Ed Nijpels versus Martin Sommer 

Energieakkoord

Ed NijpelsLevert heel veel banen op. Net als de Griekse economie. En kost geen subsidie, want burgers betalen het gelag.

 

AD 13 februari 2015 en Martin Sommer in de Volkskrant

Het Nederlandse energieverbruik moet in 2020 voor 14 procent hernieuwbaar zijn, in 2023 voor 16 procent. Dus voor 84 procent niet, omdat dat nu eenmaal zo is afgesproken in Brussel. Cruciaal onderdeel daarvan is de bouw van windmolens. Daarvoor is 18miljard subsidie beschikbaar, op voorwaarden.

Ed Nijpels (VVD) gaat met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) feitenchecks doen in de strijd tegen ‘onzin’ over windmolens. Die komen op Energieakkoordser.nl.

Het energieakkoord kost geen miljarden, maar levert die op. Het levert 13.000-15.000 banen op. Dus de investeringen van 13-18 miljard euro wegen volgens deze experts op tegen de baten. Nijpels beweert ook dat Ed Nijpels dat er geen sprake is van subsidie aangezien de burgers straks een meerprijs betalen. Het pakt dus goed uit straks.

Martin Sommer: “Het omgekeerde is aan de hand. De groothandelsprijs van energie is laag, de productieprijs van met name wind op zee blijft hoog. Het gat daartussen moet worden bijgepast. Het CPBwaarschuwde al vóór het Energieakkoord werd gesloten dat ‘elke uitbreiding van de productiecapaciteit verliesgevend is’ en pleitte om die reden voor uitstel van de bouw van meer windmolens.

Het (uiterst duurzame) Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat ‘de financiering van toeslagen of subsidies duurder’ wordt. De lage energieprijzen leiden ‘tot een blijvend beroep op de subsidieregeling’. Precies wat Kamp heeft uitgesloten. Het Energieakkoord is dus feitelijk dood.”

Wie van beiden vertelt sprookjes, Nijpels of Sommer? Dat is niet moeilijk vast te stellen…

 

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen