Theo Hiddema verliest van Oppenheimer 

I.M. Etman

Malle uitspraak van deze rechter in Maastricht rechtgezet.

Gelezen: Uitspraak Gerechtshof Den Bosch

Cartoonist Ruben Oppenheimer hoeft een spotprent over een bekende Limburgse advocaat in een Maastrichts huis-aan-huisblad niet te rectificeren. Dit is de uitkomst van een kort geding waarin het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vandaag in hoger beroep heeft beslist. Het hof vindt dat de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan de bescherming van de eer en goede naam van advocaat Theo Hiddema.


Het huis-aan-huisblad publiceerde op 3 oktober 2014 een cartoon waarop de advocaat staat afgebeeld met daarboven de tekst ‘Aangifte tegen louche advocaat om boek’. In een tekstballon zegt de advocaat: ‘maar ik ben géén homo’. De advocaat had de zaak aangespannen omdat hij vond dat de tekst boven de cartoon onrechtmatig is en dat het zijn eer en goede naam als advocaat aantast. De tekenaar zegt dat hij slechts de spot heeft willen drijven met de advocaat.

Het is helder genoeg dat het in dit geval slechts gaat om de spottende mening van de tekenaar. Ook is voldoende duidelijk wat die mening van de tekenaar inhoudt: namelijk dat de advocaat er kennelijk geen moeite mee heeft dat er aangifte tegen hem gedaan is, zolang het publiek maar niet denkt dat hij homo is.

Ten slotte is het hof van oordeel dat deze advocaat zich meer moet laten welgevallen dan de gemiddelde persoon. Hij is immers een publiek figuur, omdat hijzelf ook geregeld de publiciteit zoekt en daarbij ferme bewoordingen niet schuwt.

De rechtbank Limburg besliste op 31 oktober 2014 dat wel gerectificeerd moest worden. Oppenheimer ging hiertegen met succes in beroep, bijgestaan door advocaat Mira Herens van de NVJ.

De voorzieningenrechter in Maastricht was I.M. Etman, voorzieningenrechter. Zij krijgt een transfer naar de rechtbank van Moskou.

  • Reacties

  • toto | 16/07/15 om 09:12

    Hear, Hear, voor Gerechtshof Den Bosch.

  • Ton | 16/07/15 om 10:55

    Hoe heeft het Hof aangetoond dat deze advocaat de publiciteit zoekt en niet is gevraagd om publiekelijk uitspraken te doen?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen