Ex-Bing-baas bijt in het stof 

Ten Wolde verliest van Rengers en Volkskrant

Journalist en advocaat Kennedy van der Laan winnen kort geding.

Gelezen: Uitspraak Kort geding

Deze zaak loopt al langer: we schreven er eerder over. Jaap ten Wolde telde in Martijn Rengers’ artikelen in de Volkskrant over de affaire-Verver ‘meer dan vijftien onwaarheden en andere journalistieke tekortkomingen’.

De voormalige directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) daagde de Volkskrant voornamelijk vanwege een artikel van 19 december 2014 over een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over handelen van Bing en TenWolde in de zaak-Verver. Een persbericht lag aan het artikel ten grondslag

Ten Wolde was deels onzorgvuldig geweest bij een onderzoek in 2011 naar de toenmalig burgemeester van Schiedam, Wilma Verver. Van de 20 punten van veroordeling van Verver bleven er bij het CBb zestien overeind, waaronder klachten over belangenverstrengelingen en machtsmisbruik.

In een interview met Verver door Rengers kreeg de ex-burgemeester van Schiedam ruim de gelegenheid om haar verhaal te vertellen en volgens Ten Wolde was dit voor een groot deel bezijden de waarheid. Een column van Sheila Sitalsing over de zaak vindt Ten Wolde ‘karaktermoord’.

Deze twee publicaties werden niet ingebracht in dit geding, louter het artikel van december 2014. Voor de Raad van de Journalistiek verloren Rengers en de Volkskrant, wat leidde tot een rectificerend artikel op 19 juni 2015 terwijl bij het gewraakte artikel in het archief  een kleine correctie boven het verhaal is geplaatst.

Ten Wolde vindt dit niet genoeg en eiste een hardere rectificatie en enorme schadevergoeding. De voorzieningenrechter ging er niet in mee, al vindt hij het artikel ongenuanceerd:

“Weliswaar ontbreekt in het artikel van 19 december 2014 de nuance die wel is gelegen in de uitspraak en het persbericht van het CBb, te weten dat de klachten ‘deels’ gegrond zijn verklaard en dat Ten Wolde ‘op een aantal belangrijke onderdelen’ in strijd heeft gehandeld met de fundamentele beginselen van deskundigheid, zorgvuldigheid en objectiviteit, zoals ook volgt uit de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek (zie 2.10), maar het ontbreken van deze nuance maakt het artikel van 19 december 2014 niet zonder meer onrechtmatig jegens Ten Wolde.

Ten Wolde heeft in dit kader aangevoerd dat na de uitspraak van het CBb nog 95% van de beslissing van de Accountantskamer…overeind staat, maar dit acht de voorzieningenrechter – gezien de ernst van de bewoordingen van het CBb en gezien de berisping aan het adres van Ten Wolde – onvoldoende aannemelijk.”

De rectificaties in de krant en in het archief vindt de rechter bovendien afdoende. En Ten Wolde kreeg een trap na: “Het CBb heeft Ten Wolde berispt, hetgeen als een ernstige maatregel kan worden aangemerkt, en een berisping van het CBb rechtvaardigt voorshands stevige kritiek in de pers, zeker nu het gaat om een publiek figuur als Ten Wolde, die zich profileert als specialist op het gebied van integriteit.”

Ook andere kranten als AD en Telegraaf lieten zich hard uit over Ten Wolde, aldus de winnende advocaat Christien Wildeman van Kennedy van der Laan. Rengers werkt inmiddels bij NRC Handelsblad.

 

  • Reacties

  • Hugo | 01/12/15 om 21:24

    Hoe lang kan je in Nederland als charlatan ongestoord je werk blijven doen en hoe lang duurt het voordat je ontmaskerd wordt? In 2002 eruit getrapt bij KMPG wegens onverkwikkelijke affaires en 2 tuchtrechtelijke veroordelingen. Daarna -je moet maar durven- je settelen in de lucratieve niche die we integritisme noemen, geen erkend vak natuurlijk, maar een grabbelton van subjectieve waardeoordelen vol met insinuaties en verdachtmakingen. Het met behulp van vrienden het schoppen tot vertrouwensman voor registeraccountants. Vervolgens weer veroordeeld worden in de zaken Winterswijk, Schiedam (2x), Wassenaar, Verzeijlberg en RABO-bank Twente-Oost. Daarna weer zgn. met pensioen gaan bij BING om daarna als het stof van de talloze rechtszaken weer is neergedwarreld een nieuw integriteitsbureau oprichten. Een echte die-hart pu sang, die aantoonbaar zelf niets maar dan ook helemaal niets met integriteit heeft en dat fascineerde hem kennelijk en hoeveel kuddedieren van het binnenlands bestuur liepen vervolgens blind achter deze zichzelf benoemde goeroe aan, van Pans tot Jorritsma en alle sukkels daartussen. Integriteitsonderzoeken zijn vooral verworden om een tegenstander een hak te zetten en als u dat doet vooral vroom en heel integer daarbij blijven kijken. Succes altijd verzekerd iedereen heeft de schijn altijd tegen als je het maar goed formuleert.

  • Hugo | 21/03/16 om 11:05

    Afgelopen vrijdag weer een veroordeling van BING, nu in de zaak van oud bestuurder Yazir van de voormalige deelraad Feijenoord. Kijken hoe ze het zelf weer gaan verwoorden in de media…..dat is altijd even lachen want ze ontkennen glashard alles. Het zou een bijzonder interessant topic zijn voor de redactie van Leugens.nl hoe het kan dat de zelf benoemde integriteitsgoeroes van BING de afgelopen jaren 12x bestraft zijn door tuchtrechters voor (in eenvoudig Nederlands) schaamteloze manipulatie en het liegen in vereniging dat het gedrukt staat. Het oordeel in deze zaak is weer ondeskundig en onzorgvuldig. Ook deze voormalige registeraccountant heeft zich laten uitschrijven om in de toekomst de dans te kunnen ontspringen. Wat integriteit? hahahaha

  • Hugo | 18/04/16 om 17:19

    Afscheidsspeech Jaap. Beste Jaap nu het moment is aangebroken dat je nu echt eens je rekenliniaal aan de wilgen moet hangen door het vernietigende vonnis van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van vandaag heb ik de behoefte gevoeld je eens een spiegeltje voor te houden. Jaap je loopbaan kende pieken en dalen. Er is geen twijfel over mogelijk dat je tal van hardwerkende getalenteerde mensen de laatste jaren volstrekt ten onrechte met de grond gelijk heb gemaakt door je broddelwerk en fantasieverhalen. Je toonde je daarna, nadat in rechte bleek dat er geen zak van je beschuldigingen klopte niet echt empatisch of meevoelend met je slachtoffers en je had een plaat voor je kop wanneer rechters je weer eens onder uit de zak gaven. Grossier van verdachtmakingen noemde de advocaat van oud minister Peper mr. Mentink je al in 2002. Je kreeg je afscheid bij KPMG al op je 55e en noemde dat een vervroegd pensioen en daarna ging je je storten op het lucratieve maar tevens uiterst schimmige niche die we integriteitsonderzoek noemen en dit onderzoek wordt vaak gedaan door mensen die zelf niets met integriteit hebben als ze verantwoording moeten afleggen. Criticasters van je Jaap bedreigde je stelselmatig en zelfkritiek was een woord dat niet voorkwam in je doorgaans zeer creatieve en suggestieve vocabulaire waarmee je volstrekt onschuldige mensen verdacht maakte. Jaap je hebt een spoor van vernielingen aangericht en uitgerekend jij werd de vertrouwenspersoon van de NBA, maar je vertrouwde zelf niemand en je fundamentalistische calvinistische inborst was er een van iedereen is schuldig, zelfs als de bewijzen het tegendeel aangeven. Je zei dan stelselmatig als er geen bewijzen zijn gevonden, dan wil dat nog niet zeggen dat de persoon in kwestie onschuldig is. Ja Jaap zo lust ik er nog een paar. Toen je studeerde voor boekhouder heb je zeker het vak rechten overgeslagen. Je bleek zelf ook bepaald niet te vertrouwen en je benoeming is een teken aan de wand en een indicatie van hoe ver de accountants in Nederland waren gezonken. We zullen je missen Jaap, maar vooral ook je rapporten die je uit je duim zoog zonder enig bewijs en waar Hans Christiaan Andersen jaloers op had geweest, want jouw sprookjes lezen best lekker. Nu je door je vakgenoten en tuchtrechters in 4 jaar 8 keer ben uitgekotst wordt het weer eens tijd een boek te schrijven Jaap. Misschien dat die naieve journalist van het FD het nog een keer met je wil proberen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen