Volkskrant versus NRC 

Dymph van den Boom plagieerde niet, maar slordig

Dymph van den BoomDymph van den Boom, ex-rector van de Universiteit van Amsterdam, pleegde geen plagiaat in haar proefschrift of haar diestoespraken, maar er was een ‘patroon van slordigheden’ met bronvermelding.

Gelezen: Rapport over Van den Boom, Volkskrant, NRC, bericht UvA

Dit concludeert een onafhankelijke externe commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UvA. Van den Bom meldde de uitkomst bij de Volkskrant en gaf een interview waarin ze suggereert juridische stappen te ondernemen tegen NRC en het UvA-bestuur.

De krant zegt in een reactie niets van een eerdere publicatie terug te nemen. Die was van de hand van Frank van Kolfschoten die het proefschrift en redes van Van den Boom controleerde. Leugens.nl publiceerde hierover.

Het definitieve rapport is gisteren aan het College van Bestuur aangeboden. Dat is ‘not amused’:  ‘Op woensdag 18 december zou het College de uitkomsten van het rapport bespreken met professor Van den Boom. Zij heeft er echter voor gekozen om daaraan voorafgaand via de media te reageren.’

De feiten blijven de feiten. De interpretatie van NRC verschilt van die van de onderzoekers Ton Hol (Universiteit Utrecht) en Marc Loth (Tilburg University). Van den Boom heeft de wetenschappelijke integriteit volgens hen niet geschonden. Ze heeft geen wetenschappelijke inzichten en ideeën van anderen had gepresenteerd als van haarzelf:

‘Hoewel in het proefschrift niet steeds (voldoende) herkenbaar is welke tekstdelen van de auteur zijn en welke zijn overgenomen uit andermans werk, is wel steeds in voldoende mate duidelijk dat de auteur het werk van anderen beschrijft en zich dit niet heeft toegeëigend als ware het haar eigen werk.’

De onderzoekers laken de ‘trial by media’ door NRC. De krant stelt nu: ‘Dymph van den Boom heeft in diesredes en proefschrift bij herhaling teksten van anderen letterlijk gekopieerd zonder correcte bronvermelding. Het is vreemd dat de commissie deze werkwijze niet kwalificeert als plagiaat. De rest van de wereld doet dat wel.

Dat de commissie spreekt van trial by media vindt NRC vergezocht. Dymph van den Boom heeft als rector werk gemaakt van wetenschappelijke integriteit. De commissie schrijft nota bene zelf dat de rector een voorbeeldfunctie heeft. De nieuwswaarde van haar ‘onvoldoende zorgvuldig’ handelen staat daarmee buiten kijf.’

Van den Boom zegt dat teksten in de redes zijn aangeleverd door de afdeling communicatie. De universiteit weerspreekt dit.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen