Wat heb je eraan? 

Verkeerde factcheck

Gerbrand Rustenburg in Haarlem leert de NRC-redactie dat factchecken uit de losse pols ook onjuiste feiten oplevert.

‘Bij een factcheck mag je ervan uitgaan dat de uitgangspunten wetenschappelijk en ook controleerbaar zijn, alsmede dat er wordt aangegeven wat de reden van onderzoek is geweest. In de factcheck van vrijdag 2 januari (‘Vijftig miljoen moslims accepteren geweld’ – dat blijkt te kloppen) wordt aan deze uitgangspunten niet voldaan.

NRC noemt Ruud Koopmans een wetenschapper, maar uit eerdere interviews en publicaties blijkt dat hij eigen emoties laat prevaleren en gevonden onderzoekresultaten eenzijdig interpreteert.

Factchecks worden dubieus als de onderzoeksvraag niet duidelijk gesteld is. In de genoemde factcheck is geen sprake van een eenduidige vraagstelling. Er zijn er meerdere:
Accepteren vijftig miljoen moslims geweld?
Accepteren moslims geweld – ook tegen burgers – om de islam te verdedigen?
Is het acceptabel in bepaalde situaties eigen geweld te gebruiken vanuit de religie?

Verschillende vragen, waarop mensen verschillend zullen antwoorden. De uitkomst van de factcheck is arbitrair; wat heb je eraan? Zijn moslims gewelddadiger dan christenen, joden, hindoes en niet-gelovigen? En is het aantal gewelddadige moslims meer dan bij andere religies?

Wat blijft er in de hoofden van mensen hangen, na lezing van deze factcheck? Zoiets als: ‘Zie je wel, miljoenen moslims zijn gevaarlijk’. Zo draagt NRC bij aan populisme en is het koren op de molen van bepaalde partijen.’

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen