Liegen over het verleden 

Asielzoekende oorlogsmisdadigers

Zoektocht naar bewijzen door toegewijde ambtenaren.

Gezien: Het kaf en het koren – de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers (2Doc, NPO2, KRO-NCRV), 10 april 2017

Tienduizenden mensen vragen jaarlijks in Nederland asiel aan. Ook ‘foute’ vreemdelingen vragen asiel, degenen die oorlogsmisdaden op hun geweten hebben. Ze hebben geen recht op asiel, maar proberen zich naar een verblijfsstatus te liegen.

Het is aan de Unit 1F van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de rotte appels uit de vluchtelingenstroom te halen. De documentaire volgt de brave ambtenaren van Unit 1F in een troosteloos kantoor in Hoofddorp tijdens hun werk met de dossiers uit de aanmeldcentra. We zien hoe ingewikkeld het is om een mogelijke dader als dader aan te wijzen en maken mee hoezeer zij zijn aangewezen op de eigen verklaringen van de mensen die zij onderzoeken.

Onderzoeker Frank de Wilde vraagt een Syrische asielzoeker naar een Facebook-foto waarop hij te zien is met een geweer. De man, die de foto inmiddels heeft verwijderd, beweert dat het slechts om ongevaarlijk plastic speelgoed gaat dat zijn broertje gekregen heeft op een feestdag.

Een Syrische ex-militair met een 1F-indicatie verklaart dat hij is opgeleid om een M-46 kanon te bedienen. Hij was gelegerd in de buurt van Homs in de periode dat de stad door artillerievuur verwoest werd. De man zegt dat hij nooit gehoord of gezien heeft dat er kanonnen werden afgevuurd. Zijn enige taak was om ‘het kanon schoon te maken en te onderhouden’.

Op de vraag of ze het idee hebben dat ze de foute personen effectief uit de vluchtelingenstroom halen, antwoordt senior medewerker van Unit 1F, Maarten van den Abeelen: “Je hebt een onderbuikgevoel dat je niet alles vangt. Dat er toch mensen door de mazen van het net heen glippen.” Zijn collega Jos Fleuren vult aan: “We weten niet wat we niet weten. We weten niet wat mensen niet vertellen.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen