Invloed Nederlandse maatregelen is nihil 

Klimaatbeleid

Ook de rechter doet mee aan het toneelstukje. Wetenschapper Richard tol maakt er gehakt van.

Gelezen: Uitspraak rechtbank in zaak Urgenda vs Nederlandse Staat, Column Martin Sommer, Volkskrant 27 juni 2015

De Staat moet klimaatverdragen uitvoeren, zo spreekt de recher uit. Voorataan kan elke ontevreden pressiegroep naar de rechter. Om te beginnen die voor veilig verkeer: jaarlijks 600 slachtoffers. Om maar een voorbeeld te noemen.

Uit de samenvatting van de uitspraak van mr. H.F.M. Hofhuis, mr. J.W. Bockwinkel en mr. I. Brand:

“De Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen. Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou als geïndustrialiseerd land hierin voorop moeten lopen.

Over het zogenaamd verzaken van de zorgplicht zegt Richard Tol, hoogleraar klimaateconomie en verbonden aan klimaatpanel IPCC in de Volkskrant: “Dat de Nederlandse bevolking erg kwetsbaar is voor het klimaat, is mesjogge. Nederland loopt geen groot risico door opwarming. Overstromingen hooguit, maar die zijn goed beheersbaar. Als de dijken niet worden bijgehouden, zou de staat tekort schieten in zijn zorgplicht. Of wij 20 procent dan wel 50 procent minder CO2 produceren, maakt voor het klimaat niet uit. Dat is een politieke weging en daar gaat de rechter buiten zijn boekje.”

De ratio regeert niet volgens Tol (foto), maar de milieulobby:  “Hier in Nederland slaan ze al een kwart eeuw alarm over het klimaat. Dat is niet te onderbouwen, ook niet met de rapporten van het IPCC. Decennia worden catastrofen voorspeld, steeds weer door de regering gesteund. Door activistische ambtenaren, wetenschappers ook. Journalisten

…In die zin heeft Urgenda gelijk: er gaapt een gat tussen de retoriek, ook van de regering, en het feitelijke klimaatbeleid.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen