Majorana-deeltje en quantumcomputer 

Leo Kouwenhoven en Hao Zhang

MajoranaGaan onderuit op het majorana-deeltje.

Gelezen: Stan van Pelt, Volkskrant 6 februari 2021 en Arxiv-publicatie

De Delftse hoogleraar Leo Kouwenhoven en zijn onderzoeksgroep onder aanvoering van Hao Zhang moeten hun werk aan de quantumcomputer, ook voor Microsoft, grotendeels staken. Ze baseerden hun werk op eigenschappen van het majarona-deeltje die niet hard te maken zijn, bij nader inzien.

Van Pelt: ‘Volgens natuurkundige wetten heeft elk deeltje een antideeltje met tegenovergestelde kenmerken. Majorana’s zijn echter identiek aan hun antideeltjes en die unieke eigenschap maakt ze minder gevoelig voor verstoringen. Daardoor zijn ze interessant om te gebruiken als qubits – de rekeneenheden van quantumcomputers. Waar de bits in normale computers alleen de waardes nul óf een kunnen hebben, kunnen qubits tegelijk nul én een zijn.’

De Delftse groep gaan hun artikel over majorana uit Nature intrekken. Een wetenschappelijke integriteitscommissie van de TU Delft doet onderzoek. De Delftse onderzoekers werken ook aan andere type qubits, zonder majorana’s. Ook Ettore Majorana (foto) die de deeltjes in 1937 voorspelde, kende een vreemd leven

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen