Speculeren gaat door 

Fotorolletje

Omstandigheden waaronder het fotorolletje van een Dutchbatter verdween in 1995 zijn wederom expliciet verdacht.

Gehoord: Argos van 13 juni 2015

Vermoedens worden sterker dat de foto-opnamen die kunnen bewijzen dat Dutchbat in 1995 wellicht kon weten dat Servische strijdkrachten moslimmannen aan het vermoorden waren in Srebrenica, niet per ongeluk zijn gewist of kwijtgeraakt.

Peter Rutten, destijds hoofd van het onderzoeksteam (‘Kodak-team’) in 1995 dat de toedracht rond de verdwijning van de opnamen onderzocht, trekt de officiële lezing in twijfel: dat het ontwikkelen van de foto’s mislukte omdat er per ongeluk verkeerde ontwikkelvloeistof was gebruikt.

Rutten gelooft in een complot. Achteraf twijfelt hij aan zijn rol in 1995. Hij heeft de gang van zaken in het fotolab van de marine in Den Haag uitvoerig onderzocht, ook nog in 2002 door de Enquetecommissie. Maar achteraf stelt hij vragen bij dat onderzoek.

“Ik ga er nog steeds van uit dat het ooit nog eens bekend wordt dat dat rolletje, de opnames nog ergens in een of ander archief liggen”, zegt Rutten ook. En dat werd nieuws in de media afgelopen week. Echter, dat is ook een slag in de lucht. Van dat ongelukje gelooft niemand, maar waarom zouden die foto’s nog bewaard zijn en niet vernietigd?

Dat mag Argos wel vragen aan Rutten. Als Defensie en de MIVD destijds reden hadden om het rolletje te vernietigen, is het dan niet waarschijnlijker dat er niets meer van over is. Waarom bewaren met het risico dat het ontdekt wordt?

Rutten vindt dat de officier van de militaire inlichtingendienst MID, majoor De Ruijter, duidelijkheid moet verschaffen. Hij nam het rolletje van de maker in ontvangst voordat het ontwikkeld zou worden. Rutten heeft de woorden voor De Ruijter al geformuleerd: “Zeggen van: jongens sorry, gezien de politieke situatie van dat moment konden we gewoon niet anders. Dan zou hij zijn rug recht houden. Dat zou voor veel mensen rust geven.”

De Ruijter van de Militaire Inlichtingendienst  (MID)  haalde het rolletje dinsdagochtend 25 juli op bij Ron Rutten thuis. Hij neemt het rolletje mee naar huis. En brengt het de volgende ochtend naar het fotolab van de marine in Den Haag.  Wat er in die uren voordat het rolletje naar het lab ging is gebeurd is nooit strafrechtelijk onderzocht. Dat vindt P. Rutten verkeerd: “Wat is de route geweest van het fotorolletje? Wat is de rol geweest van De Ruijter? Is hij er ergens mee naar toe geweest? Is het diezelfde nacht nog ontwikkeld? En moest het de volgende dag verdwijnen? Die dingen zijn niet goed uitgezocht.”

De Ruijter wilde niet reageren. Het ministerie van Defensie verwijst in een reactie naar de onderzoeken naar de toedracht en heeft daar uiteraard niets aan toe te voegen. Arie Bleumink, destijds de chef van de sectie inlichtingen en veiligheid van de MID/KL en daarmee chef van De Ruijter, vertelt in Argos voor het eerst zijn verhaal in de media. Bleumink gelooft wel dat het rolletje per ongeluk is verprutst, mar het meest opvallend vind ik dat Bleumink allerminst stellig is in zijn woordkeuze.

Ron Rutten. De maker van de foto’s, gelooft ook nu, twintig jaar na dato, nog steeds niet dat het rolletje per ongeluk is mislukt. Zijn wantrouwen is gebaseerd op een  telefoongesprek op woensdag 26 juli 1995, de dag dat het rolletje verprutst werd. Die avond werd hij gebeld door Arie Bleumink en De Ruijter samen. Na een interne ruzie binnen Defensie werd het Bleumink en De Ruijter verboden naar Ron Rutten te gaan om te zeggen dat het rolletje mislukt was. De zaak was in onderzoek. Er mocht geen informatie naar buiten. De heren van de inlichtingendienst mochten wel bellen met Rutten. Ze vertelden Rutten dat het rolletje in beslag was genomen omdat er “implicaties waren met de foto’s.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen