemt de rechter buitengewoon onzorgvuldig. Het onderzoek had het karakter van een ‘fishing expedition’ en Peters kreeg geen kans om adequaat op de beschuldigingen te reageren.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen