Leidse psychologiewetenschapper is stout geweest 

Lorenza Colzato

Carrièretijger over de rug van anderen.

Gelezen: NRC 6 december 2019 en bericht Universiteit Leiden

Lorenza Colzato, tot 2017 universitair docent cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden en nu in Bochum hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Ruhr-Universität, heeft integriteitsregels zwaar geschonden.

Daarvan wordt ze beschuldigd door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden. Er is sprake van vier vastgestelde schendingen van de wetenschappelijke integriteit:

(1) onderzoek middels bloedafname van proefpersonen zonder toestemming van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC);

(2) onzorgvuldig handelen bij vermelding medeauteurs;

(3) datamanipulatie en

(4) het indienen van subsidieaanvragen met onjuiste (onvolledige en gemanipuleerde) onderzoeksgegevens, aldus de CWI in haar advies aan het college.

Zo blijkt Colzato in tenminste twee wetenschappelijke publicaties van 2017 gegevens te hebben gemanipuleerd, om resultaten op te poetsen. Ook publiceerde ze in 2017 een wetenschappelijk boek met daarin een aantal scripties van haar studenten, waarbij ze zichzelf als eerste auteur vermeldde.

Universiteitsblad Mare vond in 2016 dat Colzato hooignodig hoogleraar moest worden, omdat ze zo goed was en bovendien vrouw.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen