Grote RTL-debat in Carré van zondag 5 maart 2017 

Roemer, Thieme en Buma

Waren de drie jokkebrokken volgens NRC. Maar het overgrote deel van de feitelijke beweringen was juist.

 

Gelezen: NRC.nl, 6 maart 2017

1. Emile Roemer (SP) beweerde:

‘Het draagvlak voor Europa loopt terug’

De Eurobarometer van het najaar van 2016 toont dat 53 procent van de Nederlanders EU-lidmaatschap een goede zaak vindt, het hoogste percentage sinds 2012. Een kwartaal eerder was dat nog 46 procent, een kwartaal daarvoor 39 procent.

Dus een forse leugen

2. Sybrand Buma (CDA) beweerde:

‘90 procent vindt verval van normen het grootste probleem van nu’

In het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Burgerperspectieven, noemde 20 procent ‘immigratie en integratie’ als grootste probleem. En met ongeveer 18 procent volgt ‘samenleven’, dat wil zeggen normen en waarden.

Dus een kleine leugen

3. Marianne Thieme (Partij voor de Beesten)

‘In de rest van Europa worden verkiezingsprogramma’s helemaal niet doorgerekend

Onjuist, ook in Engeland gebeurt dit en in België is dat zelfs wettelijk geregeld.

Dus een flinke leugen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen