Schrijver betwist en geen Duits bloed 

Wilhelmus

Ook NRC miskent de feiten voor het gemak.

Gelezen: Historiek.net

Bas Tooms, Dirk Vlasblom en Eppo König publiceerden in NRC op 16/17 augustus 2017 een groot artikel met als kop: ‘Wat weet u van het Wilhelmus? Zes feiten over het Nederlandse volkslied.’ Paul de Jong corrigeert:

‘De twee redacteuren geven er blijk van meer dan twintig jaar achter te lopen. Zo schrijven zij: “De tekst wordt in het algemeen toegeschreven aan Marnix van Sint-Aldegonde.” Al in 1996 heeft A. Maljaars in zijn proefschrift een flinke bres geslagen in deze toeschrijving. Overtuigend toonde hij aan dat Marnix van Sint-Aldegonde niet de auteur van het Wilhelmus kan zijn. Niemand heeft na hem zijn argumenten een voor een onderuit gehaald…

Maar echt niet iedereen is meegegaan met die mythe. Zeker niet in 2016, toen Mike Kestemont bij een computeronderzoek op Petrus Datheen stuitte als mogelijk auteur, waarbij ook nog Datheens connectie met het beleg van Chartres daarin paste. Ook de NRC (11 mei 2016) berichtte hierover. Dat dit de twee NRC-redacteuren is ontgaan, is een raadsel. Lezen ze hun eigen krant niet eens?’

En een tweede fout van formaat volgens Paul de Jong:

‘Bij het tweede zogenaamde feit gaat het ook al mis. Het woord ‘duytsch’ in het Wilhelmus zou ‘Duits’ betekenen. Maar dat we ‘duytsch’ uitspreken als het twintigste-eeuwse woord ‘Duits’, wil nog niet zeggen dat de betekenis ook die van de twintigste eeuw is. De twee redacteuren lijken daar voetstoots van uit te gaan en gaan er vervolgens een verklaring voor zoeken. ‘Duytsch’ heeft echter in de zestiende eeuw nog een andere betekenis, namelijk: ‘in de eigen, inheemse taal, in de volkstaal, niet in het Latijn of Frans’. Denk aan de verwante woorden ‘diets’ en ‘dutch’.’

  • Reacties

  • walter | 23/09/17 om 00:27

    Het Wilhelmus is helemaal een Duits lied.
    Het begint officieel met Wilhelmus von Nassau bin ich von Deutchen Blut.
    Alle woorden zijn Duitse woorden.
    Het Duits originaalschrift is afgedrukt in de groote oosthoek encyclopedie. Indien U er iets mee doen wil kan ik meer info geven.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen