Effectbejag boven juiste feiten 

Joris Luyendijk

Joris effectbejagHoe erg kun je het maken? Een theatertour over onbetrouwbaarheid van journalisten aanprijzen met een aperte leugen.

Gelezen: NRC 30 oktober 2018

In de promotietekst voor het theatercollege ‘Het zijn net mensen 2.0’ kapittelt journalist Joris Luyendijk andermaal nieuwsmedia en journalistiek. Organisator Haagsch College meldde: ‘In het hele Westen [ligt] het vertrouwen in de journalistiek op een historisch dieptepunt.’

NRC checkte met zes grootschalige, vaak geciteerde onderzoeken naar vertrouwen in instituties in binnenen buitenland. Historisch laag is het wantrouwen niet. In de geraadpleegde onderzoeken stijgt of stabiliseert het vertrouwen in de pers dit jaar ten opzichte van vorig jaar.

In de Trust Barometer van p.r.-bureau Edelman heeft 59 procent van de wereldbevolking vertrouwen in traditionele journalistiek, de hoogste score in zeven jaar. Ook meldt de Eurobarometer dat sinds 2012 het vertrouwen in radio, televisie en geschreven pers in de meeste Europese lidstaten is gestegen.

Nadat NRC hem benaderde, heeft Luyendijk zijn leugen van de website laten halen.

 • Reacties

 • Henri Disselkoen | 07/12/18 om 13:21

  Luyendijk laat DE tekst van een organisator van de website halen omdat…… Joris integer is!
  Er is niets door hem gelogen

  Noch was het ZIJN leugen,
  Noch heeft het door NRC aangehaalde p.r.-bureau of de eurobarometer bewezen dat de claim van JL’s organisator onjuist was.

  Jammer dat NRC iets onjuists concludeert en valselijk publiceert. Immers: de eerste claimt iets over de “wereldbevolking”; de tweede over “de meeste EU lidstaten”.
  Jammer ook dat Leugens.nl toch deze DUIDELIJK onjuiste claims kopieert als JL’s claim. Heel jammer.

  Kom op, Peter! Houd het roer recht!!

  Toch blijf ik ben fan van zowel NRC en Leugens.nl,

  Henri Disselkoen.

 • mb | 26/01/19 om 18:30

  Journalistiek zonder goede onderbouwing is ‘mogelijk’ en dus niet persé waarheid. Dat aanhouden en de meeste berichten zijn dan ‘mogelijk’. Dat mensen ’t vaak geloven is wat anders, maar journalistiek als geloof ? ’t Vormt namelijk ook onze geschiedenis. Dus wat daar waar van is …

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen