Onzinnige keuzes 

Volkskrant politieke enquête

Graag meer van alles, en laat de ander betalen. Kalshoven en Sommer maken er gehakt van hun eigen krant.

Gelezen: Volkskrant 24 september 2016

Op 17 september publiceerde de Volkskrant een eigen enquête naar de politieke wensen van het volk, met het oog op Prinsjesdag en de verkiezingen van 2017. En ja hoor, de krant trapte weer in alle valkuilen die enquêtes bieden als verkeerd middel om te informeren:

Het Volk wil van al het goede graag een onsje meer, het kwaad moet de regering subiet uitbannen en dat alles tegen lagere kosten; althans op kosten van een ander. Het moet allemaal anders.

Dat concluderen de politieke nieuwsbakkers van de krant. Dat collectieve lasten collectieve lasten zijn, waarom zou je dat meenemen als je nieuws wilt maken zoals kippenboeren plofkippen fokken?

Onder de kop Kiezerspeiling leidt tot schijnbeschouwingen maakte Frank Kalshoven er een week later gehakt van:

‘’Wat is de onderzoeksfout? De stellingen waarop de conclusie is gebaseerd zijn zo onvolledig dat de antwoorden nietszeggend zijn. De stellingen zijn van de vorm: wilt u meer vakantiedagen? (Antwoord: Ja!) In plaats van: wilt u meer vakantiedagen en bent u bereid hiervoor evenredig loon in te leveren? (Antwoord: eh, weet niet). Deze onderzoeksfout weegt veel minder zwaar bij stellingen over culturele opvattingen. Maar juist op de economische stellingen, waar wel de baten maar niet de kosten worden genoemd, zijn de harde conclusies gebaseerd.’

Met als vaststelling door Kalshoven ovr de geachte collega’s: ‘Als het niet zo treurig was, was het grappig.’

In dezelfde zaterdagkrant schrijft Martin Sommer, ook een columnist die af en toe oplette met rekenles op school:

‘Zaterdag bleek uit een enquête in deze krant dat ze willen dat de pensioenleeftijd teruggaat naar 65 en dat het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft. Vandaar dat de politici in de aanloop van de verkiezingen tijdens de Algemene Beschouwingen hengelden naar uw gunst…

Geen eigen risico kost ruwweg 4 miljard. Die moeten ergens vandaan komen. Volkskrant-lezers vonden ontwikkelingshulp en cultuur een goed idee. Als je dat niet vindt, wordt het minder onderwijs of defensie. Of minder windmolens natuurlijk.’

Kosten van zorg en sociale zekerheid blijven gewoon stijgen, tegen de klippen op. Alleen de kosten van openbaar bestuur (ambtenaren) zijn wel flink gedaald afgelopen zeven jaar. Sommer nog: een dag zorg kosten net zo veel als de hele Defensiebegroting van één jaar.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen