Verdraaid en misbruikt 

Opstelten over wietonderzoek

Publicaties over wietteelt stelselmatig verdraaid door een ons ministerie van Veiligheid en Justitie. Onderzoekers hebben slappe knieën.

Gelezen: nieuwsbericht NRC en achtergrondverhaal NRC (€ 0,25 slechts)

Freek Schravesande publiceert in NRC handelsblad het belangrijkste krantenartikel van dit weekend: “Onwelgevallige publicaties zijn uitgesteld, conclusies selectief naar buiten gebracht (‘cherry picking’) en vraagstellingen zo gestuurd dat de uitkomst het beleid ondersteunt. Oud-minister Ivo Opstelten (VVD) gebruikte de rapporten om de harde aanpak van wietteelt te rechtvaardigen, maar het wetenschappelijk fundament daarvoor is brozer dan voorgesteld.

Onvoldoende of geheel niet onderbouwde feiten en argumenten:
* Zo’n 80 procent van de nederwiet zou naar het buitenland gaan. KLPD-onderzoek uit 2006 verdraaid weergegeven en onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum uit 2014 eveneens;
* Regulering is strijdig is met de wet en met internationale verdragen. Opstelten en het departement gaven een eigen draai aan Onderzoek van Rand Europe in 2013;
* Een hoog THC-gehalte van wiet is niet per se schadelijker dan een lager gehalte, omdat een deel van de gebruikers daardoor minder blowt. Een rapport met deze vaststelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bleef een  jaar liggen in een lade op het Binnenhof, totdat besluiten genomen waren.
* De aanpak van wietteelt in Nederland uit 2009 van criminoloog Tim Boekhout van Solinge in opdracht van de stichting Politie en Wetenschap over gebrekkig effect van repressie haalde het ook niet tot publicatie.

Het eigenlijke probleem is lafheid, zoals in veel van dit soort kwesties: “Waarom komen de onderzoekers niet in opstand? Omdat de overheid vrijwel de enige externe opdrachtgever is in een concurrerend veld van criminologen. Het is ook niet hun taak er wat van te zeggen, vindt een aantal onderzoekers.
„Een roman geef je na publicatie ook uit handen”, zegt hoogleraar strafrecht Piet Hein van Kempen. „De werkelijkheid gaat ermee aan de haal, dat weet je.” Diep zuchten, balen, en doorgaan, is vaak de reactie. Dit is hoe beleidsonderzoek „nu eenmaal” werkt, zeggen ze. En heus niet alleen bij onderzoek naar nederwiet.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen