Damiaan Denys 

Psychiatrische zorg

Neemt toe naarmate het aanbod stijgt. Van ziekte naar ongemak. Doe nog maar een ‘sessie’.Gelezen: vraaggesprek Volkskrant 21 juni 2016

Een uitstekend interview met Damiaan Denys door Maud Effting:

“Tien jaar geleden werd de marktwerking geïntroduceerd om de zorg goedkoper en efficiënter te maken. ‘Maar het tegenovergestelde gebeurde’, zegt psychiater Denys. ‘In tien jaar tijd steeg het budget voor de ggz van 3,7 miljard naar 6 miljard euro in 2013, en ook het aantal patiënten nam toe.’

Vervolgens werd besloten om te bezuinigen. ‘Maar dan over de gehele linie. Oók op de zorg die bestemd is voor heel zieke en kwetsbare mensen. En die mensen lijden daar nu onder.’

In het begin kreeg iedereen met nieuw initiatieven extra geld van de verzekeraar, zegt hij. ‘Wie een leuk ideetje had, kon al snel een paar miljoen krijgen. Het werd snel en redelijk onnadenkend gehonoreerd. Totdat bleek dat de vraag alleen maar toenam. Zodra je meer psychische zorg aanbiedt, gaat zich een vraag ontwikkelen. Psychiatrie leent zich niet voor marktwerking. Psychisch leed is geen blikje bier of een zakje chips. Het is onverzadigbaar. Onuitputtelijk. Als je er een markt van maakt, dan kun je geld blíjven uitgeven.’

Dat komt doordat het ‘product’ niet vastomlijnd is. ‘De criteria voor lijden en niet-lijden zijn rekbaar. Die lenen zich niet voor een natuurlijke balans. De drempel van wat we een ‘ziekte’ noemen, is steeds meer verlaagd naar ‘ongemak’. Ook vond er een verschuiving plaats van ‘psychiatrische stoornis’ naar ‘psychische kwetsbaarheid’.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen