Trump vertelt ook waarheid, maar onoprecht 

Ook ‘neutrale’ media zijn sterk ideologisch gekleurd

Willem SchinkelMedia leggen ten onrechte vooral de nadruk op leugens van president Donald Trump.

Gelezen: Willem Schinkel Opinie,  NRC 11 februari 2017

 

De redactie toonde enige twijfel bij de duiding van dit stuk.

Online luidt de kop: Trump ziet wat u niet ziet – de waarheid

In de krant luidde de kop: ‘Trump liegt en spreekt de waarheid’

Maar heeft wel het lef het artikel met kritiek op NRC ook te publiceren. Inleiding: De ‘neutrale’ media zijn ideologisch gekleurd, schrijft Willem Schinkel. Daarom zien ze niet dat Trump ook de waarheid vertelt. „Het grote probleem is dat hij onoprecht is in de waarheid die hij spreekt.”

Enkele citaten:

‘Donald Trump is natuurlijk een leugenaar… Maar wie wil begrijpen waarom zijn leugens door zijn electoraat vooralsnog niet gelogenstraft worden, moet meer doen dan ‘nepnieuws’ beklagen. In de toenemende bezorgdheid over ‘nepnieuws’ wordt doorgaans tamelijk onkritisch gedaan alsof al het nieuws van gevestigde media tenminste tot nog toe ‘echt’ was. Maar als CNN en andere media zo feitelijk waren, waarom gaven ze dan na Trumps verkiezing toe de situatie van zo veel Amerikanen te weinig in het oog te hebben gehad?

Twee zaken lijken me belangrijk om uit de welles/nietes impasse tussen Trump en het journaille te raken. Ten eerste: journalisten zijn vaak blind voor hun eigen ideologische gekleurdheid. Ten tweede: Trump spreekt wel degelijk een waarheid, maar in hun fixatie op ‘feiten’ blijft die moeilijk te zien voor journalisten…

…Alleen al het concept ‘nieuws’ is niet een strikt feitelijk iets, maar een waardering, want het selecteert bepaalde feiten ten koste van andere. Die selectiviteit is doorgaans aangepast aan heersende opvattingen in een samenleving, opvattingen die vaak zelf niet op ‘feiten’ gebaseerd zijn…

…Of het nu om economie (groei van het bruto binnenlands product) of cultuur (integratie als assimilatie) gaat, de teneur van mainstream media is een overweldigende acceptatie van dominante opvattingen. Men hecht er doorgaans aan ‘realistisch’ te zijn en niet te doen alsof er fundamentele alternatieven mogelijk zijn – zoals Margaret Thatcher stelde: „There is no alternative”. Politiek wordt zo gereduceerd tot technocratie, als betrekking hebbend op feiten en instrumenten om doelen zo objectief en efficiënt mogelijk te bereiken en elke alternatieve vorm van politiek wordt bekritiseerd als ‘fact free’.

Nu dan Trumps waarheid. Wie Trumps leugens wil begrijpen, moet ze zien in het licht van het vermeende einde van de ideologie als expliciete grondslag voor politiek: het idee dat er geen fundamenteel andere opties zijn voor de manier waarop kapitalisme en liberale democratie georganiseerd zijn. Onder dat regime is politiek niet veel meer dan technocratisch bestuur. Voor zover inhoudelijke strijd bestaat, wordt die op cultureel terrein gevoerd, niet op het vlak van de economische ideologie waar eerder communisme en socialisme opties waren.

In Nederland zagen we dat met het eerste Paarse kabinet, met Wim Kok die de „ideologische veren” van de PvdA afgeschud had. De huidige premier denkt er net zo over en denkt dat „visie” een „olifant is die in de weg staat”. Ondertussen is dat einde van de ideologie niets anders dan de dominantie van de neoliberale ideologie, maar het afgekondigde ‘einde’ leidt tot een censuur voor iedereen die de neoliberale orde niet slechts een beetje maar fundamenteel wil veranderen.

Trump is typisch een product van dit ‘einde van de ideologie’. Als er voor de gevestigde orde geen ideologische strijd meer is en mag zijn, hoe dan nog echt verschil te brengen in de politiek? Als het niet ideologisch mag, dan wordt politiek gevoerd met de taal van feiten, want wie geen alternatieven voor de toekomst mag formuleren, gaat de bestaande realiteit alternatief voorstellen. Inclusief alternatieve versies van de meer triviale, doorgaans niet moeilijk te construeren feiten, zoals hoeveel mensen een inauguratie bijwonen….’

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen