Knoeie3n met handteningen 

Rechtbank Den Haag en Edwin de Roy van Zuydewijn

Edwin de Roy van Zuydewijn daagt prinses Margarita de Bourbon de Parme voor het verkrijgen van alimentatie. Mevrouw zou geen geld hebben, op zich al goed voor een vermelding op Leugens.nl.Onze redacteur Ton Biesemaat heeft een serie artikelen over Edwin de Roy van Zuydewijn gepubliceerd op Leugens.nl, in het midden latend wat er waar van zou kunnen zijn. Toch bleek dat de meest vergaande beschuldiging, gepubliceerd in deel 9 van de Roy-tapes op waarheid berustte: De Roy is tegengewerkt door het Koningshuis in zijn loopbaan en daarbij heeft Felix Rhodius (foto) namens het Koningshuis meegedaan. Good old Prins Bernhard zelf waste dit varkentje even.

Vandaag eist De Roy voor het Gerechtshof in Den Haag, ruim veertien jaar na de scheiding van Margarita, opnieuw partneralimentatie van zijn ex-vrouw. Dat werd hem eerder toegewezen, maar mevrouw hoefde niet te betalen: armlastige familie, tenslotte.

De Volkskrant bericht vandaag over het verwisselen van handtekeningen van rechters, bij de uitspraak van rechtbank in Den Haag op 26 september in 2019 door drie rechters, die de eis tot alimentatie afwezen.

Echter, op 20 september was een van de rechters, K.M. Braun, gepromoveerd tot raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. ‘Maar de zaak wordt nog vreemder. De Roy en zijn advocaat ontvingen per e-mail een afschrift van de beschikking van de rechtbank en een paar dagen kwam er nog een kopie per post. Bij afwezigheid van voorzitter Braun was deze beschikking ondertekend door de oudste rechter, stond er op. Echter: de handtekening op de gemailde beschikking komt niet overeen met het per post verstuurde document. Ook lijken de handtekeningen niet op eerdere handtekeningen van de oudste rechter. Daarom is het voor De Roy tot op heden onduidelijk wie de beschikking heeft ondertekend.’

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen