Spindoctor met krokodillentranen 

‘Bullshitter Jan Driessen’

Follow The Money droogt krokodillentranen van communicatieprofessional over teloorgang van ‘de waarheid’.

Gelezen: Pieter van der Lugt op FTM.nl

‘Waar is de waarheid gebleven?’ Jan Driessen, vraagt het zich in de nieuwjaarswens van zijn communicatiebedrijf Q&A. Feitenvrije uitingen krijgen steeds meer de overhand en Driessen zegt dat te betreuren.

Maar Driessen, geen vriend van Follow The Money-waarheidszoeker  Eric Smit, heeft een volgens deze uitgave een kluitje boter in het krullenhaar. Driessen, beweert FTM, past typisch in het raamwerk van On Bullshit (lees de pdf, 16 pagina’s) van filosoof Harry Frankfurt. Over het gemak waarmee het volk onzin wordt bijgebracht

‘Aegon kreeg om zijn campagne ‘Eerlijk over later’ terecht de nodige hoon te verwerken. Vele duizenden slachtoffers van Aegons woekerpolissen hadden immers een deel van hun oudedagsvoorziening in rook zien opgaan. Met de door Driessen bedachte campagne kregen zij ook nog eens dagelijks op tv, radio en billboards ingewreven hoe eerlijk Aegon wel niet was tegenover zijn klanten…

Terwijl talloze mensen financieel uitgekleed werden door een woekerpolis van Aegon, kroonden zijn vakbroeders Jan Driessen in 2009 tot ‘communicatieman van het jaar’ voor zijn slogan en marketingcampagne. Een onverschilliger houding tegenover de waarheid is haast niet voorstelbaar. Het maakt domweg niets uit. Zoals Frankfurt stelt, heeft het uiten van onzin niet als doel om de waarheid geweld aan te doen. Het is juist onafhankelijk van de waarheid en laat zo alle ruimte aan creativiteit en eigen invulling. Anything goes…’

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen