De feiten voorbij 

Wetenschap is de vijand van de populisten

Het toenemende dedain voor de feiten moeten we bestrijden, vindt wetenschapper Mark Levels in een opiniestuk in NRC.

Gelezen: Mark Levels in NRC, 19 augustus 2016

Mark Levels, onderzoeker aan Universiteit Maatricht:

‘Op de Republikeinse Conventie verklaarde presidentskandidaat Donald Trump pontificaal dat Amerika steeds onveiliger is geworden. Objectief gezien onjuist: criminaliteitscijfers vertonen ook in de Verenigde Staten al jaren een dalende trend. Journalisten confronteerden de Republikeinen dan ook direct met statistieken die aantonen dat de VS juist veel veiliger zijn geworden. Die overtuigden niet.

Republikeins boegbeeld Newt Gingrich deed de statistieken met droge ogen af als cijfertjes „die dan misschien wel theoretisch waar zijn, maar ver af staan van wat de mensen denken”. Gingrich leek bovendien te veronderstellen dat rechtse mensen deze correcte statistieken maar het beste kunnen negeren, want: links.’

Ook in Brexit: ‘De Britse burger moest die bevoorrechte wetenschappers met hun gekleurde cijfertjes maar negeren, en vertrouwen op zijn of haar eigen oordeel. Dat deed die burger dan ook massaal. De rest is, zoals dat heet, geschiedenis-in-wording.

Het publieke debat is momenteel voor een belangrijk deel losgezongen van de objectieve werkelijkheid. Veel politici bouwen met drogredeneringen en selectieve bewijzen een eigen werkelijkheid. Cijfers die niet in dat verhaal passen worden zo geïnterpreteerd dat ze het eigen gelijk ondersteunen. Wetenschappers die onwelgevallige feiten produceren worden publiekelijk gedesavoueerd als onbetrouwbare figuren wiens onderzoeksbevindingen als opgeleukte meningen moeten worden gediskwalificeerd. Slim gekozen etiketten ondermijnen de geloofwaardigheid van deskundigen.

…Het kaltstellen van wetenschappers legt politici geen windeieren. Een deel van het kiezersvolk herkent zich immers niet in de objectieve werkelijkheid zoals die tot uitdrukking komt in onderzoeken…

Anti-intellectualisme is natuurlijk altijd een goede voedingsbodem geweest voor populistische volksmenners, maar toch is de onbeschaamdheid waarmee sommige politici de feitenvrije politiek omarmen nu gevaarlijker dan ooit. De wereld is complex en gevaarlijk. Door wetenschappers te ondermijnen ontnemen politici burgers en beleidsmakers de meest betrouwbare wijze waarop ze inzicht kunnen krijgen in de feitelijk werkelijkheid.’

Level denkt het tij nog te kunnen keren en doet daartoe voorstellen. Dat is een optimistische veronderstelling

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen