Minder erg dan doden door aanslag 

Veilige 130 kilometer maximum

Dood door schuld verkeersdoden Mark Rutte en Melanie Schultz van Haegen.

Gelezen: Trouw

Stel, twintig doden door een aanslag en premier Rutte staat er lachend bij. Het land zou te klein zijn. Maar verkeerdoden zijn, het klinkt banaal, net zo ddod en zien er er net zo toegetakeld uit; of erger. Niks te lachen

Onder de kop ‘Stop met uitbreiding van dodelijke 130km-wegen’ schrijft Arend Smilde, bestuurslid Stichting voor Verkeersslachtoffers.

“Het aantal verkeersdoden steeg in 2015 met negen procent: van 570 naar 621. Verreweg de sterkste groei vond plaats op de 130km-wegen: van 10 naar 32 doden. De toename op de 130km-wegen wegen was goed voor bijna de helft van de totale toename.
Natuurlijk, een deel van de verklaring hiervoor is de toename van de hoeveelheid 130km-wegvakken. In 2010 vielen er nul doden op die wegen, want die wegen waren er nog niet. Toch is wel praktisch zeker dat de toename van het aantal doden op 130km-wegen niet verklaarbaar is in termen van vestzak-broekzak. Dit zou een mogelijkheid zijn als de 120km-wegen een daling te zien gaven die ongeveer gelijke tred houdt met de stijging op 130km-wegen. In werkelijkheid is ook op 120km-wegen het dodental toegenomen, van 26 naar 30, en zit het nu ongeveer op het gemiddelde sinds 2011…
De minister van infrastructuur en milieu in 2011 aan de Tweede Kamer, over de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km: “Er is gevraagd hoeveel extra doden ik op mijn geweten zou willen hebben. Die suggestie werp ik verre van mij. Mijn ambitie op het terrein van verkeersveiligheid is net zo hoog als …” enzovoort. Een even vaag als schokkend antwoord.

In een andere context blijkt dezelfde minister graag verantwoordelijkheid te dragen voor de invoering van de verhoogde maximumsnelheid. Campagnevoerend voor de Provinciale Staten-verkiezingen van maart 2011 publiceerde haar partij een foto van een lachende premier Rutte en een glimlachende minister Schultz van Haegen aan weerszijden van een 130km-bord.

Begin februari, op zijn wekelijkse persconferentie, noemde Rutte een recente reeks uitbreidingen van het 130km-wegennet ‘heerlijk’ en ‘fantastisch’: ‘lekker doorrijden’. Hij stelde dat autorijden minder vervuilend is naarmate men sneller rijdt. Het is op zo’n moment moeilijk te geloven dat we hier te maken hebben met een staatsman, iemand die geacht wordt het maatschappelijk leven in goede banen te leiden.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen