Voorgoed hun geloofwaardigheid verloren 

Hans de Boer en Hans Kamps

Hans de BoerZakken gevuld, dus jokken we er nog wat bij.

Gelezen: NRC, 27 februari 2016

Derk Stokmans en Hugo Logtenberg zorgen ervoor dat de heren Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en Hans Kamps, ex-Kroonlid van de SER en nu nog lid van de Raad van Advies van die o zo goede ASN Bank voortaan als door het elven gaan als ritselaars die het met de waarheid niet zo nauw nemen.

Zij en twee zakenpartners hebben in stilte ieder één miljoen euro verdiend aan de verkoop van het Vakcollege, de vmbo-scholen op niveau die aansluiting op de praktijk bieden. Het kwartet verkocht het in 2008 opgerichte Vakcollege in 2011 aan het uitzendconcern USG. Dat wilde leerlingen na hun opleiding als uitzendkracht detacheren. Dit mislukte en USG trok na veel met het Vakcollege de stekker eruit.

USG probeerde het Vakcollege toen voor 10 miljoen euro aan het ministerie van Onderwijs te verkopen. Hans de Boer en Hans Kamps lobbyden voor die verkoop bij onder anderen minister Jet Bussemaker. Daarbij verzwegen ze dat USG had beloofd hen bij een verkoop voor de tweede keer een zak geld te geven, en poogden dat ook actief geheim te houden.

Hoogleraar Hans van den Heuvel, integriteitsexpert, spreekt van „belangenverstrengeling van het zuiverste water…Typerend is dat deze onderwijsmakelaars naar buiten toe slechts een gedeelte van de waarheid vertelden.”

Zoals bekend voor de vaste lezers van Leugens.nl volgt er altijd nog een tweede leugen na de eerste zonde. Hans de Boer (foto) en Hans Kamps zeggen in een reactie dat zij niet de bedoeling hadden aan het Vakcollege te verdienen. Ze werden gedreven door idealisme en hebben de verkoop allerminst in stilte laten plaatsvinden. Ook wisten de scholen van de aandelentransactie, maar schooldirecteuren dat nadrukkelijk tegen. “Materiaal dat zijn lezing onderbouwt levert De Boer, ook na meerdere verzoeken daartoe, niet.”

  • Reacties

  • Nicole van Nimwegen | 29/02/16 om 00:25

    Als het verhaal klopt en het niet de bedoeling was hier fors aan te verdienen dan neem ik aan dat de heren er geen moeite mee hebben deze onbedoelde winst op een maatschappelijk verantwoorde wijze te herinversteren.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen